Rosler MURR2 Schunk

10 let od znovuotevření NTM

Před 10 lety se začala psát nová kapitola dějin Národního technického muzea. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo 15. února 2011 NTM znovu otevřeno veřejnosti. V současnosti muzeum prezentuje své sbírky ve 22 expozicích v budově v Praze a ve dvou pobočkách, které za 10 let navštívilo přes 2,6 milionu návštěvníků. Své výročí oslaví NTM 15. února v 19 hodin koncertem – viz níže.

 
Budova Národního technického muzea začala po rekonstrukci v roce 2011 poprvé, za svoji více než sedmdesátiletou historii, sloužit výhradně muzejním účelům. Pět počátečních expozic se v průběhu několika let rozšířilo na současných patnáct. Nejpopulárnější je již tradičně Dopravní hala, jejíž exponáty vyprávějí příběh historie automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy na území dnešní České republiky. Nezapomínejme ani na expozice jako je Technika v domácnosti, Architektura, stavitelství a design, Tiskařství, Astronomie, Chemie kolem nás nebo jedinečný Uhelný a rudný důl.

V uplynulých deseti letech připravilo NTM několik desítek rozsáhlých výstavních projektů. Vzpomeňme ty nejvýraznější: probíhající výstavy Adolf Loos Světoobčan a Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte. Jedinečnou připomínkou historie protetických pomůcek byla výstava Člověk v náhradách, aneb technika slouží medicíně. K celorepublikovým „karlovským“ oslavám se muzeum připojilo výstavou Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. Z dalších výstavních projektů můžeme zmínit Parní stroje v českých zemích, Naše moře... Rakousko-uherské válečné námořnictvo, 60 let televizního vysílání, Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel nebo DOSUŠENO!

Muzeum také pravidelně pořádá akce pro veřejnost. Tou dosud největší byl projekt Prezidentský vlak 2018, připomínka stého výročí založení Československa jako moderního společného státu Čechů a Slováků. Autentické salonní vozy, které sloužily československým prezidentům, byly zařazeny ve vlakové soupravě a prezentovány v českých, ale i slovenských městech. Historii cest prezidentů přiblížila desítkám tisíc návštěvníků výstava umístěná v jednom z vozů soupravy. Muzeum se pravidelně podílí také na organizaci soutěže historických vozidel 1000 mil československých, kam vysílá své posádky.

Už více než pět let zve své návštěvníky také mimo Prahu. V západních Čechách v areálu kláštera v Plasích najdeme Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Tato evropsky unikátní expozice nabízí nové možnosti práce s návštěvníkem a vhodné propojení výstavní činnosti s aktivitami vzdělávacími a badatelskými.Železniční depozitář NTM Chomutov

V Železničním depozitáři NTM v Chomutově byly v roce 2017 výrazně rozšířeny každoroční Dny otevřených dveří, a muzeum tak v letní sezonně několik dní v týdnu zpřístupňuje největší státní sbírku historických kolejových vozidel na území České republiky. Návštěvníci si v depozitáři mohou prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel: parní lokomotivy, lokomotivy elektrické a dieselové, salonní vozy a mnohé další.

Muzeum se dočkalo také řady ocenění v tuzemských i zahraničních soutěžích. Několikrát bylo oceněno v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, ze zahraničních jmenujme Micheletti Award nebo Živa Award. Cenu Gloria musaealis získalo NTM za Muzejní počin roku za rok 2013 za projekt Národní technické muzeum dokončeno, za rok 2015 za projekt Centrum stavitelského dědictví Plasy a za rok 2018 za projekt Prezidentský vlak.

V současnosti se muzeum připravuje na otevření budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM. Nové muzeum bude zpřístupněno v areálu bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze v roce 2028. Ve zdejších expozicích návštěvníci naleznou nově a moderně prezentované železniční a elektrotechnické sbírky NTM.

Základní činností NTM jako největší sbírkotvorné instituce zaměřené na dokumentaci historie vědy, techniky a průmyslu u nás je ochrana a rozšiřování sbírky. V současnosti NTM spravuje 176 tisíc sbírkových předmětů, mezi nimiž je mnoho exponátů mimořádné hodnoty. Z předmětů získaných v poslední době můžeme jmenovat např.: Hasičský automobil Škoda 506 s žebříkem Magirus z roku 1931, který je jedním z nejzajímavějších historických užitkových automobilů dochovaných na našem území a současně jediným známým dochovaným exemplářem tohoto typu automobilu. Papírový model 1:100 realizované varianty Tančícího domu, který je součástí kompletu skic a modelů stavby, jenž v roce 2020 věnoval jako součást svého archivu NTM architekt Vlado Milunič. Salonní vůz Aza 51 54 89-80 061-2 (Salon 001) z roku 1968 - unikátní železniční salonní vůz, který byl vyroben pro potřeby československé politické reprezentace východoněmeckou vagonkou VEB Waggonbau Bautzen v roce 1968 jako náhrada za dosluhující vozy z období Rakouska-Uherska a první republiky. K dispozici byl především prezidentům Svobodovi a Husákovi. Dalekohled, reflektor 200/2300 mm s fotokomorou konstrukce Nasmyth ze 70. let 20. století, který je nejlepším výrobkem z dílny Gajdušek-Kozelský, legendární dvojice výrobců kvalitních astronomických dalekohledů. Mimořádný soubor předmětů z pozůstalosti významného elektrotechnika a podnikatele Emila Kolbena, mezi kterými se nachází Řád železné koruny III. třídy, který Emilu Kolbenovi udělil císař v roce 1910.Hasičský automobil Škoda 506 s žebříkem Magirus z roku 1931Dalekohled, typ: reflektor 200/2300 mm s fotokomorou, výrobce: Gajdušek – Kozelský, 70. léta 20. století.

10. výročí otevření po rekonstrukci oslaví Národní technické muzeum koncertem Hudba mezi lokomotivami aneb koncert k 10. výročí znovuotevření NTM. Koncert se uskuteční 15. února 2021 od 19 hodin online na stránkách www.ntm.cz, youtube a facebooku NTM. Ve vybraných expozicích muzea vystoupí kytarista Lukáš Sommer za doprovodu houslisty Pavla Šporcla. Padesáti minutový pořad moderuje Petr Vacek.
 
Publikováno: 12. 2. 2021 | Počet přečtení: 292