asseco Aimtec murr

Veletrhy se zotavují z krize

Už za necelý měsíc se v Hannoveru otevřou brány hlavního průmyslového veletržního komplexu – Hannover Messe 2011. O současné situaci ve veletrzích a trendech, které se ve vystavovatelské branži projevují jsme hovořili při návštěvě reprezentanta Deutsche Messe AG Hannover Manfreda Kutzinského v Praze, který přijel představit novinky letošního ročníku.  

 

Jarní průmyslové veletrhy v Hannoveru se vypracovaly v největší akci svého druhu na světě, i ony však v poslední době musely čelit vlivu globální ekonomické krize, která tvrdě zasáhla průmyslové firmy – tedy i vystavovatele. Jak se s tím Hannover Messe vypořádaly?
Krize se samozřejmě našich veletrhů také dotkla, projevilo se to tím, že jsme neměli v posledních letech takovou míru růstu, jako v letech předtím. Abychom zaručili úspěch pro ty, kteří se navzdory hospodářské krizi přeci jenom přihlásili, investovali jsme daleko více do reklamy pro návštěvníky. Celkově ale musím říci, že jsme se s tím jako Hannover Messe vypořádali vcelku velice dobře, protože podniky se soustředily zejména na hlavní klíčové veletrhy. Většina běžných vystavovatelů přijela jako vždy, krize se dotkla redukce marketingových aktivit a doprovodných akcí, ale byly i výjimky, někteří nepřijeli. V loňském roce navíc v době veletrhu vybuchl vulkán, spousta lidí nemohlo přijet. Doufejme, že následující rok bude šťastnější. Podniky využily dobu krize k provedení výzkumu na vlastní půdě, inovacím, což by mělo přilákat další návštěvníky, proto také soustřeďujeme reklamu na tento trend.
Udělali jsme také hodně pro to, abychom do veletrhů zapojili nová témata a završili Hannover Messe jako celek. Přestože jsme poslední dva roky zvládli docela dobře, těšíme se ale, že rok 2011 přinese nové impulsy.

V internetové éře řada firem, včetně průmyslových podniků, sází na nová média jako je internet a virtuální prezentace místo tradiční účasti na výstavách a veletrzích. Dotklo se to i Hannoverských veletrhů? A jak organizátoři reagují na tento trend?

Digitalizování co největší části aktivit a produktů na úkor tradiční propagace na výstavách, je dalším výrazným trendem. My se však snažíme trendům vycházet vstříc a veletrh dynamicky modifikovat. Je pravda, že od té doby, co internet existuje, což je asi tak 10 let, diskutujeme o tom, jaké nástroje jsou nejvýhodnější pro vystavovatele zejména z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Díky internetu v Evropě nevznikly žádné nové veletrhy, fungují pouze ty tradiční, růst nevykazuje žádná velká čísla, ale po pravdě řečeno, zatím ne vše lze vystavovat na internetu. Obory jako strojírenství a elektronika přicházejí s výrobky, které vyžadují velmi podrobné a přesné vysvětlení – to přes internet nelze – takže pro ně zůstávají výstavy a veletrhy nadále tím nejdůležitějším nástrojem.
Situace se ale výrazně změnila v tom, že návštěvníci přicházejí na veletrhy už vybaveni velkým množstvím informací, takže na místě jde skutečně o detailní otázky, výměna informací je pak velmi konkrétní. V posledních letech tak návštěvníci setrvávají na veletrhu kratší dobu, protože jsou velmi dobře připraveni, ví, na co se chtějí zeptat a tím mohou zkrátit dobu pobytu. I když z dalších důvodů bychom byli radši, kdyby tam bloudili déle…
Internet sice umožňuje, aby se malá firma pracující v garáži i velká firma prezentovala stejně kvalitně, ale důležitý je stále – a možná čím dál více – osobní kontakt. Třeba popovídat si na neformálním posezení u piva, aby se mohla vytvořit důvěra, neboť v klíčových oblastech, jako je například právě strojírenství a elektrotechnika jsou firmy odkázané na subdodávky celých systémů – a to je otázka dlouhodobé spolupráce, důvěry, spolehlivosti a poznání.
Díky internetu pracujeme na zkontaktování, aby v době veletrhu probíhala setkání již mezi kompatibilními vhodnými partnery, kteří si mají co nabídnout. To zajišťuje specializovaná firma Deutsche interactive, dceřiná společnost Hannover Messe. Používá speciální software, který generuje adresy tak, že i bez samotné návštěvy veletrhu bude možné najít vhodného partnera. Máme velice obsáhlou celosvětovou síť s kontakty na klienty, návštěvníky, firmy a média.

