Rosler MURR2 Schunk

IDET už nejsou jen samopaly, pistole a tanky – fronta se přesouvá do kyberprostoru

V dnešní době je bezpečnost ohrožena širokým spektrem rizik od přírodních katastrof až po útoky kyberteroristů. Vlády většiny zemí každoročně investují nemalé prostředky do nejmodernějších bezpečnostních technologií, aby byly připraveni a mohly chránit bezpečnost své země. Obrana proti napadení už ale není jen záležitostí vojenských operací, a proto se letošní IDET bude zabývat také aktuální problematikou kyberzločinu.

 

S přehlídkou toho nejnovějšího, co se v oboru obranné a bezpečnostní techniky nabízí, přichází jednou za dva roky mezinárodní veletrh IDET. Letošní ročník přivítá od 22. do 24. května na brněnském výstavišti přední výrobce a dodavatele obranné a bezpečnostní techniky z 20 zemí. Největší zahraniční účast budou mít Slovensko, Polsko a Německo, potvrzena je také prezentace polské a slovenské armády.
Mezinárodní veletrh IDET patří k nejvýznamnějším událostem svého druhu v Evropě s prestižní rolí zejména v novém prostoru NATO. Jeho pozice odráží tradici i současnou sílu tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu, který patří k našim exportně úspěšným odvětvím. Spolupořadatelem veletrhu je Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR sdružující více než 80 společností z branže obranné a bezpečnostní techniky, materiálů a služeb. Představitelé těchto výrobních, servisních i obchodních firem se na brněnském výstavišti tradičně setkávají s potenciálními odběrateli nejen z ČR. Stejně jako při minulých ročnících, i letos veletrh navštíví oficiální armádní delegace a vojenští a letečtí přidělenci z dvou desítek zemí, které jsou komerčně zajímavé pro český obranný průmysl. Svůj informační stánek na IDETu otevře také NSPA (NATO Support Agency) a v rámci  doprovodného programu na výstavišti proběhne 30. zasedání muničního výboru NSPA.
Expozice veletrhu IDET stejně jako před dvěma lety obsazují největší halu P a také jejich celkový rozsah bude obdobný. Ze skladby vystavovatelů i avizovaných novinek je navíc zřejmé, že na vysoké úrovni zůstává také kvalita nabídky. Návštěvníci se mohou těšit na řadu unikátních exponátů, které by si jen těžko mohli zblízka prohlédnout jinde než na veletrhu.
Největší plochu již tradičně obsazuje expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR. Rozsáhlá expozice v pavilonu i na přilehlých venkovních plochách se ohlédne také do historie, protože Armáda ČR letos slaví 20 let od svého vzniku. K vidění budou ukázky techniky, výzbroje a výstroje z doby, kdy Armáda ČR vznikla, takže návštěvníci budou moci posoudit, jak dlouhou cestu za 20 let urazila a jaké byly a jsou její priority. Atraktivní jistě budou také ukázky bojového umění Musado nebo motoshow v podání příslušníků Hradní stráže.

Společně s veletrhem PYROS/ISET
Souběžně s veletrhem IDET se koná Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET. Pod společným názvem Veletrhy Integrovaného záchranného systému bude k vidění kompletní přehlídka technologií a služeb z oboru bezpečnosti, obrany a ochrany. Pořadatelé tímto spojením reagovali na celosvětový trend sbližování armádních a bezpečnostních struktur s cílem integrované ochrany obyvatelstva před katastrofami způsobenými lidskou činností nebo přírodou. A jak ukázal minulý ročník, účastníci veletrhů tuto synergii přivítali. „Spojení veletrhů PYROS/ISET a IDET je z našeho pohledu dobrý nápad, protože máme odběratele i v armádě. Spoustu klientů jsme si pozvali předem, ale hodně lidí přišlo i mimo pozvánky, takže s účastí jsme určitě spokojeni,“ zhodnotil minulý ročník generální ředitel společnosti Audiopro s.r.o. Andrej Hronec.
Vystavovatelům veletrhu IDET termínové spojení přináší významné rozšíření portfolia návštěvníků. PYROS/ISET má velký význam pro bezpečnostní složky, ale samozřejmě je zajímavý také pro komerční subjekty, dobrovolné hasiče i širší veřejnost. Expozice tohoto veletrhu budou umístěny v pavilonu Z a na přilehlých venkovních plochách. Návštěvníci zde naleznou především techniku a služby ze tří oblastí, a to požární, bezpečnostní a policejní.
K největším vystavovatelům veletrhu PYROS/ISET 2013 patří Továrna hasicí techniky Polička, Deva-FM Frýdek Místek, Pramacom Praha, Agrotec Hustopeče, Gumotex Břeclav, Deconta Stehelčeves, Nordstahl Praha, Miele a další. Kromě tradičních vystavovatelů se představí také nové firmy z Česka i zahraničí. Z avizovaných novinek si určitě zaslouží pozornost  Thermo-Man od švýcarské firmy DuPont. Jde o unikátní zařízení pro vyhodnocení popálenin, které bude v České republice poprvé k vidění právě v Brně. Thermo-Man slouží k testování tepelné odolnosti v akci a je to jeden z nejvyspělejších systémů na světě. Figurína v životní velikosti je umístěna v prostředí o teplotě roztavené lávy, kde měří ochranné vlastnosti oblečení pro hasiče, armádu, policii a pracovníky v průmyslu.

