Rosler MURR2 Schunk

V nemocnici budou roboty řídit vzorky krve

Pro dánskou nemocnici Aalborg University Hospital vyvinuli v LT Automation and Intellignet Systems robotický systém s přepravními boxy pro automatickou kontrolu a třídění krevních vzorků. Nový proces snižuje pracovní zátěž zaměstnanců a optimalizuje pracovní postupy.

 
Každý den je do laboratoře v Aalborg University Hospital dopraveno až 3000 krevních vzorků, které je třeba předtřídit podle toho, jaký test je požadován. Jde o monotónní práci, která ale současně vyžaduje velkou péči. Aby mohli být laboratorní technici zbaveni této práce, dalo si vedení nemocnice za cíl proces třídění krevních vzorků zautomatizovat. Dvě místní společnosti se podílely na dosažení tohoto zadání: LT Automation A/S navrhla a implementovala robotické řešení a softwarová společnost Intelligent Systems A/S vyvinula software, který monitoruje teplotu krevních vzorků během transportu.Předchozí manuální postup byl následující: zaměstnanci laboratoře otevřeli přepravní boxy při příjezdu, vyjmuli krevní vzorky a roztřídili je pro další klinický rozbor. Vzhledem k tomu, že šlo o velké množství boxů a monotónní činnost, trpěli často zraněními šlach a svalů.

Roboty a data logger zajišťují kvalitu

Z důvodu optimalizace pracovních postupů vyvinuli LT Automation a Intellignet Systems jak robotické řešení, tak i inovativní přepravní box. Do třídicího systému byly instalovány roboty KUKA KR AGILUS. Šlo o řady KR3 a KR10. Roboty jsou ovládány přes kontrolní systém mxAutomation. Pásový dopravník předává přepravní boxy robotům, odděleným stěnou z plexiskla. Zvláštním prvkem inteligentního přepravního boxu je integrovaný data logger RFID, který nejen sleduje cestu každého boxu, ale současně ukládá údaje o teplotě v každém z nich v jakémkoli čase. To byl klíčový faktor. Aby totiž byla zajištěna kvalita krevních vzorků, musí být jejich teplota soustavně 21 °C +/- 1 °C.Automatické třídění

Než se krevní vzorky dostanou do nemocnice, cestují dlouhé vzdálenosti. Jsou odebírány v ordinacích praktických lékařů v širokém okolí nemocnice. Lékaři umístí vzorky ve skleněných zkumavkách svisle do průhledných boxů, které jsou uloženy do přepravní skříně zajišťující optimální teplotu. V době odvozu jsou boxy oskenovány, což umožní jejich nepřetržité sledování. Kurýr dopraví krevní vzorky do nemocnice, kde jsou při převzetí znovu oskenovány a zaregistrovány.

Technik v laboratoři umístí přepravní boxy na vstupní dopravník robotického systému. V tu chvíli přečte instalovaný skener RFID data z protokolu. Pokud skener zaznamená, že se teplota uvnitř boxu kdykoli během cesty odchýlila od zadané teploty, oznámí to okamžitě robotu. Ten přesměruje zasažený box ze systému na pracoviště laboratorního technika, který zkontroluje data uložená v protokolu a rozhodne, zda mohou být krevní vzorky v boxu použity.

Pokud data logger neoznačí žádné odchylky teploty, otevře první robot box, vyloží krevní vzorky a připraví je pro třídění. Potom zavře víko a přemístí box tak, aby mohl být opět použit pro transport. Ve stejnou dobu roztřídí druhý robot připravené skleněné zkumavky podle barvy jejich uzávěru, které určí pomocí skeneru.Výstupem systému jsou předtříděné vzorky a laboratorní technici mohou začít s krevními testy. V průměru potřebuje tento systém 1,5 minuty na jeden box, což se rovná čtyřiceti boxům za hodinu.

Vylepšení pracovního prostředí

Nový systém byl poprvé testován v březnu 2019 a v srpnu šel do plného provozu. Pracovní prostředí a pracovní postupy se díky této změně značně zlepšily. Laboratorní technici mají nyní více času nejen na rozbory krevních vzorků, ale i na pacienty. Kromě toho se díky automatickému procesu třídění a soustavné regulaci teploty v transportním boxu redukoval možný zdroj chyb.
 
Publikováno: 20. 1. 2021 | Počet přečtení: 315