Rosler MURR2 Schunk

Pandemie neměla vliv na výstavbu nových bloků

V uplynulém roce uvedl Rosatom do provozu nové bloky v Rusku i v zahraničí a u dalších bloků pokročil v přípravě jejich výstavby. Padlo také rozhodnutí o výstavbě čtyř nových bloků typu VVER v ruských jaderných elektrárnách.

 
Jednou z klíčových událostí pro Rosatom bylo spouštění prvního zahraničního bloku VVER-1200 generace III+. Šlo o první blok Běloruské jaderné elektrárny, která v roce 2020 prošla zásadními milníky spouštěcí fáze: v srpnu začalo zavážení paliva do reaktoru, v říjnu bylo dosaženo minimálního kontrolovaného výkonu a v závěru roku blok vstoupil do zkušebního provozu a začal zvyšovat výkon na nominální hodnotu. Do Běloruské JE směřovala produkce řady českých firem, ať už jde o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony nebo laboratorní vybavení.

Mezi nejsledovanější projekty Rosatomu patří jaderné elektrárny Paks II v Maďarsku a Hanhikivi ve Finsku, obě budou mít bloky typu VVER-1200 generace III+. V Maďarsku bylo klíčové předání dokumentace k žádosti o stavební povolení, ke kterému došlo na konci června. Místní úřad pro jaderný dozor má 15 měsíců na zhodnocení žádosti a rozhodnutí o udělení povolení. Po udělení tohoto povolení se budou moci rozběhnout práce v lokalitě. Rovněž pokročila příprava finského projektu, kde bylo finskému jadernému dozoru předáno 7 z 15 oddílů předběžné bezpečnostní zprávy, která musí být schválena před vydáním stavebního povolení ze strany finské vlády. Práce na této bezpečnostní zprávě by měla být dokončena na jaře 2021.Běloruská „jaderka“ postupně vstupuje do provozu.

Pokrok zaznamenaly i další zahraniční projekty. Do turecké JE Akkuyu dorazil v listopadu 2020 reaktor VVER-1200 pro první blok, v prosinci byl v druhém bloku namontován lapač taveniny a v listopadu bylo vydáno stavební povolení pro třetí blok. Celkem zde vzniknou čtyři bloky generace III+.

V Číně byl po dvouletém garančním provozu předán zákazníkovi čtvrtý blok jaderné elektrárny Tchien-wan s reaktorem VVER-1000 a do Číny dorazila první část komponent pro sedmý blok této elektrárny, který bude mít reaktory typu VVER-1200.

Do Bangladéše v říjnu dorazil reaktor a parogenerátory pro první blok JE Rooppur s reaktory VVER-1200. Při montáži opěrných stěn základové jámy pro čerpací stanici byly díky inovativním technickým řešením sníženy náklady o 30 % a délka těchto prací na polovinu. Pokračuje i výstavba nových bloků v indické JE Kudankulam s reaktory VVER-1000. V červenci byl odeslán poslední parogenerátor pro čtvrtý blok této elektrárny a v srpnu začala výroba parogenerátorů pro pátý blok.

Pokroku dosáhly i další zahraniční projekty Rosatomu. Společnost má v různých fázích realizace celkem 35 bloků v 12 zemích.

Domácí projekty

V červenci 2020 dosáhl Rosatom důležitého milníku při výstavbě druhého bloku JE Leningradská II s reaktory VVER-1200 generace III+, která vstoupila do fyzikálního spouštění. V prosinci byla potom úspěšně otestována hermetičnost kontejnmentu druhého bloku.

Rok 2020 přinesl nový impulz k domácí výstavbě, protože v červnu 2020 bylo vydáno rozhodnutí o výstavbě čtyř nových bloků ve stávajících ruských jaderných elektrárnách. V Leningradské bude postaven třetí a čtvrtý blok VVER-1200 a ve Smolenské dva bloky typu VVER-TOI. Reaktory VVER-TOI jsou stavěny v Kurské JE. Po ověření na domácí půdě bude tato technologie nabídnuta i na mezinárodním trhu. V druhé polovině roku 2020 byla na prvním bloku dokončena montáž třetího prstence kontejnmentu a na druhém bloku proběhlo betonování střechy strojovny.Letecký pohled na dva bloky JE Kurská II, které rostou v sousedství stávajících bloků RBMK.

