Rosler MURR2 Schunk

Inovovaná řada pohonů pro malé ventily

Siemens Smart Infrastructure rozšířil řadu servopohonů SSA pro malé ventily o nové funkce pro energeticky úspornější a všestranné řešení hydrauliky pro místnosti. Nabízejí větší flexibilitu od analogového řízení až po KNX komunikaci pro řízení místností.

 
Ke komunikaci i přívodu energie používají servopohony SSA stejný kabel, takže zákazníci ušetří čas i náklady. Díky možnosti nastavení nočního režimu se jedná zatím o nejtišší servopohony (hladina hluku dosahuje méně než 28 dB). Jsou tak ideálním řešením pro prostory citlivé na hluk, jako jsou hotely, nahrávací studia, jednací místnosti nebo knihovny.Jednoduchá instalace

S nástupem chladného počasí tráví lidé mnohem více času uvnitř budov, proto je nezbytné efektivně řídit spotřebu a distribuci tepla. Nové servopohony dokážou tyto požadavky splnit díky snadné instalaci a nenáročnému provozu. Všechny jsou dodávány v předem nakonfigurovaném stavu, a jsou tak připraveny k okamžité instalaci. Pohony mají nyní stupeň krytí IP54 a umožňují tak montáž v jakékoliv poloze. Nové stavové LED kontrolky jsou zárukou rychlého a bezchybného zprovoznění. Zobrazují polohu ventilu a provozní stavy a pomáhají uživateli s dalšími funkcemi, jako třeba s autokalibrací. To je důležité zejména v případě výpadku proudu, kdy lze řádný chod systému obnovit i bez technické podpory nebo manuálního zásahu. Komfort uživatelů budov tak není nijak narušen. Funkce autokalibrace navíc nabízí automatické rozpoznání krajní polohy vřetene, což zajistí vždy správné spojení servopohonu a ventilu a následně přesnou regulaci a úspory energie.

Špičkové funkce

Ovládání pohonu dále usnadňují nové funkce, jako je zpětnovazební signál polohy a možnost ručního ovládání. To vše vede k dalším úsporám času a nákladů. Díky možnosti ručního ovládání je testování ventilů a pohonů jednoduché, jelikož systém nemusí vůbec běžet. V manuálním módu je možný i nouzový chod. Hlavním přínosem pro uživatele je ale nově přidaná funkce pro KNX komunikaci. Servopohony SSA tak lze využít v zapojeních s prostorovými termostaty, regulací místností nebo s centrálními řídicími jednotkami. Inovované servopohony SSA jsou méně náročné na elektroinstalaci, jelikož jedním kabelem lze vést jak přívod elektrické energie, tak komunikaci, což zjednodušuje instalaci.Díky dvěma digitálním vstupům lze přes pohon připojit například okenní kontakt, detektor přítomnosti či senzor kondenzace. Tím se ušetří nejen další instalační práce a finanční prostředky, ale i počet vstupů a výstupů u řídicího systému.
 
Publikováno: 25. 3. 2021 | Počet přečtení: 201