Rosler MURR2 Schunk

Časová tíseň za volantem? Nebezpečné reakce!

V dnešní nelehké době je čas tím, co mnohým lidem velmi schází. Pokud se však člověk snaží ušetřit cenné minuty či hodiny za volantem vozidla, většinou inklinuje k nepředvídatelnému chování na silnici. A to je často jediná příčina mnoha dopravních nehod.

 
Jen za první měsíc letošního roku došlo k 7054 dopravním nehodám, při kterých zemřelo 26 osob a 56 jich bylo těžce zraněno, uvádí se ve statistice Policie ČR. Přesto, že meziroční srovnání ukazuje v těchto výsledcích mírný pokles, především vlivem vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru, rozhodně není důvod k přílišnému optimismu.

Právě toto nelehké období, které klade na psychiku jednotlivců z mnoha důvodů obrovské časové nároky, se částečně negativně promítá i do bezpečnosti silničního provozu.

„Čas je vzácná komodita, která se nedá nahradit. Na druhou stranu, všechno má svůj čas. Tady je poměrně na místě srovnání motorismu s letectvím. Instruktoři, kteří se zabývají výcvikem pilotů, zjistili, že pokud se pilot dostane do časově stresové situace, je u něho až jedenáctkrát vyšší pravděpodobnost nějaké chyby,“ říká Roman Budský, předseda expertní rady Platformy VIZE 0.

Mezi ty nejčastější chyby řidiče spojené s časovým stresem za volantem patří logicky nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Právě vyšší rychlost vozidla vzala v lednu letošního roku život osmi lidem. Řidiči často opomíjejí jednoduchý matematický model, kdy nejvíce času lze ušetřit mírným zrychlením při celkově nízkých rychlostech. Řečeno slovy čísel, zvýšení rychlosti jízdy o 10 km/h z původní rychlosti 40 km/hod. ušetří na trase dlouhé 100 km přesně 30 minut. Pokud se na totožné trase zvýší rychlost jízdy o stejných 10 km/h, ale při původní rychlosti 80 km/h, bude úspora času pouhých 8 minut. Proto je vysoká rychlost s cílem ušetřit drahocenný čas mnohdy zbytečným riskováním za volantem. Nezanedbatelným problémem je při vyšší rychlosti také delší brzdná dráha vozidla pro jeho bezpečné zastavení.

Časový stres za volantem však vyvolává i další nežádoucí reakce řidičů, především nepozornost a také špatné vyhodnocení situace na silnici. Výsledkem může být riskantní předjíždění nebo v různé formě projevená agresivita v jízdě. Je bez pochyby, že nemalé procento z 83 obětí dopravních nehod způsobených nesprávným předjížděním v roce 2020 má na svědomí závod řidičů s časem.„Jako důležité vidím v prevenci především správné naplánování cesty, ať jedeme kamkoliv. Pokud chceme být někde na čas, je potřeba si vytvořit dostatečnou časovou rezervu. Pak nás totiž nebude nic nutit k přílišnému spěchu za volantem vozidla,“ doporučuje PhDr. Michal Walter, dopravní psycholog. Dlužno dodat, že velkým pomocníkem ke správnému plánování cesty může sloužit hned několik chytrých aplikací v mobilních telefonech.

„Dnes, více než kdy jindy, jsou silnice odrazem stavu ve společnosti. Problémy ze svých soukromých i pracovních životů spojených s nedostatkem času si lidé často přenáší za volant, aniž by si možná uvědomovali závažnost takové situace. Proto se snažíme stále apelovat na dodržování nejen pravidel psaných vyhláškou, ale i těch běžných lidských, ve kterých hraje prim ohleduplnost, předvídání, pozornost či tolerance. Vracíme se tak stále ke známému doporučení: Spěchej pomalu,“ hodnotí situaci Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň: Ty to zvládneš – Setkání s realitou.V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum. Více na: realita.tytozvladnes.cz.
 
Publikováno: 18. 2. 2021 | Počet přečtení: 264