Rosler MURR2 Schunk

Vzduch jsou peníze

Dobře organizované hospodaření s energií zvyšuje účinnost pneumatických systémů a prvků. Poskytuje ochranu proti postupně se zvyšujícím ztrátám stlačeného vzduchu a zajišťuje dlouhodobě nárůst výkonu prostřednictvím integrace výsledků nového technického vývoje. Základ pro nižší náklady na energii tvoří přesná analýza. Služby energetických úspor Festo mohou pomoci výrazně snížit provozní náklady.

 

U pneumatických zařízení často nejsou instalovány žádné monitorovací systémy – to je však závažná omyl. Děje se tak proto, že 79 % nákladů na stlačený vzduch se zaúčtovává podle spotřeby elektrické energie, využívané pro výrobu a přípravu stlačeného vzduchu. Dokonce i tehdy, jsou-li když kompresory, rozvody a pneumatické pohony správně navrženy, může docházet ke ztrátám díky únikům (často se jedná i o úniky ve velikosti až 600 l/min. Co na tom, můžete si myslet, vždyť je to jen vzduch...  Ale například odstranění úniku ve výši 100 l/min může ušetřit kolem 20 000,- Kč ročně.

Potenciál pro úspory
Často se tento potenciál nedaří využít, protože obecně není příliš dobře známo, jak na to. Navíc, v mnoha případech není k dispozici technické vybavení nezbytné k nalezení ztrát. A konečně zásahům vedoucím k úsporám energie často brání nedostatek času a kapacit lidí. Právě tady Vám společnost Festo nabízí pomoc ve formě služby Energy Saving Services. Jednoduchými prostředky lze sledovat a optimalizovat spotřebu stlačeného vzduchu.

Snížení nákladů na energii
Součástí účinné obrany proti netěsnostem je kontrola stavu Vašeho výrobního vybavení specialistou. Zkušený odborník za provozu vyhledá, ohodnotí a zaznamená všechny úniky vzduchu zároveň se všemi příslušnými údaji, jako jsou např. i potřebné náhradní díly. Tato dokumentace Vám pak umožní přehledně zobrazit možnosti pro práci údržby včetně údajů o možných nákladech (lépe investicích) a jejich návratnosti ve formě úspor.

Optimalizace spotřeby stlačeného vzduchu
Stále více a více průmyslových podniků používá jako hlavní kritérium pro výběr nového zařízení přesné údaje o spotřebě stlačeného vzduchu. S podrobnou analýzou spotřeby stlačeného vzduchu můžete ušetřit až 50 % a více v porovnání s konvenčními metodami odstraňování úniků.
Ještě před uvedením do provozu může analýza spotřeby stlačeného vzduchu určit přesnou spotřebu energie příslušného zařízení – a to jak během normálního provozu, tak strojů v klidovém stavu. To zaručuje optimální návrh napájecích obvodů a omezuje zbytečné náklady, které by mohly být způsobeny příliš velkoryse navrženou výrobou a rozvodem stlačeného vzduchu.

Prodloužení životnosti
Jakékoli chyby nebo nedostatek v kvalitě stlačeného vzduchu (s ohledem např. na olej, vodu nebo mechanické nečistoty), bude zkracovat životnost pneumatických výrobků. Zvýší se tak spotřeba energie a provozní náklady. Služba společnosti Festo, nazvaná Analýza kvality stlačeného vzduchu, Vám poskytne údaje o zbytkovém obsahu oleje a tlakovém rosném bodu, identifikuje nedostatky a podá návrhy na zlepšení – např. často přehlížené výměny vložek filtrů v častějších intervalech. Optimalizace údržby umožňuje podle dosavadních zkušeností dosáhnout průměrných úspor až ve výši 35 % z nákladů.

Úspora stlačeného vzduchu
V ideálním případě by úsporná opatření měla začínat u zdroje stlačeného vzduchu, kompresoru. Energetickou analýzou výroby stlačeného vzduchu se stanoví podrobné profily spotřeby elektřiny a průtoku vzduchu, spolu s údaji o tlaku, návrhy na lepší řízení doby chodu kompresoru. Zajistíte si tak optimální využití dostupné kapacity kompresoru nebo kompresorů. Měření spotřeby stlačeného vzduchu v době nečinnosti technologie Vám poskytne informace o ztrátách způsobených únikem vzduchu, a tím i možných úsporách v systému jako celku – obvykle lze účinně a s krátkou návratností odstranit kolem 50% ztrát.

Energy monitoring – sledování spotřeby elektřiny
Jakmile systém optimalizujete pomocí Služeb úspory energie, dalším krokem je v předstihu zabránit potenciálním škodám a výpadkům ve výrobě. Festo Vám pomůže pomocí různých metod sledování stavu zařízení a pomocí různých diagnostických prostředků.
Díky nepřetržitému monitorování kritických míst je možné zjistit opotřebení, změny tlaku a průtoku již v rané fázi potenciálního selhání, a vyhnout se prostojům stroje. Pokud k tomu však přesto dojde, diagnostické systémy zaručují, že příčinu potíží lze rychle nalézt a odstranit.
Energy Monitoring GFDM je kompletní systém pro nepřetržité sledování spotřeby stlačeného vzduchu a průtok vzduchu. Často je takový systém navrhován na zakázku, podle Vašich konkrétních požadavků a podle specifických technologií.
Diagnostické systémy jsou sestaveny z funkčních modulů v souladu s Vašimi požadavky. K dispozici jsou funkce zahrnující nejen pouhé sledování spotřeby, ale také sledování pohonů a ventilů v čase, sledování úrovně podtlaku při práci s přísavkami, či detailní sledování pohonů (např. sledování průběhu síly a zjišťování poruch).
 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet zobrazení: 1925 článek mě zaujal 396
Zaujal Vás tento článek?
Ano