asseco Aimtec murr

Volba financování musí odpovídat konkrétnímu případu

Možností, jak získat peníze, na plánovaný projekt či zařízení, které se nabízejí v současné době, je celá řada - a stejně tak i rizik spojených s nevhodným rozhodnutím - jako ostatně vždy, když jde o peníze. Na otázky týkající se této problematiky nám odpověděl předseda představenstva a ředitel ČSOB Leasing, a.s. Ing. Liborem Bosák.

 

Objevily se v oblasti financování majetku formou leasingu apod. nějaké novinky?
Trh leasingových společností v ČR je pověstný rozmanitou nabídkou produktových variant a různých sezónních obchodních akcí, které leasingové společnosti nabízejí zákazníkům ve spolupráci s pojišťovnami a dodavateli předmětů leasingu. Pro zákazníky jsou rozhodně zajímavé finanční produkty doprovázené nějakým dodatečným benefitem pro zákazníka. Např. ČSOB Leasing mezi letošní novinky zařadil ve spolupráci se svým pojišťovacím makléřem a vybranými pojistiteli úvěr či finanční leasing vozidel s havarijním pojištěním a/nebo povinným ručením na rok zdarma. Výhoda takového produktu je zřejmá, zákazník si pořídí nové vozidlo, získá k němu komplexní pojistnou ochranu, kterou by si tak jako tak musel sjednat sám, a zároveň na pojištění ještě ušetří. 

Jak byste popsal výhody či přidanou hodnotu leasingového způsobu financování v dnešní době?
Nad světem obchodní akcí a zajímavých akčních nabídek jsou základní produkty našeho trhu: finanční leasing, operativní leasing a účelový úvěr. Životní cyklus takových produktů je poměrně dlouhý, což odpovídá poměrně trvalé přidané hodnotě takových produktů, která spočívá v tom, že leasingová společnost poskytuje financování + služby související s předmětem a jeho užíváním a zákazník potřebuje a získává financování, podniká, má nápady, rozšiřuje podnikání, vytváří pracovní místa… produkuje a zároveň chce využít možnosti, kterou leasingová společnost nabízí: využívat předmětu naplno a hned, ale rozložit si tento náklad na pořízení věci  v čase do budoucnosti, kdy splácí postupně a financovaný předmět mu případně na toto splácení také ještě hezky svou produkcí „přispívá“. Mezi přednosti leasingového způsobu financován patří v dnešní době, že vedle výhodných finančních podmínek samotného financování zákazník využívá různých doprovodných služeb, které mu jako univerzální leasingová společnost zajišťujeme. Doprovodné služby spočívají např. ve formě poradenství k financování, v poskytnutí nezávislého pohledu na smysluplnost investičního záměru z pohledu rentability a schopnosti generovat výnosy na pokrytí nákladů na finanční službu, poradenství v oblasti vhodnosti investice a jejího dodavatele apod., což jsou všechno doprovodné služby, které snižují operační či komerční rizika zákazníka spojené s investicí do předmětu.

Pokud byste měl porovnat výhodnost financování formou finančního leasingu a formou úvěru, jak by to dopadlo? Jsou preference zákazníků rozdílné, pokud jde o podnikatele a nepodnikatele?
Porovnávat teoreticky tyto produkty izolovaně od konkrétní situace a potřeby a hlavně typu zákazníka podle mě nemá prakticky smysl, jde o substituty. Když si za jinak stejných vstupních parametrů, včetně stejné výše úroku porovnáte matematicky finanční leasing a úvěr, zjistíte, že finanční leasing vychází pro zákazníka finančně o něco výhodněji. Co se týče preferencí, fyzické osoby zajímají především akční nabídky, doprovodné benefity, preferují rychlost uzavření smlouvy a vlastnictví předmětu po skončení financování, zatímco právnické osoby př. podnikatelé obecně spíše oceňují poradenství, variabilitu produktové nabídky, zajímavou cenu, kvalitní a rychlé služby a péči v průběhu smlouvy.
Doprovodná příloha: porovnání produktů finanční leasing, úvěr a operativní leasing za stejných vstupních parametrů.

Z aktuálních statistik ČLFA plyne, že ČSOB Leasing je vedoucí leasingovou společností na trhu. Jakých obchodních výsledků jste dosáhli za první pololetí?
ČSOB Leasing na trhu v prvním pololetí 2013 dosáhl podle našich výpočtů tržního podílu ve výši 13,31 %, což znamená skutečně 1. místo na trhu. Ve srovnání s 1. pololetí 2012 narostl tržní podíl ČSOB Leasing o 1,13 %. Objem financování ČSOBL meziročně vzrostl o vynikajících 10,4 %, což finančně odpovídá nárůstu objemu nového financování meziročně o 460 mil Kč.
 

 
Publikováno: 12. 11. 2013 | Počet zobrazení: 3681 článek mě zaujal 724
Zaujal Vás tento článek?
Ano