ÚPT AV ČR a MESING představí na MSV Brno 2012 unikátní měřicí systém na kontrolu koncových měrek

Koncové měrky rovnoběžné tvoří jeden ze základních pilířů přesného měření ve strojírenské výrobě. Jejich používáním, ale i stárnutím dochází k rozměrovým změnám. Pravidelná kontrola běžných provozních, ale i referenčních měrek je přirozeně nutná a je součástí firemních metrologických řádů.

Celý článek

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 2584
 

Současné ultrazvukové technologie pro nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí

Je to již téměř 100 let od patentu prvního zařízení, jenž využívá ultrazvuku pro nedestruktivní kontrolu a údržbu v celé řadě technických odvětví od leteckého průmyslu přes energetiku až po dopravu a samotnou výrobu. Dnešní moderní ultrazvukové metody zlepšují výrobní postupy a jsou nepostradatelnou součástí nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí. 

Celý článek

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 2732
 

Inspekce metodou MPM

Nedestruktivní metoda MPM (Magnetická Paměť Materiálu) je založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech zachycujících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů. 

Celý článek

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 1882
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přesně před rokem byla na tomto místě Technického magazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení a situaci v této oblasti v České republice. Většina příspěvků byla zaměřena především na metody nedestruktivního zkoušení a očekávaný vývoj v této oblasti. Dnes bych chtěl tento úvodní článek zaměřit na mezinárodní spolupráci.  

Celý článek

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 1908