asseco Aimtec murr

Dočkáme se odolnějších silnic? Technologie z Litomyšle to umožňuje...

Stav silniční sítě v Česku je obvykle spojován s výrazem „neutěšený“. To by se však mohlo změnit. Společnost Saint-Gobain Adfors CZ představila speciální geomříže ze skelných vláken, které umožňují až trojnásobné prodloužení životnosti asfaltových povrchů a významně šetří náklady na dlouhodobou údržbu komunikací. 

 

Rozbité silnice po zimě způsobí každoročně miliardové škody a jejich opravy pro investory často znamenají vynaložení nemalých částek. Díky speciální sklo-vláknité geomříži, která se instaluje mezi vrstvy asfaltu (pod svrchní vrstvu asfaltu) je zabráněno vzniku provozních trhlin. Samolepicí sklo-vláknitá mříž svou tuhou konstrukcí může interval mezi opravami výrazně prodloužit a silnici tak déle zachovat nepoškozenou.

Mezivrstva, která zlepšuje vlastnosti vozovky
Produkt pod označením GlasGrid se pro evropský trh vyvíjí v Litomyšli a výroba je v tamním závodě naplánována na začátek letošního roku.    
„Jde o unikátní samolepicí geomříž, která je pletená ze skelných vláken, což zaručuje vysokou tuhost a pevnost v tahu. Instalací pod asfaltový povrch zlepšíme mechanické vlastnosti asfaltových hmot, omezíme vznik a kopírování starých trhlin následkem provozu a snížíme tak náklady na údržbu,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti Saint-Gobain Adfors CZ.
Sklo-vláknitá geomříž pomáhá zpevnit konstrukce asfaltových vrstev, vozovek či tramvajových pásů, jejichž životnost se díky ní několikanásobně prodlouží. Spodní strana mřížky je opatřena lepidlem, které se aktivuje tlakem. Pokládka probíhá ručně či strojně, instalace je rychlá a snadná. Podstatná je i skutečnost, že po svém využití je mřížka recyklovatelná. 

V zahraničí už běžné, v Česku na počátku
Největší uplatnění nachází sklo-vláknitá geomříž na velkých dopravních stavbách (silnic, dálnic), letištních plochách a na ostatních, na zátěž náročných asfaltových strukturách. Tuto technologii využívá firma Saint-Gobain Adfors již více než 25 let i ve Spojených státech, kde úspěšně aplikovala více než 70 milionů m2 výztužných geomříží, především na letištních plochách a dálnicích.
„Nejčastěji instalujeme geomříž u velkých dopravních staveb. V České republice jsme teprve na začátku. Jedním z projektů byla oprava Moskevské ulice v Praze, kde jsme mříž položili do tramvajového pásu. Mezi další zajímavé projekty patří oprava vozovek II/322 a II/324 v Pardubicích, kde proběhla celoplošná pokládka našich produktů. V zahraničí jsme ji úspěšně instalovali třeba v Německu, zejména v okolí Berlína při plošných rekonstrukcích vozovek různých zatřídění a při rekonstrukcích letištních ploch. Kromě velkých dopravních staveb se geomříž využívá například i pro lokální opravy děr a prasklin u revizních šachet, uličních vpustí či jiných provozních součástí vozovek,” popisuje dosavadní instalace geomříží Martin Mareček, obchodní a technický manažer společnosti Saint-Gobain Adfors CZ pro ČR. 
 

 
Publikováno: 17. 3. 2014 | Počet zobrazení: 3322 článek mě zaujal 642
Zaujal Vás tento článek?
Ano