asseco Aimtec murr

Příprava nových odborníků pro nové projekty: prioritou je bezpečnost

První únorový týden se v Praze konala 2. mezinárodní konference CENEN-NET s mottem „Nová generace partnerství pro jadernou energii“. Mezi přednášejícími byl i Nikolaj Jakovlevič Leontěv – poradce prezidenta nižněnovgorodské společnosti NIAEP, a vedoucí divize vědeckotechnického rozvoje, zodpovědný mj. i za program vzdělávání nových specialistů.

 

Ovlivnily zájem o studium oborů souvisejících s jadernou energetikou a přípravy těchto projektů události posledních let Fukušima, odklon některých zemí od jaderné energie a odstavování již provozovaných reaktorů jako třeba německý program Energiewende, apod.?
Samozřejmě, že to mělo svůj dopad, ale v Rusku bylo a je vzdělávání v oblasti jaderné energetiky historicky vždy na dobré, velmi vysoké úrovni a otázky bezpečnosti jsou prioritní. V současné době ruské technologické postupy v oblasti jaderné energetiky vyhovují nesmírně vysokým nárokům a také požadavky na vzdělávání přirozeně berou na zřetel události, které se odehrávají ve světě v oblasti jaderné energetiky. A samozřejmě pracujeme na rozvoji nejmodernější technologie se zřetelem na bezpečnost.
Nyní je v projektech ruského designu integrována řada unikátních bezpečnostních prků, např. záchytné nádrže na taveninu, které umožňují i v případě problémů v průběhu poměrně dlouhé doby zajistit bezpečnost reaktoru a zaměstnanci jaderné elektrárny tak mohou učinit potřebná opatření zaměřená na likvidaci havárie. Kdyby jaderná elektrárna Fukušima využívala podobnou technologii, a kdyby se už při projektování elektrárny počítalo s tím, že může nastat taková živelná pohroma, v takovém rozsahu, samozřejmě, že by dopad takové katastrofy byl podstatně menší.  Nestala by se taková událost, ke které došlo, zasažení okolí radioaktivitou a nebyly by takové následky.
Dovolte ještě jeden příklad: naše společnost NIAEP rozpracovávala projekt arménské jaderné elektrárny. Ta následně vydržela zemětřesení o síle 9 balů (devátý stupeň z 12stupňové škály MSK-64 používané v Rusku). Díky tomu, že se i při projektování vzalo v potaz, že jaderná elektrárna se nachází v horské oblasti, předpokládá se, že k výskytu takové situace může dojít. Což napomohlo tomu, že ani takováto událost, jako zemětřesení, neměla žádné následky. Energoblok dále fungoval a podával výkon.
V současné době uvádíme do provozu moderní technologie, školíme a vzděláváme zaměstnance a personál těmto novým technologickým postupům. Tyto technologie se vlastně samy chrání před tím, kdyby nastaly nějaké chyby. Zajišťují, aby se předešlo chybám pří projektování, při výstavbě… a pod. Dnes technologie umožňuje namodelovat celý proces a tím přispět ke snížení rizikového vlivu lidského faktoru.
Pokud jde o ruské standardy, musíme teoreticky předpokládat zemětřesení 9 balů. Musí se kalkulovat s živelnými pohromami, jako jsou zemětřesení nebo povodně a všechno propočítat, a to i nejhorší možné varianty s patřičnou zvýšenou – v podstatě dost přehnanou – rezervou. A otázky spolehlivosti a bezpečnosti samozřejmě hrají prvořadou roli i ve výchově budoucích studentů a specialistů.

