Rosler MURR2 Schunk

Nešetřete na provzdušnění, šetřete spotřebu el. energie

Spotřeba el. energie a optimalizace výkonu mají vysokou prioritu. Z tohoto důvodu přepracoval BIBUS lineární kompresory značky SECOH.   

 

V současnosti 2 nejpoužívanější velikosti, 60 l/min a 80 l/min, už tak vynikající ve své třídě nízkou spotřebou a hlučností, byly kompletně přepracovány. Nově vzniklé modely dostaly označení JDK 60 a JDK 80.
U tohoto typu dmychadla kmitá bez ztrát třením permanentní magnet ve střídavém magnetickém poli mezi dvěma cívkami, membrány nasávají okolní vzduch a stlačují asi na 250 mbar.
Nové modely JDK vykazují oproti stávající výrobní řadě EL nejen asi o 30 % nižší spotřebu el. energie (v závislosti na podmínkách), ale jsou i kompaktnější, lehčí a stavebně taktéž asi o 30 % menší.
Všechny tyto aspekty představují pozitivní přínos produktů BIBUS pro zlepšení životního prostředí.
Vývoj a testovací fáze byly ukončeny a v průběhu roku 2011 budou tyto modely uvedeny na trh.
Tato dmychadla nacházejí uplatnění především v čistírnách odpadních vod, bioplynových stanicích, palivových článcích. Ve většině aplikací jsou provozovány dlouhodobě a nepřetržitě, čímž se jejich nasazení nebo náhrada stávajícího zařízení vyplatí v poměrně krátké době.
Další informace ohledně dmychadel SECOH a jejich použití najdete na stránkách

www.bibus.cz
 

 

 
Publikováno: 5. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3265 článek mě zaujal 611
Zaujal Vás tento článek?
Ano