asseco Aimtec murr

Pramet vstupuje do nové etapy

Na letošním veletrhu EMO se představila poprvé oficiálně v „nové konfiguraci“ i společnost Pramet Tools. Přední český výrobce zahájil novou etapu své historie strategickým partnerstvím s dalšími dvěma silnými jmény na trhu obráběcích nástrojů – v souvislosti se značkou Pramet se nyní zmiňují i společnosti Safety a Impero. Podrobnější informace nám k tomu poskytl prezident skupiny, Ing. Petr Beneš.

 

Co vedlo Pramet k tomuto rozhodnutí a jak se vytvoření nové aliance promítlo do života firmy?
Díky spojení s dalšími dvěma firmami, Safety a Impero, se navzájem posilujeme, protože vybíráme ty nejlepší výrobky ze všech tří značek a vkládáme je do společného portfolia. Samozřejmě, realizace každé takové zásadní organizační změny vždy něco zabrzdí nebo zpomalí. S integrací jsme měli obrovský nápor práce, takže to trochu odpoutalo naši pozornost od prodeje. Rosteme proto pouze asi jedním procentem, a to je málo. Chtěli bychom samozřejmě podstatně více. Budování nové organizační struktury však máme z větší části za sebou, ještě nás čekají některé věci v Itálii a v Německu, ale jinak se už opět můžeme koncentrovat na prodej.

Letošní účast Prametu na EMU lze považovat za rekordní, a také zvlášť významnou, vzhledem k oficiálnímu představení spojenectví se dvěma významnými zahraničními partnery. Co vám spolupráce s nimi přináší?
Jednak nám přináší nové špičkové výrobky – a jim samozřejmě také – takže koncem roku budeme mít katalog skladovaných standardních výrobků, který bude obsahovat 8000 položek, zatímco teď jich má Pramet asi 5400. Kromě výrazného zvýšení standardních výrobků bude katalog pro příští rok obsahovat i nové materiály a povlaky, které jsou dnes na světové úrovni.
Dalším přínosem je, že můžeme vzájemně sdílet zkušenosti. Máme některé své speciální aplikace, které známe, kolegové z Impera a Safety také své, které zase dobře znají oni. Toto know-how si nyní vyměňujeme a sdílíme tak unikátní znalosti a postupy. Je toho hodně. Tyto dvě značky, tedy Safety a Impero, jsou navíc dobře etablované na západních trzích, zatímco nám se daří na střední a východní Evropě a v Asii. Navzájem se dobře doplňujeme.
Do budoucna chceme posílit aktivity zaměřené hlavně na rozvojové a rozvíjející se země. Velmi se nám daří v Číně, kde dosahujeme asi 70% růstu, a letos tam budeme na úrovni asi 5 milionů eur. Díky tomu, že jsme spojili organizace Safety a Pramet v Číně, kde máme dnes asi 35 lidí, jde vlastně o největší organizaci mimo domovskou základnu v Šumperku. V Číně máme velké plány a dosavadní vývoj potvrzuje, že oprávněně.
Jeden ze současných trendů je, že součástí nabídky firemního portfolia se stávají i znalosti, týká se to i Prametu?
Zcela určitě. Soustřeďujeme se především na určité vybrané segmenty, ve kterých chceme být špičkoví a myslím si, že jsme. Úspěch v těchto segmentech je založen na pochopení a znalosti jejich potřeb a schopnosti tyto potřeby uspokojit. Samozřejmě základ, který musí mít každý je všeobecné strojírenství, ale kromě toho se zaměřujeme například na železnici, která představuje obrovský a velice dynamický trh. V řadě zemí se rozšiřuje stavba vysokorychlostních železnic, které mají také vysoké nároky na kvalitu, ať už jde o kola, nápravy, rámy vagonů, údržbu, výroby vyhybek apod. Velký objem práce představuje třeba i údržba kolejnic, kde tolerance musí být ve dvou setinách, takže se musí pravidelně po určité době frézovat a brousit, a my máme po třech letech intenzivního vývoje k dispozici velmi unikátní řešení. Takže, řečeno v kostce, se mimo zmíněného základního strojírenství soustřeďujeme na železnici a metalurgii. Kromě toho máme právě díky spojení s novými partnery i velmi silnou nabídku v oblasti výroby lisovacích nástrojů, a velmi silně jsme posílili i naši nabídku v těžko obrobitelných materiálech jako jsou např. inconel či nerezy. Na zmíněné segmenty se nyní hodláme zvlášť zaměřit.

