Rosler MURR2 Schunk

Hannover Messe 2012

Organizátoři mohou být spokojeni: Během pěti dnů trvání veletrhů se na hannoverském výstavišti vystřídalo přes 190 tisíc návštěvníků ze sedmi desítek zemí, převážně z řad profesionálů a firem, aby se seznámili s průmyslovými novinkami, které zde letos prezentovalo na 5500 vystavovatelů.  

 

Na počátku veletrhu je tradičně udělováno ocenění Hermes Award. Letos byla tato prestižní cena Hannover Messe udělena již po 59. Za letošní ročník 2012 si ji odváží z veletrhu společnost Phoenix Contact za bleskový monitorovací systém pro větrné elektrárny. Blesky jsou zodpovědné za většinu havárií, způsobujících poškození lopatek větrných turbín rotoru a tento průkopnický systém založený na elektricko-optickém Faradayově efektu umožňuje průběžné sledování, měří průběh bleskových vln na hromosvodech, dopad na každý z jednotlivých listů rotoru a sleduje provozní stav prostřednictvím internetu s využitím dálkového ovládání z dispečinku. Zajišťuje, že může být rychle zahájena údržba a údržbářské práce prováděny účinněji a s větší efektivitou a pomáhá zajistit, aby zařízení nadále fungovalo.
Osm veletrhů zastřešovaných Hannover Messe 2012 představilo nejnovější poznatky z výzkumu, výrobních technologií a služeb, automatizace průmyslových procesů, produktových a materiálových novinek, ekologických a environmentálních technologií, a také možností zapojení pro subdodavatele.
Industrial Automation a Energy
Hlavní události. Průmyslová automatizace patří k nejsilnějším sekcím veletrhů a bylo tak tomu i letos - 1040 vystavovatelů obsadilo v halách 7 – 9, 11, a 14 - 17 výstavní plochu přes 55 tisíc m2. Ústřední sekcí byla Efficiency Arena, zaměřená na přizpůsobení továren a systémů energeticky optimalizovaným výrobním procesům, kde se prezentovala mj. moderní robotizovaná pracoviště, automatizované systémy využívající pokročilá vizualizační řešení apod. Atraktivní část tvořily I sekce zaměřené na mikrotechnologie a inteligentní systémy automatizace. V rámci expozic věnovaných průmyslové automatizaci se představila I nová řešení zabývající se ochranou know-how a produktů před průmyslovým pirátstvím.
Další z ústředních oblastí Hannover Messe zabral výstavní plochu více než 40 tisíc m2 v halách 11 – 3 a 27 a na volném prostranství, kde umístilo své expozice na 1100 vystavovatelů z tohoto oboru. Největší světový veletrh tohoto zaměření pokrýval celý řetězec od výroby energie, jejího přenosu, skladování a distribuce až po žhavé téma dneška: možnosti úspor a obnovitelné zdroje, inteligentní sítě (smart grids).  Především na poslední zmíněné oblasti byla zaměřena I hlavní diskusní témata rozsáhlého doprovodného programu zahrnujícího specializované semináře a fóra, s významným zastoupením německá vlády, která energetické politice věnuje nyní mimořádnou pozornost. Společnosti zabývající se bio-energií, výrobou energie ve větrných a fotovoltaických elektrárnách, a také geotermálních zdrojích. Snahou je, aby v energetickém mixu budoucnosti tvořily právě obnovitelné zdroje co nejvýznamnější podíl. 

