Rosler MURR2 Schunk

Pozornost upřená na průmyslové sítě

Sledováním faktorů, jako například decentralizace, a použitím komplexního systémového přístupu, ke kterému Murrelektronik nabízí individualizované varianty, se mohou znalosti zákazníka o zapojení strojů rozšiřovat společně s efektivitou jeho sítě.

 

Murrelektronik proto doporučuje optimalizaci průmyslové sítě s instalační technologií přizpůsobenou daným potřebám. Na příkladech níže ukazuje scénáře, jak mohou správné switche zvýšit výkon firemní průmyslové sítě, a jak řízení datového provozu pomocí switchů nabízí příležitosti k používání správných technologií pro nalezení správného řešení při odpovídající ceně.

Optimalizovaný datový tok

V decentralizovaných řídicích skříních např. logistických centrech nebo výrobních linkách, bývají problémy s prostorem a zmatkem v kabelech. Proto je základním prvkem v poli decentralizovaný switch s jednou linkou vedoucí ze skříně, na kterou následně navazuje hvězdicová topologie v poli.

Výhodou pro zákazníka jsou nižší náklady, protože při použití menšího počtu kabelů a přenesením řídicí skříně k místu instalace se sníží doba potřebná pro instalaci. Také se šetří prostor, snáze se řeší případné poruchy, omezí se celková hmotnost instalace a optimalizují se náklady.

Zjednodušení konektivity v průmyslovém poli – ZDE.Přechod z Profibus na ProfiNET

Nevýhodou klasické sběrnice Profibus je, že již není plně podporována a že funguje pouze v liniové topologii. Kromě toho dlouhé sběrnicové kabely znamenají více poruch a také rozsáhlá opatření na odstranění závad v rámci sběrnice. Dalšími nevýhodami jsou potřeba zakončovacích odporů (které mohou být častým zdrojem chyb), nedostatek integrovaných IT služeb a rigidní adresování prostřednictvím DIP přepínačů.

Naopak komunikační sběrnice ProfiNet je otevřená topologie, která podporuje různá uspořádání (hvězda, strom atd.). Je založena na průmyslovém ethernetovém standardu pro přenos dat a nejenže umožňuje připojení v místě instalace, ale zaručuje také kombinaci s průmyslovými funkcemi informačních technologií. Navíc není vyžadován žádný zakončovací odpor.

Kromě toho ProfiNet zkracuje časy pro instalaci a prostoje prostřednictvím automatického řízení topologie. Zařízení ProfiNet mají funkci „plug and play". V topologii je možné je snadno instalovat a nahrazovat a jsou automaticky programována řídicím systémem bez potřeby jakékoli konfigurace. Umožňují vysokou rychlost dat a rozšířenou diagnostiku. Jsou také perspektivní pro časově citlivé sítě (TSN).

 
Publikováno: 1. 4. 2021 | Počet přečtení: 184