Rosler MURR2 Schunk

Prestižní Mezinárodní strojírenský veletrh Brno opět v září

V zářiovém termínu, tj. od 10. do 14. září se uskuteční v Brně již 54. ročník tradičního mezinárodního strojírenského veletrhu a společně s ním dalších 6 specializovaných technologických veletrhů.  

 

Termínové spojení MSV se specializovanými technologickými veletrhy není úplnou novinkou. Pořádající společnost Veletrhy Brno již v roce 2010 reagovala na vývoj ekonomiky i prezentovaných branží a ke strojírenskému veletrhu přiřadila další specializované veletrhy. Nové spojení se osvědčilo. Firmy, které se dříve účastnily jak Mezinárodního strojírenského veletrhu, tak specializovaných projektů, přivítaly možnost vystavovat jen jednou v roce před širokou odbornou veřejností. Spokojeni byli také návštěvníci, kteří na jednom místě mohli získat všechny potřebné informace od novinek ve výrobních technologiích přes výhodné nabídky od dodavatelů až po problematiku financování nebo výzkumu.

Osvědčená spojení
Letošní ročník MSV bude koncipovaný obdobně a návštěvníkům nabídne společnou prezentaci se šesti příbuznými průmyslovými obory. Vedle Mezinárodního strojírenského veletrhu s osmi specializovanými oborovými celky nebude chybět bienální Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT. Zaměření bude na slévárenské technologie, které v Brně již od roku 1972 prezentuje Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX. Delší tradici má další prestižní veletrh a to Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, který měl premiéru již v roce 1969 a dlouhodobě zaujímá pozici oborové jedničky ve střední Evropě. Na výstaviště se vrací Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH a na rozdíl od roku 2010 nebude chybět ani Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů  PLASTEX, který se v Brně naposledy konal před čtyřmi lety. Průmyslové veletrhy doplní Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.
 
„India Show“
Rok 2012 bude pro MSV výjimečný rozsáhlou účastí firem z Indie, která patří k zemím s nejvyšším hospodářským potenciálem. V rámci veletrhu proběhne tzv. „India Show“, což je nejvyšší forma oficiální obchodní a ekonomické prezentace Indie v zahraničí, která se kromě ČR letos uskuteční pouze v Japonsku. Na 150 indických firem představí na MSV své výrobky a technologie.
„Indie je obchodně velmi zajímavé teritorium a její rostoucí ekonomika se ocitla v centru pozornosti českých podnikatelů. Proto jsme velmi potěšeni, že Indie přijala pozvání stát se partnerskou zemí letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jde o první takto výraznou výstavní prezentaci indických firem v historii MSV a my uděláme vše pro to, aby byla úspěšná a přispěla k rozvoji obchodních kontaktů mezi českými a indickými podnikateli," řekl ředitel MSV Jiří Rousek.
Vzájemný obchod mezi ČR a Indií se za posledních 10 let zvýšil bezmála 10krát a asijská země s perspektivou ekonomického růstu patří mezi prioritní země českého zahraničního obchodu. Na MSV se připravuje také česko - indické podnikatelské fórum a několik odborných seminářů, které se zaměří zejména na oblast obráběcích strojů, dobývací techniky a energetické strojírenství.
Projekt Partnerská země MSV se letos uskuteční již popáté. Jako první bylo v roce 2008 Německo, následovalo Slovensko, Rakousko a Polsko. V této čestné pozici se tak postupně vystřídaly všechny sousední země, které jsou zároveň klíčovými obchodními partnery České republiky.
 
IMT 2012 již poosmé
Nosným oborem MSV budou kovoobráběcí a tvářecí stroje, kterým je vyhrazen nejen největší pavilon P, ale i další výstavní plochy. Obráběcí a tvářecí technika je nejen páteřním strojírenským oborem, bez kterého se neobejde prakticky žádná průmyslová výroba, ale zároveň i tradičním a exportně velmi úspěšným odvětvím českých výrobců. Česká republika v tomto oboru dlouhodobě patří mezi 15 producentsky nejsilnějších zemí světa.
Na brněnském výstavišti se obráběcí a tvářecí stroje prezentují každý rok, ale v sudých letech, kdy se nekoná světová výstava EMO, je jim věnována zvýšená pozornost. Největší oborová prezentace v regionu střední a východní Evropy se letos uskuteční poosmé a již nyní je jasné, že bude mít velmi kvalitní zastoupení.
Již v předstihu potvrdili svou účast tradiční velcí vystavovatelé jako např. Tajmac-ZPS, TOS Varnsdorf, skupina ALTA, Kovosvit MAS nebo Šmeral Brno. Z tradičních zahraničních vystavovatelů nebudou chybět společnosti jako Agie Charmilles, Alfleth Engineering, DMG, Heidenhain, Swisstool a další.
Velký zájem o účast pořadatelé zaznamenávají také v dalších oborech. Např. v oborovém celku Materiály a komponenty se již v předstihu přihlásily firmy jako Vítkovice, Ferona, SEW-Eurodrive, Bibus a další. Účast na veletrhu PLASTEX již potvrdily společnosti Arburg, Engel, Kuboušek, Plastochem aj. Další významní vystavovatelé potvrdili účast například v oborech měření a automatizace nebo pohony, pneumatika a hydraulika.
  
Zvýrazněná témata MSV
Z oborového pohledu bude hlavním tématem ročníku bienální průřezový projekt Automatizace - měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Projekt pořádaný ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací akcentuje využití průmyslové automatizace v jednotlivých oborech. Letošní pátý ročník se zaměří na propojení nových informačních technologií a řízení výrobních procesů, na zvyšování produktivity, kvality a konkurenceschopnosti a na snižování celkových nákladů.
Průřezový charakter má také projekt Transfer technologií a inovací, který se při MSV koná již počtvrté. Jde o kontaktní centrum a současně největší tuzemskou soustředěnou nabídku vědecko-výzkumných kapacit pro průmyslové využití. K tradičním účastníkům patří vysoké školy, výzkumná centra a ústavy, Akademie věd ČR a další subjekty, které zde prezentují úspěšné výzkumné projekty i konkrétní aktivity. Investoři a podnikatelé tak mohou na jediném místě získat přehled o výzkumné sféře a možnostech vzájemné spolupráce.

S posunem MSV do tradičního zářiového termínu souvisí také posun uzávěrky přihlášek. Pořadatelé nabízí opět možnost elektronické přihlášky k účasti, která je k dispozici na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv.
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2010 článek mě zaujal 456
Zaujal Vás tento článek?
Ano