Rosler MURR2 Schunk

Aplikace využívá umělou inteligenci

Siemens rozšířil možnosti Mindsphere aplikace Predictive Service Assistance o modul založený na umělé inteligenci. Aplikace nyní dokáže identifikovat přesné vzorce poruchovosti v motorech již v počáteční fází, jako jsou vychýlení nebo vadné ložisko. Uživatelům tak pomáhá snížit prostoje a zlepšuje procesy údržby a správy náhradních dílů.

 

Nový modul AI navržený pro motory využívá umělou neuronovou síť, která řeší to, co bylo dříve implementováno pomocí definované mezní hodnoty KPI. Díky tomu je modul schopný detekovat chyby ještě před definovanou mezní hodnotou a poskytuje tak jasné údaje o typu a závažnosti poruch a jejich vývoji. Jakmile aplikace detekuje známky chybovosti, upozorní uživatele a vygeneruje datum, kdy by měla být chyba v ideálním případě opravena a jaké nápravné opatření je doporučeno pro zabránění neplánovanému zastavení.

Aplikace Predictive Service Assistance s novým modulem založeným na AI je zákazníkům nabízena v rámci služby Prediktivní hodnocení služeb. Balíček obsahuje konfigurační služby upravené přímo na míru zákazníkovi, aby bylo zajištěno, že nová verze aplikace s umělou inteligencí běží optimálně podle požadavků zákazníka.

Jde o klíčové řešení služby Predictive Services pro systémy pohonů a standardizované rozšíření lokální smlouvy o službách. Používá se pro efektivnější údržbu pohonných systémů Sinamics a Simotics – např. pro čerpadla, ventilátory či kompresory.

Díky službě Predictive Services pro systémy pohonů zákazníci získávají výhody, jako jsou vyšší produktivita a snížení neplánovaných prostojů svých strojů a systémů. S podporou Mindsphere aplikace uživatelé také získávají plnou transparentnost o stavu náhradních dílů a činností údržby, aby minimalizovali rizika pomocí jednoduché analýzy slabých míst. Aplikace také přispívá k efektivnější údržbě a ke snížení plánovaných prostojů.

Siemens tak může nabízet přístup ke komplexním průmyslovým službám. Každé odvětví průmyslu vyžaduje specifické prediktivní služby, které společnost Siemens vyvinula na základě svého rozsáhlého průmyslového know-how. Standardizované služby pro sběr, analýzu a vyhodnocení strojních dat jsou přizpůsobeny požadavkům různých průmyslových odvětví.

 
Publikováno: 5. 3. 2021 | Počet přečtení: 240