asseco Aimtec murr

Automatizace světových parametrů ve stínu důlních věží a rudných hald

K jaderné energii má příbramská firma ZAT blízko - i z pohledu své historie, která začínala poblíž tamního střediska uranového průmyslu. Dnes je však uznávaným výrobcem a dodavatelem řídicích systémů nejen pro jaderné elektrárny, ale pro nejrůznější energetické projekty a průmyslové podniky, který si během půlstoletí své existence připsal na konto řadu mezinárodních úspěchů. Jak vypadá situace dnes, a jak se mezi světovými giganty ovládajícími tento sektor dokázala prosadit česká firma nám přiblížil Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

 

Diskutuje se o jaderném boomu nebo naopak odklonu od jádra. Jak vypadá situace v sektoru z hlediska objemu Vašich zakázek?
Nejistota, která vyplývá z obtížně předvídatelných politických rozhodnutí, se samozřejmě dotýká i nás. Protože se podílíme na stavbách a chodu jaderných elektráren u nás i v zahraničí, není pro nás jednoduché poslouchat diskuze o tom, že by měla jaderná energetika zaniknout. Představte si lékaře, který se specializuje na operace mozku a najednou se dozví, že vláda rozhodla o zákazu těchto zákroků. Vše co se naučil, a co učí své žáky, je zmařeno. A pokud by přišla za 10 let jiná vláda a to rozhodnutí by vzala zpět, musela by se začít učit nová generace operatérů, ale to know-how, které se neustále předává z učitele na žáka, by bylo přetrženo. Podobně je to i s jadernou energetikou. Vychovali jsme příliš mnoho špičkových pracovníků na to, abychom jim dokázali říct: už pro vás nemáme práci.
Ale snažíme se nebýt závislí pouze na jaderné energetice a soustředíme se na zakázky ve více oblastech průmyslu. Naše řídicí systémy se používají v klasické energetice, spalovnách, řídí metro, lokomotivy i důlní techniku. Díky nim se otáčí hlediště divadel nebo pracují výrobní linky. Je nutné se na případný odklon od jádra připravit. Na pláč by pak totiž už bylo pozdě.

Proč v tomto oboru, kde jinak příliš českých firem není (prim hrají USA, Rusko, Francie) uspěla právě firma z Česka?
Česká jaderná energetika má v zahraničí velmi dobrou pověst. Nejenže se naši lidé podíleli na stavbách velkých jaderných elektráren východního bloku, ale dodnes jsou vyhledávanými experty po celém světě. Naše firma se už 40 let specializuje na vývoj a dodávky řídicích systémů pro primární a sekundární okruhy. V tomto oboru musíte být nejlepší, abyste v něm uspěl a nám se naše postavení daří udržet zejména díky tomu, že kromě střežení know-how dbáme na neustálý vývoj našich produktů, uplatňování vědeckých poznatků a zavádění nejnovějších technologií do praxe. Velmi se nám také osvědčila spolupráce s vysokými školami.
Jsme spolehlivý partner. Když chcete dodávat do primárního okruhu, musíte garantovat nejen funkčnost a bezproblémovost systému. Také se zavazujeme k tomu, že za 20, 30 let budeme schopní původní systém obnovit a vylepšit.

Zaznamenali jste po Fukušimě další tlak na zpřísňování norem v oblasti jaderné energetiky?
Normy v oblasti jaderné energetiky, nota bene v primárním okruhu, jsou nastaveny velmi přísně. Přestože je pro nás velmi důležité, aby se naše systémy neustále vyvíjely, v otázce bezpečnosti jsou již dlouhodobě na vrcholu. Stejně tak tomu je i u technologií vyvíjených naší konkurencí.
Fukušima byla vlastně obrovským testem jaderných technologií. Vždyť v té oblasti udeřilo zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály. Tsunami se zvedly až do výše 38 metrů. Jaderná elektrárna, jako celek, to i přesto ustála.

