Rosler MURR2 Schunk

Kontejnerová kompresorová stanice

S rozvojem výroby našich zákazníků roste i požadavek na spotřebu tlakového vzduchu, přičemž velmi častým problémem je, že stávající kompresorové stanice svou plochou neumožňují instalaci dalších zařízení pro výrobu a úpravu vzduchu.   

 

V těchto případech se nabízí využití Kontejnerové kompresorové stanice, která je konstrukčně upravena pro venkovní prostředí, a je uzpůsobena pro provoz jak v teplých letních měsících, tak ve studených zimních podmínkách.
V roce 2010 pověřil přední výrobce pneumatických prvků v České republice, společnost IMI International – Norgren CZ, společnost Říha group k navržení a dodání kontejnerové kompresorové stanice pro svůj výrobní závod v Brně – Modřicích. Na venkovní ploše 70 m², kde byl umístěn záložní zdroj pro výrobu elektrické energie a chladicí jednotka, byla umístěna kompresorová stanice, kdy z prostorového požadavku byla tato upravena pro možnou instalaci chladicí jednotky na střeše.
Kontejnerová kompresorová stanice je schopna na ploše 70 m² splnit přísné zadání, kdy v tomto případě je možné dodávat současně tři tlakové úrovně, a to :
13 bar – 2436 m³/hod. – 310 kW
25 bar – 944 m³/hod. – 60 kW (booster)
44 bar – 96 m³/hod. – 11 kW
Tlakové úrovně 13 a 25 bar jsou navrženy z důvodu zálohy z více zdrojů a to tak, že tlaková větev 13 bar je zásobena ze čtyř a tlaková větev 25 bar ze dvou kompresorů EKOMAK a COMPAIR. Nemalý důraz je kladen i na ekonomičnost provozu, tudíž zde nechybí jak technologie s plynulou regulací výkonu s frekvenčním měničem, tak i systémy pro zpětné využívání tepla, kdy je možné využít energii pro ohřev vody a pro vytápění až do 220 kW tepelného výkonu.
Kompaktní kompresorová stanice je navržena tak, aby zde bylo možné umístit tlakovou nádobu, zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu na kvalitu třídy vzduchu 1.4.1 (a to u všech tlaků) a zařízení pro likvidaci vzniklých kondenzátů.   
Součástí návrhu kontejnerové kompresorové stanice bylo i oddělení prostorů pro výrobu stlačeného vzduchu 13 bar se šroubovými kompresory a vzduchu 25 + 44 bar s pístovými kompresory, kdy tyto prostory mají samostatně řízenou VZT a topení systémem MaR, aby byly zaručeny optimální podmínky pro provoz kompresorů jak v letním, tak i v zimním období.

www.rihagroup.cz
 

 

 
Publikováno: 5. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3517 článek mě zaujal 607
Zaujal Vás tento článek?
Ano