Uvědomují si studenti tu zodpovědnost, kterou ponesou?
Myslím, že příklad černobylské jaderné elektrárny, Fukušima a podobné případy hodně poučily globální společnost. Experti pracující v jaderné energetice v Ruské federaci věnují těmto otázkám maximální pozornost. A to i za cenu toho, že to bude stát více - i kdyby projekt byl nákladnější, bezpodmínečně musí zajišťovat bezpečnostní kritéria. Bezpečnost je prostě prioritou číslo jedna…
To se týká i přípravy budoucích odborníků mladé generace. Také program řízení projektů počítá s tím, že i pro top management bude mít otázka bezpečnosti prvořadý význam. Nejdříve se musí zajistit bezpečnost pracujících v objektu elektrárny, pak zajistit bezpečnost budoucího objektu, který se následně předává zadavatelské a objednávající organizaci.

Vyučujete specialisty na jeden konkrétní typ reaktoru, nebo spíše kladete důraz na obecněji, univerzálněji pojatý charakter přípravy?
Samozřejmě pracujeme na přípravě a vzdělávání jak z pohledu všeobecných zásad projektování jaderné elektrárny, tak je součástí výuky i speciální příprava zaměřená na konkrétní, určitý typ reaktoru.
Vodíkové reaktory VVER, na nichž v současné době pracuje naše firma, předvedly maximální spolehlivost. V průběhu posledních desetiletí jsme na jaderných elektrárnách, které byly vybudovány na základě technologie VVER systému nezaznamenali žádnou vážnější havárii.

Rusko nepřerušilo kontinuitu vývoje jaderných technologií, jako se tomu stalo v řadě jiných zemí. To by mu mohlo poskytnout určitou výhodu, protože probíhá, nebo se připravuje výstavba řady projektů nových reaktorů. Ale může se stát, že pro ně budou chybět lidé, specialisté pro jejich obsluhu. Máte rámcovou představu, kolik jich asi bude potřeba, pokud by všechny tyto rozběhnuté projekty byly realizovány?
Samozřejmě provádíme analýzu předpokládaného počtu požadovaných odborníků a chápeme, kdy a jak by měla proběhnout jejich příprava, které školy a univerzity by měly poskytnout odpovídající vzdělání a jakou by měli mít kvalifikaci.
Pokud jde o naši firmu, založili jsme základní bázovou katedru, kde v průběhu poměrně dlouhé doby tyto budoucí experty připravujeme na technologii, se kterou budou pracovat. Vybíráme ty nejschopnější a nejtalentovanější, prostě nejlepší z nejlepších. A věřte mi nebo ne, přednášet takové studenty je skutečné potěšení. Nejsou žádné problémy s otázkami kázně, které obvykle vyvstávají, studenti jsou úžasně disciplinovaní, všichni posluchači pozorně přicházejí na výuku, nikdo je nemusí kontrolovat. Aktivně se ptají, čím mohou přispět, sami žádají konkrétní úkoly. Zadáváme jim poměrně zodpovědné a důležité projekty, a oni nám pomáhají velmi důsledným způsobem.
Účelem katedry a jejích výukových programů je cílené "in-house" školení nejen ve společnosti NIAEP. Jde o vysoké školy a studenty různých specialit včetně jaderného inženýrství a aplikované fyziky, elektroniky, IT technologie, strojírenské technologie, automatiky, elektrotechniky, stavebnictví, management, ekonomiku, inovace, zvyšování kvalifikace personálu v domácích i zahraničních kancelářích NIAEP, i „upgrade“ partnerských firem zahrnující např. aktivity pro pokročilý výcvik.

Slouží tyto vzdělávací programy jen pro potřeby ruského průmyslu nebo spolupracujete s obdobnými institucemi domácími i zahraničními?
Na projektu vzdělávání se podílí jak naše mateřská společnost Rosatom a její dceřiné podniky, ale hodně spolupracujeme i s univerzitami, a to nejen s technickou univerzitou v Nižném Novgorodu, ale i s dalšími, včetně českých, jako je ČVUT, nebo Západočeská univerzita v Plzni.
V první řadě samozřejmě připravujeme specialisty pro domácí, ruský průmysl. Náš inženýring, který zajišťuje projektování objektů, školí pracovníky firem, které potom budou dodávat zařízení a budou pracovat bezprostředně na stavbách bloků jaderných elektráren nejenom v Ruské federaci ale i v zahraničí, ve třetích zemích.