Téma odklonu od jádra se objevuje často, uvažujete o další diverzifikaci výrobního programu, abyste nebyli závislí na oboru, který ovlivňují rozhodnutí politiků a tlak veřejného mínění?
Otázka diverzifikace našeho působení je pro nás klíčová. Často jsme zmiňovaní zejména v souvislosti s jadernou energetikou, ale ono je to provázané. V ostatních oborech jsme možná právě proto tak vyhledávaní, protože si sebou neseme zkušenost a spolehlivost z jaderné energetiky. I tepelné elektrárny, továrny, spalovny nebo distribuční sítě také potřebují spolehlivý a bezporuchový provoz 24 hod denně, sedm dní v týdnu.

Polovinu Vašeho výrobního programu tvoří automatizace průmyslových procesů. Pro které obory?
Pro vysvětlení použiji definici: Automatizace označuje použití řídicích systémů (např. regulátorů, počítačů, snímačů) k řízení průmyslových zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco mechanizace poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje práci, automatizace snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti.
ZAT je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v Česku i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, vloni oslavila 50 let od svého založení. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Stěžejně se zaměřuje na energetiku, řízení průmyslových procesů a dopravních systémů, dodávky investičních celků včetně zajišťování komplexních dodávek a systémové integrace.
Když to zjednoduším, naše systémy dokážou řídit jaderné elektrárny, vlaky, výrobní linky, turbíny, bioplynové stanice, linky v povrchových dolech ale i divadelní technologie. Dalo by se říci, že naše systémy řídí stroje či technologické celky, se kterými se lidé denně setkávají.

Kde nyní máte nejvíce zakázek?
Nejvíce zakázek realizujeme v oblasti jaderné energetiky. Za 40 let dodávek do této oblasti inženýři ZAT získali zkušenosti a reference z projektů řídicích systémů 25 bloků jaderných elektráren za více než 4,5 miliardy korun. Zakázky v jaderné energetice jsou pro nás významné, tvoří téměř polovinu našeho obratu.
Kromě tohoto segmentu realizujeme nejvíce zakázek v oblasti klasické energetiky – vyvinuli jsme systémy řízení pro turbíny ve spalovacích, vodních, paroplynových elektrárnách. Dodáváme systémy do bioplynových stanic nebo do zásobníků plynu. Podíleli jsme se například na zavádění systému v cukrovarech a dalších tepelných elektrárnách v Egyptě. Zaměřujeme se také na oblast dopravy – nedávno jsme např. implementovali řídicí systém do lokomotiv dodávaných pro turecké dráhy.
Nepodnikáme přitom „jen“ v oblasti výroby a vývoje. Poměrně hodně práce nám generuje servis a údržba již dodaných systémů a výroba průmyslové elektroniky. Spíše radostí z pomoci druhým, než byznysem, je také výroba zdravotnického přístroje pro diabetiky – přístroje MDM.
I díky tomu jsme v loňském roce zaznamenali jedno z nejúspěšnějších období ve své 50leté historii. Loňské tržby jsou o pětinu vyšší než v roce 2011, tedy o 123 milionů Kč. Za poslední dva roky se tak obrat zvýšil o více než 40 % a firma loni utržila téměř 770 milionů korun.  
 
