Rosler MURR2 Schunk

Spojení vysokorychlostních obráběcích center Brother s výkonným programovacím systémem GibbsCAM

Japonští výrobci obráběcích strojů jsou svými výrobky proslulí po celém světě díky souboru dosahovaných parametrů, které těžko snesou srovnání. Jde jak o parametry kvalitativní (vysoká přesnost, provozní spolehlivost), tak o parametry zohledňující produktivitu výroby na těchto strojích (minimalizace hlavních i vedlejších časů, předpoklady pro automatizaci). V oblasti velkosériové a hromadné výroby představuje jednoho z významných světových výrobců frézovacích strojů japonská firma Brother.  

 

Původní specializace na menší vysokorychlostní frézovací centra zejména pro obrábění neželezných kovů doznává v posledních letech zřetelnou proměnu. Brother neúnavně rozšiřuje technologické možnosti strojů přidáváním různého zvláštního příslušenství - například nabídkou široké palety vřetenových jednotek, odstupňované řady agregátů pro chlazení řezného procesu poskytujících různý tlak i průtok, či možností nasazení nejrůznějších úhlových frézovacích hlav, otočných a sklopných stolů, apod. Je tedy nasnadě, že i v našich zemích dochází postupně k rozšiřování nasazení těchto strojů do nejrůznějších oblastí strojírenství ne nutně spojených s velkosériovými výrobami. Pro zvýšení uživatelského komfortu v oblasti programování dílců nabízí nyní firma Misan zvýhodněnou nabídku balíčků sestávajících ze stroje Brother a offline programovacího softwaru GibbsCAM. Součástí dodávky stroje se tak stává i výkonný nástroj pro programování široké škály dílců v několika stupních výbavy. Důležitým doplňkem je rovněž dodávka odzkoušeného postprocesoru pro konkrétní model stroje Brother. V základní variantě startovního balíčku získává uživatel frézovací modul s možností načítání dat ve formátech DXF nebo DWG, dále postprocesor pro stroj Brother v 3-osé výbavě, specializované školení pro GibbsCAM v délce trvání dvou dnů a 14 měsíců bezplatné aktualizační služby. Samozřejmostí je telefonická podpora jak pro dotazy týkající se stroje a jeho periférií, tak i programovacího softwaru GibbsCAM. Druhá varianta označená jako „Ekonomická“ obsahuje v rámci programovacího softwaru možnost načítání objemových těles, pokročilou práci se souřadnicovými systémy a 2,5D frézování. Postprocesory jsou v tomto případě dle specifikace stroje buď v 3-osé, nebo v 4-osé variantě (stroj dovybaven přídavným otočným stolem). Konečně v poslední variantě označené jako „Komplexní“ lze pracovat s objemovými tělesy i obecnými tvarovými plochami a volit nejrůznější strategie obrábění. Rozhodnutí o volbě optimální varianty by mělo vycházet z charakteru aktuální, případně v budoucnu plánované výroby. Rovněž platí, že v případě neočekávaného rozšíření výroby do oblasti složitých dílců, respektive dílců s obecnými tvarovými plochami lze vždy dodatečně rozšířit konfiguraci programovacího softwaru tak, aby obstál při řešení nových úkolů.
Pro konkretizaci výše popisovaných úprav strojů Brother směrem k malosériové výrobě uveďme jako příklad nově představené vřetenové jednotky: nové vysokootáčkové vřeteno pro frézování tvarových ploch představené na podzim loňského roku na veletrhu Jimtof v Tokiu a na druhé straně nová vřetenová jednotka se zvýšeným krouticím momentem. Vysokootáčková vřetenová jednotka s maximálními otáčkami 27 000 ot.min-1 je zacílena zejména na výrobky obsahující tvarové plochy, kde se předpokládá využití stopkových dokončovacích nástrojů s malými průměry (například menší formy, zápustky, razníky, apod.). Druhou skupinou mohou být výrobky obsahující velmi malé otvory, zahloubení, frézované dutinky a další prvky, kde lze s výhodou využít vysokých disponibilních otáček pro dosažení optimálních řezných rychlostí a tudíž vysoké produktivity s vynikající jakostí povrchu. Předváděná „veletržní“ aplikace vysokootáčkového vřetena na stroji typu TC-S2D se soustředila zejména na oblast tvarových ploch (viz obrázek). V duchu tradiční Japonské obliby strojů v 3-osém provedení bylo možné se reálně přesvědčit, že pro docílení požadovaných tvarů a jakosti povrchu není nutně zapotřebí použít 5-osý stroj. Druhou inovaci představují vřetenové jednotky v provedení se zvýšeným maximálním krouticím momentem. Dochází tak k dalšímu rozšíření možnosti volby provedení vřetene (nyní standardně 10 000 ot.min-1, opčně 16 000 ot.min-1) u stávajících modelových řad o vysoce výkonnou variantu. Motivací tohoto vývoje bylo zvýšení technologických možností strojů zejména v oblasti osových operací. Nový pohon disponuje dostatečnými parametry pro vrtání do plna nástrojem průměru 40 mm do slitin Al a průměru 30 mm do konstrukčních ocelí. Při závitování lze řezat až M36 do slitin Al a M27 do konstrukčních ocelí. Za zmínku ovšem stojí i schopnosti stroje produktivně frézovat v celé škále konstrukčních ocelí.
 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet zobrazení: 1864 článek mě zaujal 406
Zaujal Vás tento článek?
Ano