Konkurence v nástrojařské branži je značná, ale vám se přesto v poslední dekádě podařilo růst více než trh. Čím jste předběhli konkurenci?
Řekl bych, že základem je znalost aplikace zákazníka. Musíme vědět, co klient dělá, co k tomu potřebuje a občas musíme znát a vědět víc, než možná zákazník samotný. Takže potom mu přinášíme ty znalosti, které potřebuje. U železnice konkrétně bych řekl, že jsme zvolili řešení založené na segmentech, tzn. že fréza je osazená segmenty, takže v případě nějakých problémů, havárie apod. je daleko levnější to opravit, protože se vymění jen segment. Další výhodou je, že je to flexibilní řešení. A samozřejmě vedle toho je to i vlastní výkon frézy - vyvinuli jsme speciální materiál pro tuto aplikaci, a ten umožňuje díky svým parametrům daleko vyšší výkony než ty dosavadní, které se používají.
Bylo to tedy pochopení stávajících technologií na straně jedné, potřeb zákazníka na straně druhé a následně schopnost přijít s řešením, které tyto potřeby uspokojuje lépe než aktuální technologie obrábění. To je naše cesta.

Železnice je ve většině zemi doménou státu a domácí výrobci si ji obvykle hlídají, resp. snaží držet pro vlastní firmy. Čím jste konkrétně uspěli třeba u náročných Němců?
Známe v Německu 7 firem, které v této branži působí, a dnes už dodáváme čtyřem z nich. Pátá je na cestě, a spolupracujeme už i se dvěma výrobci lokomotiv.

Takže už jste členy elitního klubu…
Řekl bych, že tady ano, a rozhodně tam bojujeme. Důležité pro nás je, že např. víme, konkrétně u výhybek, že se ve Voestalpine vyvíjí nový materiál pro koleje. Můžeme o něm získat informace a už dopředu se zaměřit na to, jaké nástroje budou zapotřebí, aby se dal obrábět, až přijde na trh.

Výroba v Šumperku má dlouhou tradici, ale neuvažovali jste někdy o umístění výroby do nějakého z „levnějších“ teritorií, jak dnes činí řada firem?
Velmi dlouho tomu bylo spíš obráceně, zvyšovali jsme výrobu v Šumperku. Začínáme se ale zabývat tím, že pokud budeme úspěšní - a do roku 2018 bychom chtěli zdvouapůlnásobit obrat, přesněji řečeno dosáhnout plus 150% - budeme muset řešit i jinou otázku: kde to vyrobit.

To si docela věříte, většina firem má obvykle starost jak zdvíhat obrat o nějaké procento, vy uvažujete hned v desítkách a stovkách procent.
Jistě, ale zatím s naší obchodní sítí obhospodařujeme asi 40 % světového potenciálu. Takže rozhodně je ještě kam jít a také tam systematicky jdeme – Čína je jeden z těch příkladů.

Pokud jde o téma všeobecné obrábění versus specializace – lze to chápat, že držíte obecné obrábění jako základ, od kterého se vše odráží, ale zaměření firmy se bude spíše stále víc přesouvat ke specializovanějším aplikacím?
Ne úplně. Spíše půjde o cílené zaměření v souladu s našimi kapacitami, ale všeobecné strojírenství je naprostý základ, který musí mít každá firma našeho typu. Že bychom se stali specializovaným výrobcem, úzce zaměřeným jen na některé obory, neuvažujeme. Chtěli bychom se stát v některých oborech lídry, ale zatímco my hovoříme o čtyřech nebo pěti, některé firmy mají trh rozdělený třeba na 17 segmentů, z čehož všeobecné strojírenství je základ, se kterým stále počítáme. Mimo jiné i proto, že velkou část, a řekl bych skoro už trvale, prodáváme přes distributory, a distributor právě ten všeobecný základ, který tkví ve všeobecném strojírenství, potřebuje. Takže abychom mohli dál spolupracovat s distributory, což chceme, potřebujeme pro ně mít velmi silnou nabídku i ve všeobecném strojírenství.  Nicméně ve vybraných segmentech chceme a budeme usilovat o vedoucí pozici.

Nyní tedy už i ve spolupráci s partnerskými firmami Safety a Impero. Jak to bude vypadat v praxi?
Dohodli jsme se, že chceme mít v rámci skupiny pod těmito třemi značkami stejné výrobkové portfolio. Takže např. zákazník, který je zvyklý na svou značku, dostane např. ve Francii Safety a zákazník v ČR zase Pramet, ale půjde vždy o úplně stejný výrobek ve stejné kvalitě. Zajistit, aby to byl jednou výrobek Safety, jednou Pramet a příště zase Impero bylo docela složité. Ještě počátkem roku jsme úplně do detailu nevěděli, jako to bude v praxi fungovat, a v dubnu už jsme produkty v nové podobě dodávali.
Klíčovou otázkou byla třeba volba designu obalů. Vybírali jsme barvu, která by byla unikátní - která není zaměnitelná s konkurencí, a které bude akceptována na trzích, kam chceme dodávat. Udělali jsme analýzu barev a zjistili jsme, že většina základních barev jako např. zelená, zlatá, stříbrná apod. jsou již na trhu užívány jinými značkami, takže tyto jsme museli zavrhnout. Až jsme nakonec postupně dospěli ke shodě na odstínu modré barvy interně označované jako „baby blue“. Sympatická barva, líbí se nám, a nikdo jiný ji, zatím, nemá.
Jsou to velké a zajímavé výzvy, a je to i zápas. Ale podstatné je, že se nám společně daří tyto věci realizovat rychle.
 