Tedy prakticky všude, kde se využívá vaše technologie…
Ano. Tam, kde se využívá naše technologie projektování a výstavby. S našimi technologiemi vychováváme specialisty pro řízení projektů, to pak probíhá na základě stejných norem, stejných standardů. A pak je zde již zmíněná otázka bezpečnosti. Protože certifikace a standardy umožňují zajistit zlepšení bezpečnosti, snižovat rizika. Proto na tom aktivně pracujeme a máme to na zřeteli i v průběhu přípravy budoucích specialistů a expertů.
V červnu loňského roku se zúčastnily téměř tři desítky studentů programu Corporate Chair, a 6 studentů českých technických univerzit, týdenní stáže na staveništi jednotek 3 a 4 v Rostovské jaderné elektrárně. Také letos v létě bude připravena stáž na některém ze stavenišť jaderných elektráren. Stáže, jako součást učebního plánu, pomáhají posluchačům lépe pochopit teoretické znalosti a osvojit si i praktické dovednosti.
Musím konstatovat, že se spoluprací s českými posluchači, kteří se zúčastnili na praxi ve Volgodonsku, kde se staví 3. a 4. energetický blok v tamní jaderné elektrárně, jsme byli zatím velice spokojení. Posluchači byli zařazeni do různých stavebních a konstrukčních týmů k subdodavatelským organizacím a měli závěrečnou práci, která byla zaměřena právě na návrhy, jak zlepšit činnost subdodavatelské organizace. Obhajoba těchto prací probíhala a probíhá za přítomnosti předních řídicích pracovníků dané stavby. Posluchači předkládali velice hodnotné návrhy, jak zlepšit práci, jak zvýšit produktivitu práce a její efektivitu. Pracovníci a stážisté jak z naší technické univerzity města Nižnyj Novgorod, tak posluchači ČVUT i západočeské univerzity Plzeň se jako nastupující nová generace jaderných specialistů z našeho pohledu osvědčili a potvrdili, že to byl velmi, velmi dobrý výběr.

Díky tomu, že vaše vzdělávací projekty vycházejí z firemního zázemí, mohou se frekventanti seznámit s ryze praktickými věcmi - mají tak možnost dostat se k tomu nejmodernějšímu, co je k dispozici. Protože jedna věc je teoretické, akademické vzdělání, a další věc je reálná praxe...
Je přirozené, že v průběhu studia na univerzitě získávají posluchači základy a více teoretického vzdělání. Dále je připravujeme podle potřeb našich společností, aby dobře ovládali naše technologické postupy, standardy řízení. Samozřejmě nám to pomáhá zdokonalovat i průběh přípravy personálu, zaměstnanců a celé soustavy projektování a výstavby samotných objektů.
V prezentaci jsem stručně zmiňoval problematiku řízení celkového životního cyklu projektu – a konkrétně mám na mysli složité inženýrské projekty, mezi které patří jaderný energoblok, tepelný energoblok, kontejnment, letadlo, automobil, plynová a ropná základna. Při výstavbě těchto projektů je hodně společného. Snažíme se na těchto fórech o hledání nejlepších řešení. Vydáváme i vlastní časopis – to vše je důležitá a užitečná výměna zkušeností zaměřená na vytvoření konkurenceschopných technologií, které by mohly přispívat k dalšímu zdokonalování. Samozřejmě nám to pomáhá být komerčně konkurenceschopní i na světovém trhu při výstavbě energobloků v konkurenčním soupeření.
 

 
Publikováno: 13. 3. 2014 | Počet zobrazení: 3357 článek mě zaujal 745
Zaujal Vás tento článek?
Ano