Rosler MURR2 Schunk

GLOMEX připravil vládní airbusy

Nedávno se v hangárech společnosti Lufthansa Technik v Hamburku podrobily oba české vládní Airbusy A319 CJ důležité úpravě. Do jejich elektronického komunikačního vybavení přibyly nové odpovídače značně zvyšující bezpečnost a úspornost letecké dopravy.

 

Tuzemské vládní speciály se tak díky tomu vyrovnají s novými požadavky řízení letového provozu v Evropě, které vstoupí v platnost již za necelé tři roky. Nejpozději do 7. června roku 2023 totiž budou muset být všechna v Evropě provozovaná letadla, jejichž vzletová hmotnost přesahuje 5,7 tuny, případně jejich maximální rychlost přesahuje 460 km/h, vybavena odpovídači třídy ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast).

Odpovídače reagují na „dotazy“ vysílané čidly pozemních přehledových radarů a v jednosekundových intervalech automaticky po celou dobu letu vysílají přesnou polohu letadla, jeho identifikaci, výšku, rychlost a další nezbytné údaje pro řízení letu v reálném čase. Jejich instalace je jednou z technických podmínek zavedení nového systému uspořádání letového provozu SESAR (Single European Sky ATM Research), který bude schopen zvládnout až trojnásobný nárůst letecké dopravy v Evropě při desetinásobném zvýšení její bezpečnosti. Protože systém umožní mnohem plynulejší odbavování letadel ve vzdušeném prostoru, čímž odpadne tradiční kroužení nad letišti při čekání na volnou přistávací dráhu, a tím dojde během každého letu ke snížení negativní zátěže životního prostředí průměrně o 10 %.

Odhaduje se také, že náklady související s uspořádáním letového provozu se zavedením systému SESAR poklesnou až o polovinu. Cestující tuto změnu pocítí na výrazném snížení počtu zpožděných letů, k nimž v přetíženém letovém provozu nad Evropou běžně dochází. V současné době proto většina evropských leteckých dopravců řeší zabudování odpovídačů ADS-B do letadel své flotily. Zatímco ještě v listopadu 2018 jimi bylo vybaveno pouze asi 20 % evropských letadel, v současné době je to již přes 60 %.

Česká armáda, která provozuje letouny vládní letky, pověřila vybavením obou vládních letounů Airbus A-319 CJ systémem ADS-B společnost GLOMEX Military Supplies, která dlouhodobě zabezpečuje servis těchto letadel.

Projekt SESAR je evropskou obdobou systému NextGen provozovaného v USA. Letový provoz nad severním Atlantikem monitoruje prozatím jen ve zkušebním provozu systém Aireon.

 
Publikováno: 2. 11. 2020 | Počet přečtení: 602