Rosler MURR2 Schunk

Tichá vnitřní kanalizace

Společnost Wavin představila vylepšený systém odhlučněné vnitřní kanalizace AS+. Zároveň představuje nový nástroj Soundcheck, který spočítá úroveň hluku projektované vnitřní kanalizace a umožní simulovat akustiku systému v cílové montáži.

 

Hluk, který obvykle způsobuje vnitřní kanalizace, znepříjemňuje život ve všech vícepodlažních budovách po celém světě. Problémy může způsobovat zejména v nemocnicích, hotelech či rezidenčních komplexech. Při přípravě projektu vnitřní kanalizace u nové zástavby je proto potřeba zvolit nejen správný materiál potrubí, ale i správný způsob instalace a kotvení. Asi nejlepší akustické vlastnosti nabízí vícevrstvé trubky, které obsahují ve střední vrstvě minerální plniva. Příkladem může být inovované potrubí Wavin AS+, které je vyrobeno ze speciálně upraveného polypropylenu Astolan. Toto potrubí v kombinaci se speciálními objímkami v konfiguraci „low noise“ (1 fixační objímka) dosahuje při rychlosti průtoku 2 l/s naměřený hluk pouhých 14 dB (A) a při průtoku 4 l/s 19 dB (A), což jsou hodnoty daleko nižší, než požaduje německá norma DIN 4109 30 dB (A). V případě využití speciálních objímek v konfiguraci „no noise“ (1 opěrná, 1 fixační objímka) se pak hodnoty ještě výrazně sníží, a to pod 10 dB (A) při rychlosti průtoku 2 l/s.

„Více než polovina světové populace žije nyní ve městech. Hlukové znečištění vně i uvnitř budov ovlivňuje dlouhodobě fyzické i duševní zdraví a způsobuje problémy se spánkem. Zdraví patří vedle ekologie a udržitelnosti k hlavním prioritám Wavin, a proto se intenzivně věnuje vývoji takových materiálů, které svými vlastnostmi dokáží nepříjemný hluk eliminovat, a snižovat tak psychickou zátěž,“ říká David Penc, marketingový ředitel společnosti Wavin Czechia. „Náš inovovaný systém Wavin AS+ prokázal skutečně unikátní naměřené hodnoty hluku, které jsou daleko nižší, než požadují normy,“ dodává David Penc.

Předpokládanou hlučnost spočítá Soundcheck

Významným pomocníkem při projektování vnitřní kanalizace je aplikace Soundcheck, která nasimuluje hlučnost podle předem zadaných parametrů, a pomůže tak získat údaje o hladinách hluku plánované instalace. Prvním krokem pro simulaci akustiky potrubního systému je zadání objemu místnosti. Spočítaná úroveň hluku je zobrazena v db (A) a zvýrazněna v horní části obrazovky. Dále je nutné zadat pozici trubky v místnosti a podle normy pro regulaci hlučnosti je potřeba doplnit také typ místnosti a odpovídající informace o tvaru potrubí, výšce a průměru. Důležité je také zadání údajů o izolaci potrubí a průtoku. V posledním kroku jsou vyžadovány informace o kotevním systému a materiálu předstěny. Spočítaná úroveň hluku je vždy vidět ve výsledném reportu a mění se současně se změnou každého parametru. Aplikace Wavin Soundcheck je zdarma k dispozici online na stránkách www.wavin.cz.

 
Publikováno: 15. 3. 2021 | Počet přečtení: 194