Rosler MURR2 Schunk

Efektivní kontrola nákladů za stlačený vzduch

V současné době hledají výrobní podniky všechny možnosti, jak snižovat náklady. Mezi důležité položky bezesporu patří náklady na energie. Pozornosti stále ale u mnoha organizací unikají náklady spojené se zásobováním jednotlivých provozů tlakovým vzduchem.   

 

Příčiny jsou dvě: jednak podcenění prostředků, které tak zbytečně unikají a jednak malá informovanost pracovníků průmyslové sféry o vhodných měřících prostředcích. Největší podíl neefektivně unikajícího tlakového vzduchu je charakteristický pro místní rozvody menších průměrů. Kritická je zejména situace u pohyblivých přívodů ke spotřebičům. Rozsáhlé studie prokazují, že přibližně 25 – 40 % tlakového vzduchu uniká v rozvodech bez užitku. Vedení společností často také řeší otázku nedostatečné kapacity kompresorové stanice nákupem dalších kompresorů a sušiček za milionové částky místo toho, aby byly lokalizovány a odstraněny zbytečné úniky v rozvodech.

Vhodné přístroje
Přístroje vhodné pro trvalé sledování spotřeby tlakového vzduchu pracují buď na principu měření tlakové ztráty na škrticím orgánu (např. na cloně) nebo jde o termické hmotnostní průtokoměry. Hmotnostní termické průtokoměry mají údaj nezávislý na provozním tlaku a bývají proto často cejchovány již v normovaných hodnotách průtoku. Další velkou předností tohoto způsobu měření je velký dynamický rozsah (běžné jsou hodnoty 1: 300). Proto jsou tato měřidla použitelná nejenom k měření jmenovitých průtoků, ale i ke kvantifikaci průtoku unikajícího netěsnostmi, tj. v době kdy není žádný technologický odběr. Hmotnostní průtokoměry jsou pro menší průměry (do DN 50) konstruovány jako kompaktní včetně uklidňující části potrubí. Výhodou tohoto uspořádání je i zaručení přesné hodnoty vnitřního průměru. Tato podmínka nemusí být splněna v případech, kdy do stávajícího potrubí je vloženo samostatné čidlo. Průtokoměry pro velké průměry jsou dodávány jako přírubové a musí být pečlivě voleno místo instalace s ohledem na ustálení rychlostního profilu a znalost světlosti potrubí. Kvalitní průtokoměry jsou vybaveny displejem a ovládacími prvky, které umožňují nastavovat důležité parametry měření: alarmové meze, typ výstupu (kontaktní, analogový 4..20 mA, atd.), dobu integrace pro pulzní výstup apod. Typická návratnost investovaných prostředků je přibližně jeden rok v závislosti na velikosti spotřeby a stávajícím technickém stavu rozvodů.

testo 6440 - všechny důležité průměry měřičů průtoku stlačeného vzduchu
Řada průtokoměrů testo 6440 nabízí ve čtyřech stupních průměrů od DN 15 po DN 50 nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje všechny potřebné výstupy signálů. Integrovaná vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a pasivovaný sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.
Přístroj této řady nainstalovaný před každý stroj nebo skupinu strojů odhalí i ten nejmenší objemový průtok stlačeného vzduchu.
Rovněž překročení maximálního známého objemového průtoku při nezměněném odběru je známkou úniku. Proto jsou integrované spínací výstupy u přístroje testo 6440 optimálními signalizačními prostředky zjištěné netěsnosti.
Na displeji je možno sledovat aktuální objemový průtok v Nm³/min nebo množství spotřeby v Nm.

testo 6446/6447 – překvapující řešení pro větší průměry potrubí s možností vyjmutí sondy i pod tlakem
Firma Testo  vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65 – DN 250 pomocí průtokoměru testo 6446/6647. Řešením je  mechanicky vysoce přesný měřicí blok kde je termický senzor stále v jedné poloze - vertikálně i horizontálně vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často o důležité hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných řešení se proto musí vytvářet bypass, ale průtokoměr toto řeší patentovaným závitovým připojením, kde  je možné celý senzor odpojit bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí.

Měření zbytkové vlhkosti vzduchu v tlakových rozvodech

Zbytková vlhkost je nejčastější příčinou poruch v obvodu tlakového vzduchu a je vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu °Ctd. Na výstupu kompresoru jsou pro vysušení tlakového vzduchu zařazeny různé typy sušiček. Pro kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí firma Testo jednoduché kontrolní přístroje řady testo 6740 a testo 6781 pro měření tlakového vzduchu až do – 90 °Ctd. Přístroj je buď trvale nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového vzduchu (závit G1/2“) nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí měřicí komůrky a rychlospojek.
                                                                                                           

www.testo.cz
 

 

 
Publikováno: 5. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3848 článek mě zaujal 665
Zaujal Vás tento článek?
Ano