Jaký je poměr „tradičních“ oborů (strojírenství, energo apod.) a „moderních“ oborů jako jsou průmyslová mikroelektronika, nanotechnologie, digitální technika a podobně?
Pojem „klasická a tradiční odvětví“ a kategorizace tohoto typu je podle mého názoru poněkud diskutabilní, navozuje to totiž jakoby punc zastaralosti, zatímco když navštívíte Hannover Messe, uvidíte samé hi-tech věci. Klasičtí strojírenští výrobci využívají digitální technologie, nanotechnologie a další vysoce moderní záležitosti, aby doplnili své výrobky. Proto zde má místo jak hardware, tak software, protože jde také o řízení systémů a procesů, souhru těchto součástí. I moderní senzory a radiokomunikace umožňují nová řešení, to vše bude na výstavišti v Hannoveru k vidění v praxi. Samozřejmě stále existují subdodávky pro klasické strojírenské podniky, budou také ve speciální části zastoupené, ale i tato oblast se neobejde bez modernizací a mezinárodních kontaktů.
Vzhledem k tomu, že se stále hovoří o úspornosti, stroje jsou postupně energeticky účinnější a používají se lehčí konstrukce, budou důležitým tématem také materiály, které toto umožňují. Na letošním ročníku Hannover Messe se jedná zejména o pohyblivé, rotující části, které jsou u moderních výkonných systémů koncipovány pro jinou úroveň náročnosti.

Co budou hlavní „trháky“ aktuálního ročníku, které by měly přilákat návštěvníky do Hannoveru?
Největší hity letošního ročníku je složité „vypíchnout“, ale hodně si slibujeme zejména od koncepčních řešení pro města, které by měly být jedním z takovýchto hlavních bodů. K tomuto tématu budou zařazeny specializované expozice, diskusní fórum, zejména o otázkách nabídky řešení pro velká města budoucnosti. Města budou muset problematiku se kterou se každodenně potýkají (systém infrastruktury, komunikací, kanalizace a odpadních vod, dodávek pitné vody apod.) elegantněji a zejména účinněji řešit.
K tomu mají Hannover Messe excelentní vybavení a velké fórum. Očekáváme, že politici z celého světa budou diskutovat s techniky, kteří s těmito chytrými řešeními přicházejí. Patří sem samozřejmě velké firmy jako je například Siemens se všemi technologiemi, které nabízí, nebo Singapore Waters. A nejen Siemens, patří sem také renomované instituce jako Světová banka, Světová obchodní banka. Tato problematika bude zcela jistě zajímavá pro návštěvníky z celého světa.

Nedílnou součástí komplexu veletrhů Hannover Messe je i sekce zaměřená na spolupráci průmyslových firem a škol, výzkumných ústavů a institucí. Jaký vývoj jste zaznamenali v této oblasti? Lze např. na číslech návštěvnosti a z průzkumů odhadnout zájem a zda spolupráce průmyslového sektoru a škol funguje?

Před 15 lety jsme nastavili nový trend v oblasti výzkumu technologií, který se postupně ostatní veletrhy pokusily více či méně okopírovat. Z těchto pokusů - ať už v Evropě nebo jinde – se však obvykle mnoho neujalo, a to podle mého názoru zřejmě hlavně díky chybějícímu technologickému zázemí, které máme my k dispozici. Hala, kde na hannoverském výstavišti sídlí výzkum a technologie, je stále dobře obsazena, jsou to stovky vystavovatelů, a je fungujícím celkem. Zájem vědců, výzkumníků a funkční spolupráce dokládá i fakt, že hala 2, kde je tato sekce umístěna, je i nadále placena jako běžný výstavní prostor, zatímco ostatní organizátoři výstav a veletrhů nechávají univerzity vystavovat zdarma. Po univerzity není přitom účast nijak levnou záležitostí, ale vyplatí se jim to, jinak by se každoročně nezapájeli.
Podpora z naší strany zahrnuje i delší otevírací dobu v první den výstavy a vynakládáme co nejvíce dostupných prostředků na to, abychom návštěvníky pozvali a ukázali jim, jak vypadá transfer technologií v této sekci. Těch pár let, co to máme, to funguje docela dobře, takže vystavovatelé mají kontakt nejen směrem k návštěvníkům, ale mohou jednat navzájem mezi sebou.

Volné vstupenky na Hannover Mense

TechMagazín ve spolupráci se zastoupením Deutsche Messe v ČR (tel./fax: 220 510 057, info@hf-czechrepublic.com, www.cebit.com, www.hf-czechrepublic.com) nabízí zájemcům bezplatný „balíček služeb pro návštěvníky" zahrnující volné vstupenky na veletrh (po registraci přes internetovou stránku veletrhu), možnost bezplatného využití Visitors´ Lounge na výstavišti poskytující zázemí ke krátkému odpočinku v průběhu návštěvy veletrhu a kupón v hodnotě 10,- EUR k úhradě občerstvení na výstavišti a další služby. Zájemci o návštěvu veletrhu mohou (po registraci) získat volné elektronické vstupenky také na webové stránce Hannover Messe: http://www.hannovermesse.de/promo2011?42kqm, což lze učinit např. i přímým proklikem na webových stránkách časopisu www.techmagazin.cz


Bloček k fotce:
Dipl.- Kaufmann Manfred Kutzinski (1964) působí od ledna 2011 jako vedoucí oddělení zodpovědný za veletrh CeMAT v Hannoveru a v dalších zemích světa. V předchozím období působil jako vedoucí prodejního oddělení Deutsche Messe AG Hannover (1998 - 2011) a  jako projektový referent v Deutsche Messe AG Hannover (1990 - 1998). Je ženatý, má dvě děti.
 

 

 
Publikováno: 25. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3702 článek mě zaujal 731
Zaujal Vás tento článek?
Ano