asseco Aimtec murr

Z Panduru k manipulační technice

Pro Vojenský opravárenský závod v Šenově u Nového Jičína je letošní rok etapou zásadních změn - možná jedněch z nejvýznamnějších v moderní historii podniku. Vojenskou výrobu, kterou podnik dlouhá léta zajišťoval pro potřeby Armády ČR vystřídaly civilní projekty, a místo tanků a obrněných transportérů bude sjíždět z výrobních linek stavební a manipulační technika. Provoz zahájilo i nové podnikové výzkumné a vývojové centrum, které bude pomáhat zajišťovat firmě další prosperitu. Konverze v praxi, to je téma, které nám přiblížil generální ředitel VOP CZ Adolf Veřmiřovský. 

 

Jak vypadá přechod od armádní výroby, která má řadu specifik, k provozu klasického strojírenského výrobce?
VOP CZ je jeden z mála podniků v naší republice, který prošel za posledních 20 let zcela zásadní restrukturalizací v oblasti výrobního programu a řízení. V roce 1994 podnik měl prakticky pouze jeden výrobní program, a to opravy tanků T-72, jeho skupin a podskupin, kde tržby v této oblasti činily 98 % z celkových tržeb VOP. Podnik postupnými kroky zaváděl nové výrobní produkty, a to se zaměřením do oblasti mezinárodní kooperační výroby. Přeměnu podniku z čistě vojenské produkce na strojírenský podnik bylo nutno podporovat významnými investicemi, na které si podnik musel vydělat, a to bez státní podpory. Tyto kroky bylo nutné realizovat proto, že docházelo k výraznému poklesu zakázek z Ministerstva obrany ve vazbě na celkovou reorganizaci naší armády. Dnes je VOP CZ klasický strojírenský podnik, finančně stabilní, s moderním technologickým vybavením, vyhledávaný zahraničními zákazníky, kde vojenská výroba označovaná jako speciální, která kdysi dominovala výrobnímu programu, tvoří jen malý podíl z celkových aktivit firmy. Pro rok 2014 bude plánovaná výroba z 95 % zaměřena do strojírenské výroby pro významné mezinárodní společnosti a pouze 5 % do armádních zakázek. Dědictví speciální výroby je však pro podnik svým způsobem výhodou i dnes v podobě týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků, které může firma využít pro náročné výrobní programy.

A máte už takové projekty?
Významnou část soudobého zaměření podniku tvoří tzv. kooperační výroba pro externí zákazníky a nejvýznamnějším partnerem v oblasti kooperační výroby je dnes firma Linde Material Handling, patřící do skupiny KION Group. Nejde však o výhradně momentální záležitost - s firmou Linde, vyrábějící vysokozdvižné vozíky, podnik spolupracuje již téměř 20 let. Tato spolupráce je prospěšná pro obě společnosti a dlouhodobě se hledaly další cesty a možnosti jejího rozvoje. Vhodná příležitost k tomu se naskytla nedávno po ukončení vývoje a výroby vozidel Pandur, kdy firma KION Group vyhodnotila potenciál našeho podniku v oblasti možností přesunu výroby velkokapacitních vysokozdvižných vozíků z pobočky ve Walesu do našeho podniku. Toto rozhodnutí bylo postaveno na dlouhodobých dobrých zkušenostech ze vzájemné obchodní spolupráce s tím, že bude možno využít specialisty, kteří realizovali výrobu vozidel Pandur. S v dubnu 2013 byla podepsána smlouva mezi oběma společnostmi o převodu výroby s termínem zahájení výroby 1. 11. 2013. Předpokládaná roční výroba je cca 100 ks velkokapacitních vysokozdvižných vozíků.
Na základě dohody byli pro celý projekt vybráni nejlepší pracovníci VOP z projektu Pandur, kteří využili tříleté zkušenosti z programu výroby vozidel Pandur. V průběhu měsíce srpna a září probíhalo jejich zaškolení ve Walesu, v říjnu následoval přesun technologického vybavení a od 1. listopadu 2013 byla zahájena výroba, aby počátkem prosince mohly z výrobních linek v areálu VOP CZ v Šenově u Nového Jičína vyjet první hotové vozíky.
 
Využijete “v civilu” i dosavadní zázemí - vybavení a pracovníky bývalé vojenské výroby?
Jak již bylo uvedeno, podnik má velmi solidní, špičkové technologické vybavení v oboru, který rozvíjí a dlouholetou spolupráci s mezinárodními firmami lokalizovanými v Německu, Anglii a Francii. Na základě zkušeností z posledních dvou desetiletí je podnik schopen svými pracovníky útvaru obchodu zabezpečovat další rozvoj obchodních vztahů, výroby se stávajícími, ale i novými společnostmi. V letošním roce například VOP CZ pro jednu novou významnou společnost zahájil výrobu náročných svařovaných konstrukcí s tím, že pro příští rok se bude spolupráce dále rozvíjet s předpokládanými tržbami v r. 2014 a v dalších letech ve výši cca 100 - 150 mil. Kč ročně.

Jak vidíte budoucnost firmy z dnešního pohledu?
Pro další dynamiku rozvoje podniku byl a je v současné době realizován projekt zásadní změny materiálového toku a technologie výroby, který je podporován poměrně významnými investicemi tak, aby se v následujících letech mohla dále zvyšovat konkurenceschopnost podniku. VOP CZ v posledních 20 letech řešil vývojově i výrobně největší a nejvýznamnější projekty ve vyzbrojování armády ČR pozemní technikou. Jednalo se o projekt modernizace tanku T-72 a zmíněný projekt Pandur, což byly významné mezinárodní projekty, na nichž vývojoví pracovníci VOP získali rozsáhlé zkušenosti, které po ukončení tohoto projektu podnik využije a využívá pro vlastní nové projekty, jako jsou malý komunální stroj Dapper a robotika - bezobslužné podvozky UGV. S cílem dynamicky rozvíjet vlastní vývoj a výrobu byly investovány nemalé finanční prostředky na vybudování moderního výzkumného a vývojového centra, otevřeného na jaře letošního roku.
 

 
Publikováno: 15. 1. 2014 | Počet zobrazení: 3500 článek mě zaujal 728
Zaujal Vás tento článek?
Ano