Rosler MURR2 Schunk

Red Hat se připojuje k Otevřené výrobní platformě

Společnost Red Hat se připojila k iniciativě Otevřené výrobní platformy (OMP - Open Manufacturing Platform) v jejímž rámci poskytne své odborné znalosti v oblasti open source a otevřených standardů s cílem akcelerovat digitalizaci a inovace ve výrobě a celém hodnotovém řetězci a odbourání bariér v přístupu k datům.

 

Cílem je dosáhnout konzistentní standardizace, která je klíčová pro Průmysl 4.0 a digitalizaci produkce. Průmyslová produkce čelí mnohým výzvám a bariéry v přístupu k různým datům brání optimalizaci procesů a komplikují škálování nových technologií. Různorodé systémy informačních (IT) a operačních (OT) technologií navíc brání hladké výměně dat, takže pilotní programy po digitalizaci a ověření konceptů tak nemohou být vždy rozšířeny a přeneseny na celopodnikovou úroveň, ačkoliv využívají nejmodernější technologie. Podniky tak mají často problém dosáhnout pružnosti, kterou trh vyžaduje. Tyto problémy jsou ještě umocněny krizemi, jako je aktuálně probíhající pandemie – zvláště, pokud začnou scházet zaměstnanci nebo jejich znalosti.

Členové iniciativy OMP chtějí tyto problémy eliminovat a pomoci vytvořit otevřené standardy pro IoT konektivitu, která je klíčová pro standardizace rozhraní a bezproblémovou integrace systémů a strojů ve výrobní lince pro optimalizaci výroby i připojení výrobních zařízení ke cloudu. Red Hat se mj. zapojí do pracovních skupin „Konektivita v IoT“ a „Referenční architektura pro IoT”, které vytváří standardy a aplikační doporučení na základě existujících protokolů a technologií a také jednotný datový model v oblastech, jako je prediktivní údržba, správa skladu, dodavatelský řetěz, kontrola kvality a správa majetku.

Pracovní skupina „Konektivita v IoT“ se zaměřuje na propojení IoT zařízení a strojů s cloudem, což pomůže digitalizovat výrobní linky a vylepšit cloudové IoT aplikace. Pracovní skupina „Referenční architektura pro IoT“ vytváří plány, diagramy, průvodce a popisy architektury, aby vysvětlila, jak do sebe různé technologické komponenty zapadají, a poskytla řešení zahrnující existující otevřené referenční architektury používané napříč průmyslem.

Implementace otevřených standardů může vytvořit propojení průmyslu v otevřeném ekosystému továren a výrobců strojů, který zahrnuje celý produkční dodavatelský řetězec, od dodavatelů a partnerů přes tradiční datacentra a výrobní linky až po hybridní cloud a tovární edge computing (Factory Edge). Výrobní podniky tak budou moci snadněji zapojit nejmodernější technologie a optimalizovat procesy s využitím velkých dat, AI a analytiky, nebo cloudových výpočtů, aby mohly lépe a rychleji rozhodovat a dosáhnout vyšší efektivity.

 
Publikováno: 5. 11. 2020 | Počet přečtení: 352