hnv murr

Kde bydlí vaše data?

S rostoucím objemem dat, které musí firemní či výrobní IT infrastruktura zvládnout v souvislosti s rozvojem firmy logicky stoupají také nároky na hardware a související služby. Firmy tak brzy dospějí do stádia, kdy je pro ně výhodnější umístit svou serverovou architekturu do moderně vybavených housingových center. O tom, jak moderní kolokační centrum funguje v praxi a jaké jsou v této oblasti hlavní požadavky zákazníků, jsme hovořili s panem Vítem Jelínkem ze společnosti Dial Telecom, provozovatelem známého pražského housingového centra NAGANO.

 

Co si lze představit pod pojmem housingové služby, které nyní nabízejí IT provideři?
V klasickém pojetí je to „ubytování“ serverové architektury klienta ve specializovaném housingovém sále. Ten je vybaven profesionálními technologiemi pro napájení, konektivitu i zabezpečení a neustálým odborným dohledem. Klient, který by chtěl své servery provozovat ve stejně komfortních podmínkách svépomocí, by oproti službám housingových center zaplatil mnohonásobně vyšší částky.

Jak byste shrnul hlavní výhody umístění firemní infrastruktury do profesionálního housingu? Jsou mezi nimi i některé na první pohled nečekané benefity?
Výhody bych v kostce shrnul do tří bodů. Zákazník, který své servery do kolokačního centra svěří, nemusí řešit žádné problémy s konektivitou. Ta je škálována dle požadavku klienta v řádech Gigabitů až desítek Gigabitů. Vybavení datacentra velkokapacitními UPS a záložními agregáty zajistí vykrytí případných výpadků energie v rozvodné síti a tím pádem rovněž 24/7 dostupnost pro firmu klíčových aplikací a systémů. Třetí kategorií je zabezpečení klientských dat proti zneužití zvenčí a samotné fyzické zabezpečení datového sálu.
Mezi ne tak zřejmé benefity bych zařadil například zabezpečení proti živelným katastrofám, efektivní řešení zálohy dat a zpravidla levnější ceny za traffic do zahraničí. 

Co považujete Vy sám z vašeho pohledu za hlavní benefity toho, když firma přenese své servery do datacentra?
Hlavním benefitem housingu jsou jednoznačně úspory za hardware, energie a doplňkové služby, ale i za náklady na vnitrofiremní správu IT. Firmy tak mohou správu IT nezbytnou pro jejich fungování nechat v rukou odborníků a soustředit se na svůj hlavní obor podnikání. Dobrou zprávou také je, že nabídka služeb housingových center je rozmanitá i na našem trhu.

Jak ale poznat, komu v rozmanité nabídce lze bezpečně svěřit svá data? Neboli - na co by se měla firma při výběru housingu zaměřit, či jaké hlavní požadavky by měl provider splňovat?
Firmy by měly v první řadě zvážit, jaké klíčové požadavky na poskytovatele housingu mají. Například pokud firma očekává vysoký traffic směrem do internetu, měla by volit providera, který zajistí dostatečnou konektivitu za dobrou cenu. Pokud chce klient na serverech v housingových centrech provozovat klíčové firemní aplikace, měl by vybrat poskytovatele nabízejícího dohled a technickou podporu 24/7, redundantní UPS a vlastní záložní agregát. Společnosti, které spravují citlivá data nebo údaje o zákaznících, by měly volit housingové centrum dle kvality zabezpečení dat před krádežemi nebo DoS útoky. Dodal bych ještě, že ačkoliv se pohybujeme ve světě jedniček a nul, vstřícný přístup, ochota a odbornost zaměstnanců povidera by stále měla zůstat jedním z klíčových rozhodovacích faktorů.

Je to řešení pro velké společnosti, nebo na něj „dosáhnou“ i menší a střední firmy?
Šel bych ještě dále - housing v profesionálním centru je dnes tak dostupný, že na něj dosáhnou i fyzické osoby. Pronajmout si lze od jedné serverové žiletky po desítky racků a k tomu zvolit vhodnou kapacitu napájení, konektivitu a doplňkové služby.

Jaké typy firem využívají housingové služby nejčastěji?
V našich housingových centrech se setkáváme s velmi rozmanitou skladbou zákazníků a jejich požadavků. Nicméně naše zázemí je stavěno tak, aby vyhovělo všem. Mezi našimi klienty tak naleznete fyzické osoby, provozující pouze jeden web nebo mail server až po nadnárodní finanční ústavy, kterým „ubytujeme“ celé rackové farmy.

Předpokládám, že se i u housingových služeb projevují nároky zákazníků na virtualizaci a cloudové využití. Jak výrazné změny ve vybavení a správě datacenter to pro providera představuje?
Z našeho pohledu si virtualizovaná řešení žádají značné investice do potřebného hardwarového i softwarového vybavení a jeho správu. Na druhou stranu se jedná o dnešní standard, který v dlouhodobějším měřítku spoří značné finanční prostředky.

Dá se obecně říci, že jsou housingové služby mezi českými firmami oblíbené? Sleduje spíše rostoucí nebo klesající zájem?
Z našeho pohledu poptávka po klasickém housingu s ohledem na rozšíření virtualizace a poměrně vysokou míru nasycení trhu spíše stagnuje. Proto je nutné nabízet stále lepší a levnější služby než konkurence. A nabídku škálovat tak, aby byla finančně dostupná širokému spektru klientů.

V současné IT džungli hrozí riziko ztráty či zneužití dat, zvláště pokud jsou uložena někde mimo firmu. Jaké záruky mají uživatelé těchto služeb, nabízených firmami jako Dial Telecom? Jinými slovy: do jaké míry jsou jejich data uložená u externích společností v bezpečí?
Do zabezpečení klientských dat proti útoku z internetu i bezpečnost infrastruktury v kolokačním centru investujeme nemalé prostředky. Ostatně datová bezpečnost je jeden z hlavních motivů, proč klienti tyto služby využívají. Přístup osob do těchto prostor je pečlivě monitorován a logován, racky jsou uzamykatelné. Jak už jsem uvedl, je zde zajištěna nepřetržitá dodávka elektrické energie a data je možno redundantně zálohovat – riziko jejich ztráty tedy prakticky nehrozí. Sály jsou vybaveny také hasicím přístrojem na bázi inertních plynů, který nepoškodí samotné vybavení. Na páteřní optickou sít je sál připojen z jednoho místa. Už na tomto spoji je pečlivě monitorován internetový provoz a díky pokročilým technologiím jsou u v této přední linii spolehlivě odfiltrovány případné hrozby.
 

 
Publikováno: 15. 1. 2014 | Počet zobrazení: 3708 článek mě zaujal 766
Zaujal Vás tento článek?
Ano