Rosler MURR2 Schunk

Nová generace monitoru pevných částic

Divize Hydraulic and Industrial Process Filtration společnosti Parker Hannifin uvedla na trh monitor pevných částic Icount LaserCM30. Jde o snadno ovladatelné diagnostické zařízení pro práci v terénu, které servisnímu personálu poskytuje možnost rychle a snadno zhodnotit znečištění hydraulické kapaliny či oleje.

 

Zařízení icount LaserCM30 umožňuje provést testování za méně než 90 vteřin a podávání hlášení o čistotě podle standardů ISO 4406, NAS 1638, AS4059 a GOST, zadávání dat a integrovaný tisk. Nabízí optické skenování ovládané mikroprocesorem a poskytuje tak přesné měření znečištění s rozsahem kalibrace od ISO 0 do ISO 22 bez nasycení monitoru.

Částice jsou měřeny fotodiodou, která převádí intenzitu světla na napěťový výstup, jenž se zaznamenává v čase. Při pohybu částice skrze okénko dochází ke ztrátám určitého množství světla, přičemž rozsah těchto ztrát je úměrný velikosti částice. Toto snížení napětí je změřeno počítačem zařízení a uloženo v jednom z jeho šesti kanálů v závislosti na velikosti dané částice. Pro referenční účely je také proveden výpočet dalších velikostí. Údaje jsou zobrazeny na ručním LCD displeji ve schválených standardech ISO/AS a NAS a jsou připraveny na tisk na papír či ke stažení do počítače ve standardu RS232. Zabudovaný počítač umožňuje uložit až 1000 výsledků testů.

Kompaktní design a jednoduchost jeho používání jej odlišuje od ostatních přenosných monitorů částic na trhu. Do řízení mikroprocesoru zařízení je začleněna speciální diagnostika pro zajištění účinného testování znečištění olejových systémů a kapalných paliv, což šetří čas a peníze. Monitorování znečištění je nyní také možné provádět v průběhu provozu, což zkracuje čas prostojů.

 
Publikováno: 9. 2. 2021 | Počet přečtení: 289