Rosler MURR2 Schunk

Switche – inteligentní komponenty

V síti dokáží switche číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Závisí na nich výkon sítě. Podle potřeb firmy a funkcí zařízení lze volit mezi nespravovanými a spravovanými switchi. Murrelektronik uvádí další scénáře, jak mohou správné switche zvýšit výkon průmyslové sítě.

 

 

V malých sítích průmyslového prostředí se mohou používat nespravované switche, které poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení, aby mohla navzájem komunikovat. Nenabízejí ale inteligentní funkce a nemohou tedy ani řídit síťový provoz.

Spravované switche nabízejí v síti nesporné výhody, jako je optimalizovaný přenos dat nebo lepší kontrola při vzdáleném přístupu. Přebírají také důležité funkce při analyzování chyb, diagnostikování sítí a pro redundantní mechanizmy.

Od nespravovaných ke spravovaným

Přechodem od nespravovaných switchů ke spravovaným získá uživatel možnost lepší diagnostiky a konfiguraci s více funkcemi. V datovém provozu fungují spravované switche jako průvodčí a umožňují používat konfigurační nástroje (např. TIA portál), a také provádět dálkovou údržbu. V topologii řízení je možno je automaticky konfigurovat.

Systém není díky spravovaným switchům přetížený nadměrným počtem nespravovaných switchů. Konfigurace je možno snadno kopírovat a zavádět do dalších spravovaných switchů. V případě spravovaných switchů ProfiNet řídicí systém při spuštění automaticky převezme adresování a konfiguraci, takže není vyžadována přímá konfigurace na místě instalace, čímž se snižují náklady na instalaci.

Spravované switche umožňují optimální provoz průmyslových ethernetových sítí s bezproblémovým datovým provozem.Centrální a decentralizované sítě (IP 20 nebo IP 67)

Standardem v centrálních sítích je integrace switchů s krytím IP 20 do řídicí skříně. Pokud je požadováno decentralizované uspořádání, je vnější řídicí skříň vybavena switchem v krytí IP 67 – ZDE.

U procesu jsou instalovány decentralizované spínače s odpovídající hodnotou IP, čímž se síť a IO periférie dostávají na místo instalace. To významně snižuje nároky na prostor a náklady na zapojení a instalaci.

Modernizací průmyslové ethernetové infrastruktury se souvisejícím snížením pracnosti a nákladovosti zapojení získá uživatel celkové úspory instalace. Topologie jsou díky tomu jednodušší a čistší a umožňují rychlejší uvádění do provozu.


 
Publikováno: 8. 4. 2021 | Počet přečtení: 245