Rosler MURR2 Schunk

Základní prvek sítě - switche

Jde o inteligentní komponenty, na kterých závisí výkon sítě. Dokáží číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Volba mezi nespravovanými a spravovanými switchi, jak uvádí odborníci společnosti Murrelektronik, je omezena na potřeby a funkce zařízení.

 
Nespravované switche, které se používají v malých sítích průmyslového prostředí, poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení, aby mohla navzájem komunikovat. Sice jako prostředníci přidávají do sítě další porty, ale nenabízejí inteligentní funkce. Nemohou tedy ani řídit síťový provoz.

Naopak spravované switche nabízejí ve srovnání s nespravovanými rozsáhlé možnosti při konfigurování portů a zařízení. Přebírají důležité funkce při analyzování chyb, diagnostikování sítí a také funkce pro redundantní mechanizmy. I když zvyšují pracnost při konfiguraci, a tím i celkové náklady, poskytuje jejich využití v síti nesporné výhody, jako například optimalizovaný přenos dat a lepší kontrolu včetně případů, kdy je požadován vzdálený přístup.

Jak nalézt vhodný switch – ZDE.Přechod od nespravovaných switchů ke spravovaným

Pro zajištění rychlého a snadného spuštění systému jsou většinou instalovány neřízené switche. Tato konfigurace sice nevyžaduje žádné programování, ale zároveň neumožňuje přizpůsobit systém potřebám instalace.

Jak upozorňuje specialista z Murrelektronik, přechod ke spravovaným switchům nabízí konfiguraci s více funkcemi a možnostmi diagnostiky např. u obráběcích strojů, v robotických aplikacích apod. Řízené switche fungují jako průvodčí v datovém provozu a umožňují používat konfigurační nástroje, jako je např. TIA Portal. Navíc umožňují provádět dálkovou údržbu a je možno je automaticky konfigurovat v topologii řízením.

Výhody pro firmy?

Systémové informace umožňují provádět analýzu a rozšiřování funkcí, zatímco dálková údržba otevírá nové možnosti pro servis. Spravované switche mohou také sloužit jako prostředky pro diagnostiku. Systém není přetížený nadměrným počtem nespravovaných switchů. Konfigurace je možno snadno kopírovat a zavádět do dalších spravovaných switchů. V případě spravovaných switchů ProfiNet řídicí systém při spuštění automaticky převezme adresování a konfiguraci – spravované switche ProfiNet tak nevyžadují přímou konfiguraci na místě instalace, čímž se dále snižují náklady na instalaci.

A i když spravované switche znamenají vyšší investiční náklady, umožňují dosažení optimálního provozu průmyslových ethernetových sítí s bezproblémovým datovým provozem. Aplikační data zajišťují diagnostiku a plánovaná analýza topologie, rozvržená dálková údržba a zabudované funkce pro odstraňování závad šetří čas i náklady, zejména v případě neplánovaných prostojů.

 
Publikováno: 25. 3. 2021 | Počet přečtení: 222