Rosler MURR2 Schunk

O krok blíže k udržitelné budoucnosti

Výzvy jako prevence vzniku odpadu, posilování konkurenceschopnosti či snižování uhlíkové stopy mají společné řešení. Tím je cirkulární ekonomika, koncept směřující k opětovnému využívání výrobků a zpětnému získávání zdrojů. Jak se tato teorie dostává do praxe, odrážejí posuny v chemickém průmyslu.

 
Důraz na šetrnost a udržitelnost se čím dál víc propisuje do chování zákazníků, a tím pádem i do způsobu podnikání. Firmy, které dokážou poskytnout řešení pro transformaci na cirkulární ekonomiku, budou mít do budoucna zásadní konkurenční výhodu. V jádru těchto převratných změn stojí chemický průmysl.

„Chemické látky jsou přítomny v 95 % veškerých výrobků na trhu. Skutečná změna v celkovém pojetí ekonomiky tak bez přispění chemického průmyslu není myslitelná,“ zdůrazňuje Filip Dvořák, generální ředitel českého zastoupení BASF.Skupina BASF jako největší chemická společnost na světě jde tomuto trendu vstříc a spustila nový Program cirkulární ekonomiky. Do roku 2030 chce zdvojnásobit tržby z řešení pro cirkulární ekonomiku na 17 miliard eur. Soustředí se přitom na tři oblasti: cirkulární suroviny, nové materiálové cykly a nové obchodní modely.

Uzavření materiálové smyčky v segmentu elektromobility

Podle současných odhadů bude potřeba v roce 2030 zlikvidovat přes 1,5 milionu metrických tun akumulátorových článků z elektromobilů. Kromě toho existuje šrot z výroby článků, aktivních katodových materiálů i jejich prekurzorů. Recyklací je možné zpětně získat a opětovně zpracovat cenné látky jako lithium, kobalt či nikl.

Aby však šlo baterie recyklovat, musí se nejdřív demontovat a rozdrtit, přičemž vzniká tzv. „černá hmota“. Z té lze suroviny získat pomocí chemických procesů, čímž se snižuje uhlíková stopa kovů v akumulátorech nejméně o 25 %. Jedná se však o proces mimořádně energeticky náročný, případně generující obrovské množství solí, jehož surovinový výnos zůstává i tak příliš nízký. BASF proto vyvíjí nový, vysoce účinný chemický proces, jenž dokáže z akumulátorů zajistit velmi čisté lithium s vysokým výnosem, zamezuje plýtvání a oproti dosavadním procesům dále snižuje uhlíkovou stopu.Recyklační proces BASF proto může sehrát významnou roli při zavádění udržitelné mobility v Evropě i jinde ve světě.

Přísady na zlepšení recyklace plastů

Studie společnosti Conversio uvádí, že globální roční produkce plastového odpadu dosahuje 250 milionů metrických tun, který se však recykluje jen z nepatrné části. To je dáno mimo jiné složením plastů.

Při mechanické recyklaci, která je zatím v ČR i EU jedinou zákonně uznanou metodou recyklace plastů, se plastový odpad rozdrtí a roztaví, čímž vzniká recyklát. Ten se následně použije na výrobu nových produktů. Takto získaný materiál ale není vhodný na mnohé aplikace bez dalšího zpracování.

Jedna z příčin tkví v tom, že opakovaným používáním a zpracováním se často poškozují polymerové řetězce do té míry, že plast ztratí potřebné kvality. Plastový odpad navíc tvoří směs různých druhů plastů, jež od sebe nelze jednoduše oddělit. Třeba nápojové lahve se vyrábějí z polyethylentereftalátu (PET), zatímco víčka jsou z polypropylenu (PP). BASF proto vyvinula a nabízí různé přísady, jež v rámci stávajících řetězců zlepšují recyklovatelnost plastů.

Zároveň však BASF poskytuje také doplněk mechanické recyklace v podobě recyklace chemické. Ta dává šanci i odpadům smíšeným a znečištěným, z nichž je BASF již nyní schopna vyrábět komponenty pro automobilový průmysl, zdravotnické pomůcky, nebo dokonce obaly na potraviny.

Organické suroviny z udržitelných zdrojů

Další pilíř Programu cirkulární ekonomiky představují obnovitelné materiály z trvale udržitelných zdrojů, jejichž podíl ve výrobě plánuje BASF zvyšovat. Příkladem toho je program Rambutan, v jehož rámci se získávají vysoce kvalitní účinné látky pro kosmetické výrobky z částí rostliny, které se dříve nepoužívaly: surovinou chemického průmyslu se stávají kořeny, listy, stromová kůra či semena.Vědci objevili mj. blahodárné účinky extraktu z listů stromu rambutan, blízkého příbuzného liči, na lidskou pokožku a tvorbu kolagenu.

V zájmu udržitelného získávání kosmetické složky z rambutanu BASF vytvořila společensky i environmentálně zodpovědný dodavatelský řetězec s místními partnery ve Vietnamu a začala s pěstováním prvních rambutanových zahrad s ekologickou certifikací.

Se Zelenou dohodou ruku v ruce

Úsilí o zvýšení udržitelnosti, v němž BASF započala již v 90. letech, se nyní potkává se Zelenou dohodou pro Evropu.

„Politický závazek EU ke klimatické neutralitě nám dává za pravdu v tom, že směr, kterým jsme dříve vykročili, je správný. Na této cestě jsme partnerem velkým evropským společnostem a mě velice těší, že snaha o trvale udržitelnou budoucnost rezonuje čím dál více i na českém trhu,“ doplňuje Filip Dvořák.
 
Publikováno: 8. 2. 2021 | Počet přečtení: 292