Rosler MURR2 Schunk

MSV Brno letos bude, ale později

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos uskuteční, ale místo tradičního podzimního termínu až téměř v závěru roku – mimořádně od 8. do 12. listopadu 2021, kdy by už měly být pandemické podmínky příznivější pro konání této významné průmyslové akce.

 
Společně s 62. ročníkem MSV proběhnou ve stejném termínu i veletrhy Transport a Logistika a Envitech.

O přesunu ze zářijového termínu rozhodlo vedení společnosti Veletrhy Brno s ohledem na aktuální vývoj pandemie covid-19. „Věříme, že ve druhé polovině roku se dostaví výsledky vakcinační strategie a dojde k postupnému návratu k normálnímu životu, takže v listopadovém termínu bude možné uspořádat MSV již bez výrazných omezujících opatření. Jedná se o klíčovou hospodářskou akci, která by měla napomoci firmám k představení inovací, nových technologií a tím i návratu k ekonomickému růstu v postcovidové době,“ uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno.

S posunem předpokládaného konání veletrhu na listopadový termín souvisí i úprava podmínek tak, aby byl pro vystavovatele vytvořen dostatečný časový prostor pro přípravu účasti. Vzhledem k tomu, že příprava na veletržní účast (včetně exponátů) obvykle vyžaduje 4–6 měsíců, bylo rozhodnuto o uzávěrkách pro vystavovatele a o novém termínu pro podání přihlášek za zvýhodněných podmínek na konci června, kdy by měl být vývoj situace natolik jasný, že firmy budou moci rozhodnout o účasti včas a snad bez velkého rizika ztrát z investic do přípravy veletrhu. S tím souvisí i úprava termínů plánovaných akcí v podzimním období. Změny budou postupně zveřejněny na webové stránce www.bvv.cz.

Přesun do pozdějšího termínu kladně hodnotí i vystavovatelé, kteří již v předchozích průzkumech vyjádřili přání se veletrhu zúčastnit a právě deklarace zamýšlené účasti, která převyšuje 70 %, přispěla ke strategickému rozhodnutí, které má za cíl umožnit konání veletrhu za relativně standardních podmínek.

„MSV je nejdůležitější strojírenskou akcí ve střední Evropě a posunutí termínu do listopadu zvyšuje šanci na jeho konání v letošním roce. Členské firmy Svazu strojírenské technologie jsou připraveny se veletrhu zúčastnit a rozhodnutí považují za velmi rozumné,“ sdělil Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie.Význam veletrhu zdůrazňují i tradiční vystavovatelé. „MSV nám chybí! Lepší poměr kontaktů v čase a prostoru se zkrátka nikde jinde nepotká. Je to pro nás vždy velmi důležitá společenská událost, která se nedá nahradit videokonferencí, webinářem ani online školením. Je to jako Vánoce – jedenkrát za rok s velkými přípravami, turbulentním průběhem a příjemným vstřebáváním všeho ještě nějakou dobu po skončení. Doufáme a věříme, že si veletrhy budeme zase užívat jako dříve," říká Gabriela Prudilová, marketingová manažerka firmy SCHUNK, která se MSV pravidelně účastní.

„Po loňské pauze považujeme za velmi důležité nejen pro veletržní průmysl, který pandemie těžce zasáhla, ale i pro návrat ke standardní B2B spolupráci, aby Mezinárodní strojírenský veletrh letos proběhl. I přes rychlý rozvoj digitalizace není v obchodních vztazích nad osobní setkání. Počítáme s tím, že navážeme na tradici a první den veletrhu zorganizujeme Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR,“ uvedla generální ředitelka svazu Dagmar Kuchtová.

Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou pro firmy nepostradatelnou formou prezentace a obchodní a marketingový význam MSV potvrdil i průzkum mezi vystavovateli, kteří vnímají strojírenský veletrh za firemně důležitou a nenahraditelnou akci umožňující efektivní osobní jednání se stávajícími i novými zákazníky a partnery.„Vnímáme značnou poptávku firem po konání veletrhu a osobních setkáních na něm. Ukazuje se, že virtuální akce nemohou nahradit fyzický veletrh, který je založen na budování osobních vazeb. Termín umožní firmám lepší přípravu, nekoliduje s žádnou jinou významnou oborovou akcí v zahraničí. Ve druhé polovině roku snad bude umožněno i cestování a bude tak možná mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků,“ uvedl Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu.
 
Publikováno: 26. 3. 2021 | Počet přečtení: 209