Rosler MURR2 Schunk

Unikátní komponenty pro reaktor

Společnost CKBM, který patří do skupiny Rosatom, vyrobí a dodá speciální zavážecí stroj pro výměnu paliva v aktivní zóně reaktoru zalité olovem. Výrobu, dodávku a šéfmontáž parogenerátorů bude mít na starosti společnost ZiO-Podolsk.

 
Smlouvy na výrobu a dodávku zavážecího stroje a parogenerátorů, klíčových komponent rychlého reaktoru BREST-OD-300 chlazeného olovem, byly uzavřeny s podnikem SCHK (součást Palivové společnosti Rosatomu TVEL), který sídlí v Seversku a který bude nový reaktor provozovat.

Většina projektových a technických řešení pro reaktor BREST-OD-300 a související komponenty jsou inovativní a v jaderných elektrárnách se dosud nepoužívaly. Komponenty primárního okruhu musí být způsobilé k provozu během celé životnosti bloku, a to za vysokých teplot, vysoké intenzity ionizujícího záření a pod vlivem chladiva tvořeného roztaveným kovem. Konstrukční materiály tak musejí mít velkou odolnost vůči korozi, radiaci a teplotě, aby z nich vyrobené komponenty mohly být spolehlivé a vydržely dlouho v provozu.

Na rozdíl od jaderných elektráren s reaktory VVER, které ke svému chlazení používají demineralizovanou vodu a které mění palivo až po vychladnutí reaktoru, v BREST-OD-300 bude tato operace probíhat při teplotě zhruba 400 °C. Před tím, než bude každá palivová kazeta zavezena do aktivní zóny, ohřeje se ve speciální komoře, aby do roztaveného olova vstupovala už zahřátá.

„Unikátnost výstavby všech objektů Zkušebního energetického komplexu v Seversku spočívá v tom, že všechny klíčové komponenty, jak v bloku s reaktorem BREST, tak na linkách pro výrobu a přepracování jaderného paliva, nemají ve světě obdoby. Tým projektu Proryv musí řešit nestandardní úkoly spojené nejen s řízením výstavby mimořádných objektů, ale i s velkým rozsahem vědeckých prací, které musejí být udělány před samotným technickým projektováním,“ uvádí prezidentka společnosti TVEL Natalia Nikipelovová.

Komponenty primárního okruhu s vysokou technologickou náročností budou vyrobeny během tří až pěti let a jejich montáž bude dokončena v roce 2025.3D model pilotního energetického komplexu s reaktorem BREST-OD-300

Blok s instalovaným výkonem 300 MWe a inovativním rychlým reaktorem je klíčovým projektem zkušebního energetického komplexu ODEK, který staví podnik SCHK v rámci strategického projektu Proryv. Kromě tohoto reaktoru zahrnuje linky na výrobu směsného nitridového paliva a přepracování použitého paliva, které zajistí uzavřený palivový cyklus bloku.

Projekt Proryv má za cíl vytvořit v jaderné energetice novou technologickou platformu, která uzavře palivový cyklus a vyřeší problém ukládání použitého jaderného paliva.
 
Publikováno: 2. 3. 2021 | Počet přečtení: 220