asseco Aimtec murr

Každý stroj je unikátní - pro konkrétního zákazníka

Letos slaví významné výročí - 110 let od svého založení - jeden z vedoucích českých podniků: TOS VARNSDORF a.s. Firma sídlící v severočeském pohraničí má ve výrobě obráběcích strojů dlouholetou tradici. Pod jménem Strojírny Arno Plauert byla založena již v roce 1903, a za období 110 let své existence vyrostla ve významný strojírenský podnik známý po celém světě. 

 

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích strojů doplněným o širokou nabídku služeb. Dnešní akciová společnost TOS VARNSDORF disponuje konstrukčním týmem pro vlastní vývoj strojů a silnou základnou zajišťující jejich výrobu. Portfolio společnosti tvoří v současné době tři skupiny produktů – stolové obráběcí stroje pro universální použití a výkonné obrábění dílců do 30 t, velké deskové stroje pro nejtěžší technologické operace pro obrobky do hmotnosti 130 t a moderní obráběcí centra řady WHtec. Ta využívají nejmodernější technologie s nejprogresivnějšími nástroji, které umožňují aplikaci automatické výměny nástrojů, palet a integraci do automatických výrobních systémů.
Tyto stroje patří k vyhledávaným obchodním komoditám, o čemž svědčí i skutečnost, že v loňském roce 2012 vyrobil TOS VARNSDORF v ČR 146 strojů, z čehož bylo určeno 92 % na export. V současné době využívá sítě 45 obchodních partnerů po celém světě, 4 dceřiných společností v Rusku, Číně, Indii a Kanadě a 3 výrobních závodů v ČR, Číně a Rusku. Dlouhodobě je vlajkovou lodí a nejprodávanějším strojem WHN 13 - jen loni jich TOS VARNSDORF dodal sedm desítek, a z celkových více než 11 000 strojů vyrobených a dodaných od roku 1970 bylo přes 2400 strojů právě WHN 13. 
Na začátku letošního roku společnost změnila svou strategii v prodeji na českém a slovenském trhu. Došlo k ukončení spolupráce s firmou SATES s.r.o. a byl vytvořen nový prodejní tým z řad vlastních zaměstnanců TOSu. Cílem bylo odstranit mezičlánek v jednání s konečným zákazníkem a řešit otázku dodávky strojů napřímo. Nově vytvořený 4členný obchodní tým dokázal počtem získaných objednávek po 8 měsících činnosti, že toto rozhodnutí bylo správné.
V současné době navštěvuje v rámci zkvalitnění služeb obchodní ředitel Miloš Holakovský zákazníky, kteří již obrábějí na strojích TOS VARNSDORF. Mezi velmi vážené zákazníky patří firma STROJÍRNA TYC z Mýta, která již zakoupila dva stroje WHQ 13 a WHQ 15 pro svoji výrobu portálových obráběcích center. Právě při návštěvě Strojíren TYC jsme se s Milošem Holakovským setkali, což byla příležitost položit zástupcům obou společností několik otázek:

Pane Holakovský, jak vlastně myšlenka vzájemné spolupráce dvou významných českých strojírenských výrobců, z nichž každý má svůj vlastní výrobní program i zákaznickou klientelu vznikla? V čem vidíte její výhody či přínos?
Vzájemná spolupráce je datována do roku 2009, kdy majitelé obou firem Ing. Jan Rýdl a Jaroslav Tyc na veletrhu EMO v Miláně podepsali smlouvu o spolupráci. Hlavním důvodem byl fakt, že umožňuje vytvořit společně silného hráče, který bude moci jednou dodávkou pokrýt plně zákaznický požadavek vzhledem k tomu, že výrobní zaměření obou firem se vzájemně velmi dobře doplňuje. STROJÍRNA TYC je velmi dobrý zákazník i obchodní partner, na kterého je spolehnutí. Společné dodáváme strojírenské vybavení na zahraniční trhy jako je Rusko, Čína, nebo Indie.
Spolupráce mezi oběma firmami však nespočívá jen v dodávkách strojů, ale i v obchodní politice na trzích v zahraničí. Tato obchodní symbióza přináší jak oběma firmám, tak i konečnému zákazníkovi, velké výhody. Zákazník může zakoupit horizontální i portálový stroj od jednoho dodavatele. Důkazem toho jsou spokojení zákazníci z Ruské federace jako Obuchovski závod Petrohrad, kam jsme dodali stroje – WRD 170, WHN 13, FVC 120/3, FPPC 300/8, Uraltransmaš Jekatěrinburg (dodávka WHN 110, WHQ 15, FPPC 250/6, FPPC 500/10), anebo např. Holding Almaz-Antej (WRD 150, WHN 13, WHN 15, WHN 110, FVC 160/3, FVC 160/3,2).
Abychom byli blíže zákazníkům a mohli rychle reagovat na jejich potřeby, a lépe řešit technickou, servisní, expediční i cenovou politiku založil TOS VARNSDORF koncem roku 2012 společný podnik v ruském Jekatěrinburgu pod názvem GRS URAL. V tomto podniku již dnes dochází k výrobě a montáži strojů produkce TOS i TYC. Stroje jsou určeny pro všechny segmenty trhu.  Tento krok dokazuje velmi úzce propojenou spolupráci a partnerství mezi oběma firmami. Spolupráce mezi společnostmi TOS a TYC probíhá také v nákupu, konstrukci, kooperacích apod. Jako příklad může sloužit vývoj firmy TYC týkající se vidlicové hlavy, kterou bude následně dodávat do TOSu .