 

Nové materiály, širší nabídka – sortiment Prametu prochází zásadní obměnou

 

Jaké novinky chystá Pramet pro následující období, to už je otázka pro ředitele oddělení výzkumu a vývoje, Ing. Vladimíra Maixnera. 

 

Co můžeme čekat v nabídce firmy v příštích měsících?
Každý rok jsme uváděli na trh tak 600 až 1000 položek nových výrobků. Letos je to něco okolo 1900, takže to je poměrně velký nárůst. Z toho tvoří 1100 výrobky v nových materiálech a zbytek je doplnění sortimentu, např. nové frézovací nástroje, monolitní nástroje, nástroje pro zapichování a upichování.
Razantně jsme se rozhodli obměnit sortiment materiálů. Začali jsme s tím asi před rokem a chceme kompletně obměnit všechny materiály pro soustružení, frézování a vrtání.

Co nanotechnologie a nanomateriály, dnes jedno z populárních hi-tech témat?
Samozřejmě je také využíváme, především v oblasti povlakování. Třeba nový materiál s povlakem MTCVD je vlastně kombinace substrátu a povlaku, kde substrát má různé vlastnosti, pokud jde o houževnatost a otěruvzdornost, což je dáno obsahem kobaltu, velikostí zrna a různé tloušťky povlaku. Povlak o tlouštkách v mikrometrech je složen z různých vrstev o různých vlastnostech. Cílem je zvolit správnou kombinaci a nabídnout zákazníkovi nějaký přínos - současným trendem je dosáhnout větší produktivitu. Toho lze dosáhnout, mimo jiné, intenzívnějšími pracovními podmínkami, což je posuv, hloubka řezu a rychlost. A nové materiály, s  povlakem MTCVD, jsou odolnější proti oxidaci, takže umožňují použít mnohem vyšší rychlosti. Tím může zákazník významně zvýšit produktivitu.

Spoléháte v oblasti výzkumu a vývoje jen na vlastní síly, nebo spolupracujete i s jinými subjekty, například s technickými univerzitami?
Využíváme vysoké školy k testování našich výrobků. Je tam také zázemí vynikajících odborníků, což přináší zase trochu jiný přístup a potřebné teorie. Asi největší spolupráci máme rozvinutou s výzkumným ústavem při ČVUT v Praze. Univerzity  vidí, co se děje v průmyslu, takže je to oboustranně výhodné.
Pokud jde o materiály s PVD povlaky, tam dlouhodobě spolupracujeme s firmou SHM v Šumperku, se kterou společně realizujeme vývoj v oblasti PVD povlaků.

Máte podobnou spolupráci i v zahraničí, například s výzkumnými ústavy?
Samozřejmě, i tady se aktivity rozvíjejí a třeba některé testy či vývojové úkoly jsou prováděny ve spolupráci se zahraničími univerzitami, například v Německu.

Výzkum a vývoj vyžaduje špičkově kvalifikované odborníky. Máte je kde brát?
Máme  trochu problém, protože Šumperk je přece jen dál od větších metropolí, kde jsou univerzity, které vychovávají kvalifikované lidi. Je pro nás těžší získat odborníka ze školy, který je navíc vybaven jazykovými schopnostmi. I to je pro nás klíčové, neboť se pohybujeme na zahraničních trzích. Více než dvě třetiny produkce exportujeme.

Které z novinek byste považoval za zásadní ve smyslu, že výrazným způsobem ovlivnily nástrojovou branži?
V našem případě jsou to určitě nové materiály, jejichž nová generace posunuje výkonnost z ní vyrobených destiček o třídu výš. Nové materiály umožňují dosáhnout daleko delší životnosti a produktivity. Trendem je umožnit zákazníkovi dosáhnout nějaké úspory - buď v podobě zmíněné delší životnosti, nebo v podobě možnosti využití více řezných hran výrobku. Přišli jsme tak na trh s destičkami pro rovinné frézování nebo frézováni do rohu, které mají více řezných hran. Ty má zákazník možnost použít a tím dosáhnout větší životnosti nástroje jako celku.

Nejdete se zvyšováním životnosti sami proti sobě? Zákazníci by spotřebovali více destiček…
I to je samozřejmě jeden z možných výkladů, ale pro nás je podstatné, že nový výrobek nám se svými možnostmi a lepšími parametry umožní vstoupit k novým zákazníkům, ke kterým jsme se dříve nedostali. Posunout se do „jiné ligy“.
 

 
Publikováno: 17. 12. 2013 | Počet zobrazení: 3455 článek mě zaujal 719
Zaujal Vás tento článek?
Ano