Doprovodný program: zaměřeno na vojáky i hackery
Součástí každého ročníku veletrhu je bohatý doprovodný program, kde odborníci na obranné technologie diskutují o aktuálních tématech. Jeho hlavní částí je tradičně mezinárodní konference CATE (Community-Army-Technology-Environment). Ani letošní ročník není výjimkou. V rámci šesti odborných konferencí nabídne konference témata jako: Vojenské technologie 2013, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace, Armáda a znalostní společnost, Bezpečnost a ochrana informací, Logistika a ekologie v ozbrojených silách, Bezpečnostní management a společnost.
Kromě uzavřených akcí, jako 30. zasedání muničního výboru Agentury NATO pro podporu či přípravy Dnů NATO, nebo Valná hromada Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, bude IDET platformou i pro řadu dalších specializovaných konferencí určených odborné veřejnosti a specialistům z řad firemních profesionálů v příslušných oborech. Konference ITTE 2013 se např. bude zabývat tématem „Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou infrastrukturu státu“. Na konferenci Bezpečnost a ochrana informací bude přítomen mj. Jason R.C. Nurse z Oxfordské univerzity. Jednat bude především o bezpečnostní politice, vývoji a aplikaci bezpečnostních standardů, řešení rizik, bezpečnost mobilních zařízení aj.
K atraktivním tématům bude nepochybně patřit konference Ochrana organizace před průmyslovou špionáží, pořádaná ve spolupráci se Vzdělávacím ústavem pro bezpečnostní strategie a Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Na programu konference budou např. Rizika průmyslové špionáže pro organizaci, Podstata průmyslové špionáže, její klíčové aspekty, oblasti zájmu v globalizovaném světě s důrazem na energetický průmysl a energetické zdroje, Rizika průmyslové špionáže v konkurenčním prostředí ČR a Bezpečnostní rizika konkurenčního prostředí a jejich eliminace standardními / inovativními prostředky, Specielní IT/IS pro eliminaci rizik plynoucích z konkurenčního prostředí, Využití nelegální specielní techniky v konkurenčním boji a způsoby boje proti ní.
K dalším významným tématům, o nichž se bude diskutovat v rámci doprovodného programu veletrhu patří i bezpečnost týkající se podnikových systémů, které byť civilního zaměření, jsou kvůli všudypřítomnému globálnímu kyberzločinu, jež dnes už  neomezují v internetovém světě žádné hranice, nyní prakticky rovněž ve válce – s digitálními nájezdníky. A není tomu tak dávno, co i ČR a její významné instituce zažily útok kyberzločinců na vlastní kůži a mohly se tak přesvědčit, že tato záležitost už se týká i nás, a nejen světa za našimi hranicemi. Ty už v digitálním světě neplatí. Nemalou úlohu v problematice bezpečnostních aspektů IT má i lidský faktor, jemuž budou věnovány přednášky na téma Význam a rizika lidských zdrojů a Lidé jako nejvážnější riziko pro organizaci a bezpečnostní zásady práce s lidskými zdroji v organizaci.
Stěžejním tématem tradiční mezinárodní konference PYROMEETING je letos zejména požární ochrana historických památek. Návštěvníci z řad dobrovolných hasičů i veřejnosti se mohou těšit na speciální akce prezentující práci všech složek Integrovaného záchranného systému, tj. zásahy při požárech, dopravních nehodách i v bezpečnostně rizikových situacích.
Ohlédnutí za veletrhy IDET a PYROS/ISET 2011
Veletrhy Integrovaného záchranného sytému se v Brně konaly poprvé před dvěma lety za účasti 555 firem z 27 zemí. Expozice si prohlédlo bezmála 31 000 návštěvníků, především registrovaných odborníků, a také 165 novinářů z 12 zemí světa. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo 21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští a letečtí přidělenci z 23 zemí. V čele slovenské delegace stál ministr obrany, ostatní delegace vedli státní tajemníci, náčelníci generálních štábů, národní ředitelé pro vyzbrojování a další vysocí armádní představitelé. Na výstavišti proběhlo celkem 18 bilaterálních schůzek zahraničních hostů s představiteli Ministerstva obrany ČR a přibližně 110 jednání zahraničních hostů s vystavovali veletrhu – členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.
Obchodní význam obou veletrhů potvrzovali také názory vystavovatelů. „Na veletrhu IDET jsme navázali řadu novách kontaktů jak s vedením rezortu české armády, tak i zahraničních armád. Takový ucelený přehled o vojenské obranné technice se dá získat pouze na takto zaměřených veletrzích,“ konstatoval Michal Baka, projektový a bezpečnostní manažer firmy Saab Czech. Obdobně se vyjádřil také vedoucí propagace Omnipol Zdeněk Burian: „IDET je zásadní pro prezentaci firmy v tuzemsku. Mohli jsme zde ukázat našim partnerům, jak se vyvíjí vojenská technika, ale také díky spojení s veletrhem PYROS/ISET má akce větší rozsah a tak návštěvníci viděli na jednom místě více špičkové techniky.“ 
Z pohledu tuzemských obchodních příležitostí je IDET jednoznačně nejvýznamnější ucelenou prezentací obranné a bezpečnostní techniky ve vztahu jak k české armádě a ministerstvu obrany, tak k záchranným složkám, policii a dalším obchodním partnerům. Ti všichni zde získají přehled o aktuální nabídce jednotlivých dodavatelů, o novinkách i vývojových trendech, které by mohly využít v praxi. 
Více informací pro návštěvníky je na www.bvv.cz/idet, kde je také možnost se předregistrovat a ušetří tak čas a zejména peníze.


 

 
Publikováno: 3. 7. 2013 | Počet zobrazení: 2831 článek mě zaujal 450
Zaujal Vás tento článek?
Ano