Proč si Rusové vybrali k založení společné firmy právě TOS VARNSDORF?
V listopadu 2012 byla podepsána finální smlouva o zřízení společného podniku s firmou KR Group v Ruském Jekatěrinburgu. Od října zde budou vyráběny stroje obou společností dle dodané dokumentace. Hlavní důvod výběru společnosti ze severu ČR byly značné požadavky na přesnost a spolehlivost. 
STROJÍRNA TYC patří naopak k nejmladším zástupcům a pokračovatelům české strojírenské tradice - firma vznikla v obci Mýto na Plzeňsku v roce 1992 - přesto se už úspěšně etablovala mezi zavedenými výrobci. Společnost se jako jeden z nejvýznamnějších výrobců portálových obráběcích center v ČR specializuje na vlastní vývoj, konstrukci, obrobení, montáž a kompletní servis dvou hlavních modelových řad, přibližuje firemní historii a zaměření výrobní ředitel Ing. Ondřej Tyc.

Jaké produkty tvoří současné portfolio firmy?
„Vlajkovou lodí“ Strojíren je nyní modelová řada FPPC v uspořádání pojízdné gantry s pevnými upínacími stoly pro velké obrobky. Pro menší obrobky je určena řada portálových center s pojízdným stolem. Obě řady lze doplnit širokou škálou příslušenství, od dvouosých hlav, přes rotační a polohovací stoly až po různá chlazení, sondy apod.. 

Jak byste charakterizoval spolupráci mezi dvěma strojírenskými výrobci s odlišnou historií i zaměřením z vašeho pohledu?
TOS VARNSDORF je pro nás nejvýznamnějším zákazníkem, pro kterého vyrábíme 60 – 70 % celkové produkce portálových obráběcích center, následně dodávaných do výše zmíněných států s velkou převahou Ruska. Neméně důležitá je pro nás i spolupráce s TOS jako dodavatelem přesných horizontálních vyvrtávaček modelové řady WHQ - ve svém strojním parku těžkých obroben máme stroje WHQ 13 a WHQ 15. Tyto velmi přesné a spolehlivé stroje jsou nasazeny ve dvousměnném provozu a jak z pohledu spolehlivosti, tak přesnosti jsou nepostradatelné.
Vzájemnou možnou spolupráci umožňuje také fakt, že partnerství není chápáno jako konkurenční, ale spolupracující. Tento postoj a vystupování obou společností na největších světových trzích jako jeden silný hráč dělá obrovskou konkurenční výhodu, které obě společnosti s výhodou využívají. Společné prezentace na veletrzích nejen na území výše zmiňovaných států jsou pro obě firmy samozřejmostí. Příkladem takovéto spolupráce je třeba EMO Hannover, kde je na stánku TOS VARNSDORF i několik zaměstnanců Strojíren TYC.

Co vidíte jako společné pro obě firmy?
Ač nestejně velké, mají obě společné několik prvků. Mezi ty základní jistě patří, že obě jsou schopny vyrábět stroje těchto velikostí jako zakázkovou výrobu s tím, že téměř žádný stroj není stejný a někdy ani podobný. Také modularita, přesnost a značná variabilita patří mezi velmi vyhledávané atributy trhu.
I když je tovární produkce obvykle brána jako sériová a výrobky tvoří ucelené modelové řady, ve skutečnosti jde spíše o zakázkovou výrobu. To platí v případě naší firmy stoprocentně, a v podstatě to lze říci i o současné produkci se značkou TOS VARNSDORF. Byť jde o typové řady, každý stroj má svého konkrétního zákazníka a je vlastně unikátním zařízením nakonfigurovaným a vybaveným podle jeho přesného zadání a požadavků. Zákazník si volí i řídicí systém, stejně jako jeho základní sestavu či nejrůznější doplňkové vybavení, takže ačkoli může jít o zdánlivě stejné stroje, žádné řešení není úplně identické.
 

 
Publikováno: 11. 11. 2013 | Počet zobrazení: 4074 článek mě zaujal 677
Zaujal Vás tento článek?
Ano