Rosler MURR2 Schunk

VŠTE - škola bez bariér

Nejmladší veřejná škola v ČR, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE), zahájila pilotní provoz nového Informačně poradenského centra pro zrakově, sluchově, pohybově nebo jinak znevýhodněné studenty. 

 

„Chceme se stát školou bez bariér a otevřít se všem, kteří chtějí studovat. A to i třeba studentům se specifickými poruchami učení jako je dyslexie nebo dysgrafie,“ říká Lukáš Kučera, manažer projektu Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Ten začal v červenci 2012 a potrvá do konce března 2015. Vyžádá si celkem 16,5 milionu korun, hrazených především z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotovaného Evropskou unií a českým státem.
Díky projektu škola připraví vhodné studijní a výukové materiály, nakoupí didaktické a kompenzační pomůcky, upraví stavebně vchody do jednotlivých budov a vybuduje prostorově vyhovující výtah. „Distanční praxe“ pak těmto studentům umožní absolvovat odbornou praxi.
„Jsme jedinou vysokou školou na jihu Čech, která takový projekt realizuje. Kvalifikované odhady proto počítají, že u nás bude až 250 studentů s nějakým typem znevýhodnění. Jsem velmi rád, že těmto mnohdy talentovaným dívkám a chlapcům vysokoškolské vzdělání, o které by jinak mohli přijít, umožníme,“ říká rektor Marek Vochozka.
Speciální multimediální studijní materiály, kombinující mluvené slovo, obraz, snímkové prezentace a elektronický text, zahrnou na 50 předmětů z ekonomiky a řízení, stavebnictví, technologie dopravy či strojírenství. „Každý materiál přitom projde recenzi odborníků z praxe. Zároveň už jsou objednané pomůcky jako braillská tiskárna, braillský řádek nebo notebooky,“ říká Lukáš Kučera s tím, že přesně definovat potřeby znevýhodněných studentů bylo velmi složité. Současně s těmito učebními materiály vznikla i prezentace nového Informačně poradenského centra na sociální síti facebook – www.facebook.com/ipcvstecb a na webu vstecb.cz se připravuje sekce VŠTE bez bariér, v níž bude i videonápověda. /zz/

 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet zobrazení: 1603 článek mě zaujal 382
Zaujal Vás tento článek?
Ano