Jaký je vůbec u tak náročných technologií pro velké celky roční odbyt, jedna dvě velké zakázky?
Podobně jako u důrazu na diverzifikaci oborů, ve kterých působíme, snažíme se dlouhodobě hledat i různé zakázky. Nerozhoduje jejich velikost a objem. Eliminujeme tak riziko, že pokud bychom o jednu zakázku přišli, museli bychom druhý den propustit polovinu lidí.
Pro představu jsme v loňském roce dodali systémy řízení nebo servisní práce pro 150 zákazníků v Čechách i v zahraničí. Paradoxně projektů z oblasti jaderné energetiky bylo pouze sedm. Jako nejzajímavější nové zakázky bych uvedl třeba řídicí systém pro jednu z nejvýznamnějších elektráren v Egyptě Talkha 2 x 210 MW. Technici firmy ZAT zde zabodovali i přes náročnou světovou konkurenci. Vyplatila se jim dlouholetá práce, kterou v elektrárně Talkha i na egyptském trhu v minulosti odvedli. Hodnota této zakázky činí 20 mil. korun.
Významná je pro nás i dohoda s francouzským gigantem Areva na dodávku řídicích systémů pro 8 jaderných elektráren ve Francii, kterým máme dodat 58 skříní řídicího systému pro 20 bloků. Tato zakázka je v rozsahu na 50 mil. korun.
Máme také podanou žádost k registraci naší pobočky na Kubě, čekáme na ukončení schvalovacího procesu a v případě úspěšné registrace chceme otevřít pobočku do konce tohoto roku. ZAT má na Kubě přes místní obchodní zástupce navázanou dlouhodobou spolupráci s vedením řady kubánských elektráren.

Proč právě Kuba?
S tamními firmami dlouhodobě spolupracujeme. Za téměř 20 let zde týmy našich odborníků nasadily řídicí systémy nebo jejich části v šesti elektrárnách včetně elektrárny Felton, která modernizací řídicích systémů všech provozních souborů dosáhla jednoho z nejvyšších výkonů u kubánských tepelných elektráren - 2 x 250 MW. Felton se i díky nám významnou měrou podílí na stabilizaci celé kubánské energetické soustavy, zejména vyrovnaným provozem při častých výkyvech počasí a je nejvýznamnějším zdrojem elektřiny na Kubě.
V současné době je ZAT jedna z mála evropských firem, která se dlouhodobě podílí na modernizaci kubánské energetické soustavy. I když není snadné zde navazovat nové obchodní vztahy, daří se nám díky naší spolehlivosti tuto tradici udržet a rozvíjet ji.

Jaké jsou Vaše poslední významné zakázky v ČR?
Významnou zakázkou posledních měsíců pro nás byla výměna řídicích systémů na třetím bloku JE Dukovany. Při pěti odstávkách třetího bloku měli naši lidé na starosti nejnáročnější část rekonstrukce. Výměnu řídicích systémů jsme přitom prováděli při zachování výrobní kapacity elektrárny, což byla i pro nás výzva. Podle dostupných informací nebyl podobný projekt při zachování výrobní kapacity elektrárny ve světě ještě realizován.
Dukovany pracují na řídicích systémech ZAT již od zahájení provozu v roce 1985. Finální rekonstrukce elektrárny je plánovaná v roce 2016. Naše techniky tak ještě čeká dalších šest odstávek.
Podíleli jsme se i na rekonstrukci elektrárny Opatovice nebo teplárny v Náchodě a loni v květnu jsme úspěšně završili zakázku na implementaci regulátoru vodní turbíny na vodním díle Gabčíkovo na Slovensku.

Co je podle Vás hlavním základem úspěchu? Díky čemu jste se dokázali prosadit?
Kdybychom neudržovali krok, respektive, kdybychom nebyli vždy o krok vepředu, tak bychom mohli skončit už před 49 lety. V našem oboru jsou velmi důležité zkušenosti, ale ještě podstatnější je mít ty nejlepší technologie dostupné v danou dobu na trhu a špičkové odborníky se znalostí know-how. A to by nešlo bez neustálého rozvoje. Ročně investujeme do inovací a vývoje našich řídicích systémů přes 40 mil. korun. Samozřejmostí je i spolupráce s vysokými školami. Jen tak jsme se z výrobního a montážního podniku mohli transformovat na inženýrskou společnost. S trochou nadsázky říkáme, že naše produkty dokáží řídit svět. /dr/

 

 
Publikováno: 16. 1. 2014 | Počet zobrazení: 3447 článek mě zaujal 764
Zaujal Vás tento článek?
Ano