Rosler MURR2 Schunk

NTM a František Křižík – „český Edison“

V pátek 22. ledna 2021 uplyne 80 let od smrti Františka Křižíka, který byl uznávanou osobností nejen v technice, ale i ve veřejném životě. Patrně nejznámějším Křižíkovým počinem je získání patentu na zdokonalení obloukové lampy, tento patent mu později vynesl dostatek finančních prostředků pro rozvoj jeho dalších technických projektů.

 
Národní technické muzeum (NTM) má k osobě pana Františka Křižíka blízko nejen proto, že se významně zasloužil o rozvoj elektrotechniky a elektrotechnického průmyslu v českých zemích, ale také proto, že má ve svém sbírkovém fondu množství archiválií a předmětů svázaných s jeho osobou.František Křižík v roce 1875 (28 let) a jeho první pokusná konstrukce obloukové lampy.

Jedná se o předměty jím vlastněné nebo vyrobené jeho karlínskou továrnou, či později již akciovou společností. Zajímavostí je i to, že umístění areálu a hlavní budovy Národního technického muzea je spjato s první Křižíkovou tramvají. Její trasa vedla od stanice lanové dráhy na Letné, ulicí Oveneckou a pokračovala až do Královské Obory – Stromovky. Tato tramvaj byla postavena v roce 1891 v souvislosti s Všeobecnou jubilejní výstavou konanou na pražském výstavišti.

Národní technické muzeum má ve svých sbírkách i dva exponáty spjaté s kolejovou dopravou na elektrický pohon. Oba exponáty jsou výrobky firmy Ringhoffer a Křižík k nim dodal kompletní elektrickou výbavu. Je to elektrický motorový vůz řady M 400 přezdívaný ELINKA z roku 1903, kdy František Křižík vybudoval první elektrickou dráhu v Rakousku–Uhersku, dále pak podvozek motorového vozu č. 293 křižíkovy tramvaje z roku 1896 z trati Praha–Libeň–Vysočany.Elektrický vůz řady M400 „Elinka“

František Křižík se narodil 8. července 1847 v Plánici nedaleko Klatov. Narodil se do velice skromných poměrů a byl to právě jeho talent, který mu umožnil studium na pražské technice, dnešním Českém vysokém učení technickém, kam nastoupil jako mimořádný posluchač. Jeho píle a technické nadání mu posléze přineslo prostředky k dalším patentům a zakázkám. Kromě obloukové lampy totiž také přijímal zakázky na osvětlení měst, dodával zařízení elektrárnám a také zabezpečovací zařízení pro drážní provoz. V Karlíně vybudoval velký podnik, který dodával své výrobky téměř po celé Evropě. Velkou slávu si také získal na Jubilejní výstavě v roce 1891, kde na pražském výstavišti vybudoval unikátní světelnou fontánu. Svou pozornost obrátil i do odvětví automobilového průmyslu či přesněji můžeme říci, že se věnoval elektromobilismu. Postavil totiž tři automobily s elektrickým pohonem, z nich se však žádná část do dnešních dnů nedochovala.Elektromobil v roce 1900

V den výročí úmrtí na uctění památky Františka Křižíka byli zástupci ČVUT a NTM položit květy na místo jeho odpočinku na vyšehradském Slavíně. Tohoto pietního aktu se 22. ledna zúčastnil prorektor ČVUT prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc. a generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr. Zároveň byla zahájena výstavka ve vestibulu Národního technického muzea věnovaná této osobnosti, přičemž její virtuální prezentace ve formě videa je umístěna na stránkách NTM i na youtube kanále muzea a bude obsahovat větší množství dochovaných archiválií ve formě fotografií i audiovizuálních nahrávek.

Odkaz na vzpomínkové video ZDE

 
Publikováno: 25. 1. 2021 | Počet přečtení: 284