Rosler MURR2 Schunk

Roste energetická spotřeba datacenter

V rámci Evropské unii se datová centra v roce 2018 podílela 2,7 % na celkové spotřebě energie v Unii a poptávka po energii do roku 2030 dosáhne 3,21 %, pokud bude vývoj pokračovat. Proto EK vydala studii zaměřenou na to, jak snížit spotřebu energie cloudových služeb a datových center.

 

Spotřeba energie datových center v EU činila ve zmíněném období 76,8 TWh a očekává se, že do roku 2030 vzroste na 98,52 TWh, což je nárůst o 28 %.

Existuje rostoucí trend směrem k tzv. edge computingu kvůli rostoucí digitalizaci a související potřebě sbírat, přenášet a zpracovávat stále více dat. V roce 2018 představovala okrajová datová centra v segmentu edge computingu 2 % energie využívané datacentry a očekává se, že tento podíl do roku 2025 vzroste na 12 %.

Studie dále zjistila, že vzhledem k povaze cloud computingu a rozmanitosti poskytovatelů cloudových služeb, neexistuje jediné řešení k dosažení cíle do roku 2030.

Jako možnost, jak snížit environmentální dopad datových center, studie uvádí např. zavedení účinnějších chladicích systémů, opětovné využití vyprodukovaného tepla, využívání obnovitelné energie nebo výstavbu datacenter v regionech s chladnějším počasím. Kromě toho studie doporučuje, aby členské státy více využívaly tzv. zelené veřejné zakázky a vybíraly ekologické služby.

 
Publikováno: 7. 1. 2021 | Počet přečtení: 298