asseco Aimtec murr

Českobudějovická VŠTE jde s dobou: učí rekonstrukce a izolace staveb

Nejmladší technická vysoká škola v ČR disponuje primátem v oboru: je jedinou, kde se vyučuje unikátní obor stavebních izolací. Jde o specializaci, která je u nás raritou a zároveň magnetem pro zájemce o studium i stavební firmy. Odborníků s touto specializací je poskrovnu a tak absolventi rozhodně nemusí mít strach o budoucí zaměstnání. Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí Katedry techniky a aplikovaných věd VŠTE, ing. Petry Bednářové, Ph.D.   

 

Vaše katedra odborně garantuje dva obory - Stavební management a Konstrukce staveb. Zvláště ten druhý se dvěma specializacemi na rekonstrukce a izolace je v Česku celkem výjimečný. Proč jste vsadili právě na tyhle specializace?
Při tvorbě obsahové náplně našich oborů jsme vycházeli především z potřeb praxe a poptávky podniků. Významně jsme zohledňovali i dosavadní absenci takových oborů na českém vzdělávacím trhu. Díky zapojení odborníků z aplikační sféry do příprav jednotlivých etap a realizace studia pak máme zajištěnou nezbytnou zpětnou vazbu. 
Specializace Rekonstrukce staveb postihuje rekonstrukce všech částí budovy od spodní stavby až po střechu. V dnešní době, kdy jsou rekonstrukce velmi významnou částí stavebnictví, je potřeba absolventy na řešení této problematiky připravit. Předměty tohoto bloku vyučujeme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a s dalšími odborníky z praxe i akademické sféry.
Specializaci Izolace staveb garantují a odborně vedou samotní normotvůrci v oblasti izolací staveb včetně docenta Zdeňka Kutnara. Ti také pomáhali toto speciální odvětví ve škole vybudovat. Problematika izolací, ať tepelných nebo hydroizolačních, je dnes jednou z nejvíc diskutovaných součástí staveb a její význam stále roste.
Tyto specializační bloky zahrnují vedle povinného základu i širokou nabídku odborných volitelných předmětů. Tím se vytváří prostor pro individuální profilaci absolventů s ohledem na konkrétní požadavky praxe. To umožňuje dobré uplatnění absolventů oboru na trhu práce ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. 
Jak menší „technika“ získá pro specifické předměty pedagogy? Třeba izolace u vás učí už zmíněný docent Kutnar, zřejmě největší osobnost v odvětví.
Možná to zní pro někoho překvapivě, ale o působení na VŠTE je mezi renomovanými odborníky poměrně velký zájem. Podle mého názoru je to dáno jednak silnou profesní orientací výuky s akcentem na propojení s aplikační sférou. Význačné osobnosti často také chtějí přímo promítnout své dlouhodobé zkušenosti do tvorby moderně postavených oborů a tím přispět k potřebné profilaci budoucích absolventů s ohledem na potřeby trhu.
Docent Kutna je v odborných kruzích skutečně uznávanou osobností. Je soudním znalcem v oboru stavebnictví se specializací pro střešní a obvodové pláště budov, spodní stavby, bazény, mokré provozy a stavební izolace. Získané zkušenosti promítl do tvorby mnoha norem ČSN a v současné době pracuje na jejich revizích. Intenzivně se věnuje předávání nových poznatků a u nás na VŠTE zavedl tradici odborných konferencí pod názvem Defekty budov.
A rekonstrukce staveb?
Rekonstrukci staveb garantují a vyučují jak uznávaní odborníci z akademického prostředí jako třeba profesor Novotný nebo docent Podolka, tak i zkušení odborníci z praxe a soudní znalci v daném oboru jako docent Kupilík, inženýrka Hynková a samozřejmě další, včetně pracovníků zmíněného památkového ústavu.
Už jste říkala, že izolace patří mezi nejvíc diskutované součástí staveb. V čem tohle odvětví můžete pomoci změnit?
Souhlasím s vámi, v praxi jde o oblast plnou problematických míst a zatíženou mnoha vadami. Naší ambicí je díky této specializaci poskytnout českému stavebnictví odborníky, kteří budou schopni tyto části staveb realizovat na vysoké úrovni. A těch je v současné době na trhu velký nedostatek.

Jako první v Čechách jste akreditovali kombinovanou formu stavebního managementu. Jaký je o toto „dálkové studium“ zájem?
Zájem je značný, a to nejen v regionu. Vysokou poptávku jednotlivců i organizací z odvětví jsme registrovali už ve fázi akreditace, a proto jsme výuku zahájili už v letním semestru i za cenu jistých organizačních komplikací. Bez problémů jsme naplnili určenou kapacitu 150 nových studentů a to i přesto, že se přijímací řízení konalo v neobvyklém termínu a bez velké publicity. Další studenty budeme přijímat do následujícího akademického roku, kam se lze hlásit do 15. dubna. Očekáváme velký zájem i mimo Jihočeský kraj, neboť jsme v Čechách jediní, kdo kombinovanou formu stavebního oboru nabízí.

Vaši absolventi jsou bakaláři, ale zajímavostí je, že studují čtyři roky. Proč jste zvolili tuto variantu?

Tři roky je na stavařinu prostě málo. My nechceme vychovávat absolventy, jak se říká „cestou nejmenšího úsilí.“ My chceme, aby byli odborně patřičně zdatní a konkurenceschopní na trhu práce. Obdobně vnímá situaci například i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která pro právo získat oprávnění autorizovaného inženýra vedle nezbytné praxe vyžaduje i čtyři roky vysokoškolského studia.  

O vašich absolventech se říká, že jsou hotovi pro praxi. Jaký je tedy o ně na pracovním trhu zájem? Pociťujete nějak krizi, kterou stavebnictví prochází?
O studenty stavebních oborů se zaměstnavatelé „perou“ už od prvního ročníku. Naopak mám někdy spíše obavy, aby se jim podařilo bez problémů skloubit práci se studiem a plnit tak včas své povinnosti.


Ing. Petra Bednářová, Ph.D. je vedoucí Katedry techniky a aplikovaných věd Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Nejmladší „techniky“ u nás, s rokem vzniku 2006. Dnes má 2 000 studentů, kteří na ní vedle stavebnictví navštěvují také obor Ekonomika podniku se čtyřmi specializacemi: Finanční řízení a účetnictví, Pojišťovnictví a bankovnictví, Obchodní podnikání a Marketing. K nim od příštího akademického roku 2011/2012 přibude také specializace Management dopravy a přepravy. A škola věří, že se brzy novým oborem stane i Strojírenství, jehož akreditace se připravuje. 
 

 

 
Publikováno: 17. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4953 článek mě zaujal 1077
Zaujal Vás tento článek?
Ano