V Peveku, který leží na Dálném východě Ruské federace, se v květnu 2020 odehrála zásadní událost pro rozvoj tohoto regionu. Do komerčního provozu vstoupila plovoucí JE Akademik Lomonosov, která používá tlakovodní reaktory KLT-40S a stala se nejsevernější jadernou elektrárnou na světě. V listopadu 2020 byla časopisem Asian Power vyhlášena projektem roku v jaderné energetice.

V uplynulém roce padlo klíčové rozhodnutí i pro další sibiřský region Ruska. V prosinci bylo rozhodnuto, že v Jakutsku bude postavena pilotní malá jaderná elektrárna s reaktory RITM-200 (následník reaktorů KLT-40). Do roku 2028 získá tento region nový zdroj elektřiny, který podle očekávání zvýší dostupnost elektřiny a sníží její cenu.

Jaderný ledoborec Akrtika, pilotní loď nové generace jaderných ledoborců s reaktory RITM-200, byl uveden do provozu a v listopadu vyrazil na svou první pracovní plavbu. Výstavba dalších dvou lodí s názvy Sibir a Ural pokračuje v petrohradských loděnicích Baltického závodu. V květnu byl položen kýl pro čtvrtou loď této třídy s názvem Jakutija a v prosinci pro pátou loď Čukotka. Na Dálném východě v loděnici Zvězda začala stavba pilotního ledoborce další generace. Ledoborec ponese název Rossija a s dvojicí reaktorů RITM-400 se stane nejvýkonnějším ledoborcem na světě. V červenci začalo řezání oceli na jeho trup. Všechny uvedené ledoborce mají nahradit starší jaderné ledoborce, které prolamují cestu ledem pro nákladní lodě plující po Severní mořské cestě.

Společnost Rusatom – Additive Technologies v prosinci 2020 otevřela své Centrum aditivních technologií. Jde o první ruský podnik na aditivní výrobu, který používá domácí technologie a stroje. Jedinečnost podobných center spočívá ve spojení výroby 3D tiskáren, samotného tisku, opracování výrobků a laboratoře pro analýzu a testování výrobků. Díky tomu mohou pracovníci společnosti kontrolovat nová technologická a konstrukční řešení ihned po vyrobení produktů a operativně kontrolovat a dolaďovat jejich konstrukci. Hlavním cílem tohoto centra je odladění technologie aditivní výroby a demonstrace jejích možností pro řešení úkolů stanovených průmyslem. Do roku 2030 Rosatom plánuje otevřít dalších deset center aditivních technologií. V jejich možnostech bude pokrýt polovinu ruského trhu s aditivními technologiemi výroby.Dokončování ledoborce Arktika v loděnicích Baltického závodu.

Dalších úspěchů bylo dosaženo v oblasti uzavírání jaderného palivového cyklu díky použití směsného paliva (také označované jako palivo MOX). V roce 2020 se 4. blok Bělojarské JE s rychlým reaktorem BN-800 poprvé rozběhl s průmyslově vyráběnými palivovými kazety MOX ve své aktivní zóně. Jejich výrobcem je Gorno-chimičeskij kombinat v Železnogorsku. K dnešnímu dni bylo vyrobeno přes 200 kazet s palivem MOX. V roce 2020 byly vyrobeny i kazety obsahující plutonium získané z použitého jaderného paliva v reaktorech VVER a vhodné pro využití v reaktorech BN. Kromě toho si Rosatom osvojuje i další druhy výroby energie. V květnu uvedl do komerčního provozu svou první větrnou elektrárnu, Adygejskou. Nyní staví ještě jednu větrnou elektrárnu, Kočubejevskou ve Stavropolském kraji. V portfoliu Rosatomu jsou zakázky na větrné elektrárny o celkovém výkonu 1,2 GW, což představuje asi třetinu ruského trhu.
 
Publikováno: 26. 1. 2021 | Počet přečtení: 280