Rosler MURR2 Schunk

Generátory dusíku

Dusík hraje v řadě technologických procesů stále větší roli. Ať jde o zařízení pro zpracovávání plastických hmot, svařování a pájení, tepelné zpracování, mikroeletrotechnické montáže a výrobu polovodičů, potravinářský průmysl, balení v ochranné atmosféře, laboratorní procesy, plnění pneumatik inertním plynem, nebo další technologie, při kterých lze dusíkem nahradit CO2 nebo jiné inertní plyny.  

 

Ještě nedávno byl zákazníkům stlačený dusík dodáván v tlakových lahvích nebo formou kapalného plynu v cisternách. Generátory dusíku tvoří dusík ze stlačeného vzduchu a dosahují čistoty, dle typu, od 95,0 až 99,999 %. V současnosti jsou generátory dusíku zajímavou alternativou oproti stávajícímu dusíkovému hospodářství a jejich aplikace vykazuje řadu výhod:
- nezávislost na externích dodávkách
- trvalý zdroj dusíku 24 hodin denně
- žádné náklady s dovozem kapalného plynu, pronájmem dusíkového hospodářství, manipulace s tlakovými lahvemi apod.
- zařízení je možné napájet stávajícím zdrojem stlačeného vzduchu
- vysoká spolehlivost systému a minimální požadavky na údržbu. Dodané zařízení stačí připojit a zapnout („plug and play“), žádné dlouhé nastavování a instalace
- v některých případech nejsou nutné rozvody plynu – generátory dusíku je možné umístit hned vedle výrobního zařízení
- nízké provozní náklady
- rychlá návratnost investice (1 – 3 roky)

Generátory dusíku INMATEC se rozdělují na dva základní typy:


Membránové systémy výroby dusíku (obr.1)

jsou založeny na principu permeability, tj. propustnosti plynů membránou. Stlačený vzduch vstupuje do generátoru (svazku membránových dutých vláken) , kde „pomalý“ dusík prochází vlákny a jednotlivé „rychlejší“ plyny (vodní pára, oxid uhličitý, kyslík a argon) pronikají stěnou membrány a jsou odfouknuty jako odpadní plyn. Dusík, který vykazuje nízkou rychlost propustnosti, nemůže stěnami dutých vláken proniknout a proudí dále po celé délce membránových vláken, kde je na jejich konci coby finální produkt odebírán. Výsledným produktem je plynný dusík o čistotě 95,0 – 99,5 %. (požadavek na kvalitu vstupujícího stlačeného vzduchu je klasifikován dle normy ISO 8573. třída 1 pro mechanické nečistoty a zbytkový olej a třída 4 pro zbytkovou vlhkost).
Membránové generátory jsou kompaktní, jednoduchá, odolná a současně lehká zařízení ve srovnání s ostatními technologiemi na výrobu plynů v místě spotřeby u zákazníka. Vyžadují minimální nároky na údržbu, protože vlastní membránová jednotka nemá žádné pohyblivé části. Zařízení je většinou dodáváno formou kompletní zástavby ve skříňovém provedení a zásobníku produktu (tlakové nádoby).
Membránové generátory však vyžadují stálý pracovní tlak stlačeného vzduchu, jinak dochází k výkyvům v čistotě finálního produktu. Oproti PSA systémům mají při srovnatelném množství vyrobeného dusíku a čistotě vyšší spotřebu stlačeného vzduchu. Rovněž nejsou vhodné pro vyšší čistotu dusíku než 99,5 %.

PSA systémy výroby dusíku (obr.2)

pracující na principu střídavé tlakové adsorpce. Generátor dusíku se v tomto případě skládá ze dvou vertikálních tlakových nádob naplněných uhlíkovým molekulárním sítem, která má vlastnosti zadržovat molekuly kyslíku při zvýšeném tlaku a při snížení tlaku je opět uvolňovat. Během pracovního cyklu jedna nádoba produkuje dusík a druhá se regeneruje z předcházejícího cyklu, v dalším si úkoly vymění.
PSA systému dostačuje k provozu běžný stlačený vzduch (požadavek na kvalitu vstupujícího stlačeného vzduchu je klasifikován dle normy ISO 8573. třída 1 pro mechanické nečistoty a zbytkový olej a třída 4 pro zbytkovou vlhkost), provozním přetlakem 6 – 7 bar. Zaručují konstantní čistotu produktu 95,0 až 99,999 % a v porovnání s membránovými generátory vykazují vyšší efektivitu (v poměru vzduch/dusík). Zařízení je většinou dodáváno formou kompletní zástavby v rámu, na přání je u menších typů možná i zástavba ve skříňovém provedení a zásobníku produktu (tlakové nádoby).
Instalací dusíkového generátoru INMATEC získá zákazník výkonný, efektivní a ekonomický zdroj dusíku s možností širokého použití.

www.airekonom.cz

 

 
Publikováno: 5. 3. 2011 | Počet zobrazení: 8147 článek mě zaujal 826
Zaujal Vás tento článek?
Ano