Rosler MURR2 Schunk

Kalhoty ze starých pneumatik

Společnosti BASF a Vaude společně postupují směrem k efektivní cirkulační ekonomice a v rámci jejich spolupráce vznikl projekt umožňující vytvořit z polyamidů na bázi chemicky recyklovaných pneumatik robustní outdoorové kalhoty.

 
Nová produktová řada outdoorového oblečení, která je k dostání v obchodech od letošního března, je pozoruhodná nejen nadčasovým designem, robustním materiálem a jednoduchou opravitelností, ale i způsobem svého vzniku. Kalhoty se mohou pochlubit přídomkem „udržitelné“, protože jako surovina se používají chemicky recyklované šrotové pneumatiky. Touto inovací se BASF a Vaude snaží přispět ke snížení odpadu a zachování cenných zdrojů.BASF přivádí pyrolýzní olej ze starých pneumatik do svého výrobního závodu v Ludwigshafenu, čímž částečně nahrazuje fosilní zdroje. Zde je následně podíl recyklované suroviny přiřazen určitým výrobkům vyrobeným pomocí certifikovaného přístupu k hmotnostní bilanci. Protože produkty s názvem „Ccycled“ mají přesně stejné vlastnosti jako ekvivalenty vyrobené z fosilních surovin, mohou je zákazníci zpracovávat stejným způsobem a používat je ve svých konvenčních procesech. Díky tomu lze Ultramid Ccycled použít také v aplikacích s vysokými požadavky na kvalitu a výkon, např. v textilním průmyslu.„Náš Ultramid Ccycled je inovativní polyamid 6, který lze použít k výrobě vysoce kvalitních textilií, kdy šetříme fosilní suroviny a zároveň zákazníkům nabízíme sníženou uhlíkovou stopu,“ uvedl Christoph Gahn, viceprezident pro správu polyamidů v BASF. René Bethmann, manažer inovací ve společnosti Vaude k tomu dodává: „Chceme být průkopníkem v budování oběhové ekonomiky pro funkční oblečení. Naším cílem je měřitelně přispět k ochraně životního prostředí, což jasně zahrnuje snížení množství použitých primárních fosilních zdrojů a snížení emisí CO2 produkovaných při výrobě našich produktů. Použitím materiálu Ultramid Ccycled můžeme snížit uhlíkovou stopu o více než polovinu.“
 
Publikováno: 26. 3. 2021 | Počet přečtení: 204