Digital Factory
V hale 7 bylo možné vidět novinky zhruba 200 vystavovatelů v oboru digitalizace průmyslové výroby, využití PLM systémů řízení životního cyklu výrobku, řízení průmyslové výroby (manufacturing execution systems - MES) a zdrojů (enterprise resource planning - ERP), 3D vizualizace, apod. Součástí doprovodného programu byla i konference zaměřená na nejlepší příklady výrobní praxe (tzv. best-practice) jak optimalizovat výrobu a navazující procesy pro maximální efektivitu.
Industrial Supply
Zhruba 33 000 m2 výstavní plochy v halách 3 – 6 obsadilo na 1600 vystavovatelů s nabídkou subdodavatelů. Představovaly se zde kromě služeb různého zaměření hlavně materiálové novinky a technologie zaměřené na efektivní využití materiálů a zdrojů. Prim zde hrála především partnerská země – Čína, která se v Hannoveru prezentovala jako vyspělá průmyslová velmoc, dodavatel komplexních systémů a významný výrobce v automobilovém průmyslu, slévárenství, strojírenství a energetice. Zájem návštěvníků poutaly i technologie adhezivního lepení, uchycovací systémy a průmyslová keramika.
IndustrialGreenTec
Nový veletrh zařazený do portfolia Hannover Messe byl podle organizátorů nejúspěšnější novinkou za poslední dekádu historie veletrhů. Potvrzuje to mj. účast více než 120 vystavovatelů v hale 26, prezentujících environmentální technologie prolínající se celým hodnotovým řetězcem průmyslu. Ústředními tématy byla čistá výroba, ochrana vody a ovzduší při průmyslové výrobě, recyklace, “zelené” technologie a jejich uplatnění v průmyslové sféře. A také specializovaná sekce  Metropolitan Solutions, zaměřená na řešení reflektující potřeby měst budoucnosti.
MobiliTec a CoilTechnica
V hale 25, kde našel veletrh CoilTechnica nové umístění, představila stovka vystavovatelů produktové novinky a služby v oblasti, kabelů a cívek, elektromotorů, generátorů a transformátorů. Expozice byla přímo napojena na vedlejší veletrh MobiliTec, další novinku Hannover Messe, kde vystavovalo na 140 vystavovatelů novinky zaměřené především do oblasti elektromobility – na venkovní ploše byla soustředěna jak vozidla na elektrický pohon, tak využití těchto technologií v průmyslovém sektoru, např. v podobě ekologických a efektivních vysokozdvižných vozíků.
Research & Technology
Jeden z nejzajímavějších pavilonů – hala 2. Přes 400 vystavovatelů na ploše 9000 m2, zaměřených primárně na transfer technologií v duchu ústředního sloganu "tech transfer - Gateway2Innovation" představovalo možnosti i reálné výsledky spolupráce mezi výzkumnými ústavy a institucemi a průmyslem. Hlavními tématy byly např. bionika, elektromobilita, nanotechnologie, adaptronika, kosmické aplikace a také řešení z oblasti moderního textilního průmyslu.
K nejvyhledávanějším patřily expozice různých částí renomovaného Fraunhfoerova institutu, zaměřené na významné inovace strojů, zařízení a technologií. Nemenší zájem vzbudily však i práce dalších výzkumných center jako např. DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - využití navigačních systémů v zabezpečení dopravy), ETH Zurich (3D nanotiskárna), ESI (Embedded Systems Institute) Eindhoven (hi-tech embedded systémy), ICM (Institut Chemnitzer Maschinen – lehčené konstrukce, uchopovač pro destruktivní testy DIN vzorků), renomovaných univerzit a technických škol. Zastoupení zde měl i český Energoklastr.
Budoucnost mechaniky inspirovaná přírodou
K nejatraktivnějším expozicím patří tradičně stánky velkých firem. Například společnost Festo připravila pro letošní veletrh, jehož partnerskou zemí byla Čína, která prožívá rok 2012 podle svého tradičního kalendáře jako rok draka, model této legendární bytosti. Několikametrový pohyblivý kolos ovšem nechrlil kouř a plameny, ale demonstroval hlavně možnosti různých pneumatických, hydraulických a elektrických prvků, využívaných firmou v automatizovaných systémech. Kromě novinek v oblasti automatizace patřily k hlavním magnetům v expozici Festo hlavně ukázky z oblasti tzv. bioniky, oboru využívající pro mechanická řešení principy a poznatky z fungování živých organismů. Vývojáři firmy Festo tak již stvořili např. umělou rybu, rejnoka, racka, medúzu apod., kteří se pohybují pomocí soustavy pohonových prvků používaných v automatizovaných systémech, přesně jako jejich přírodní vzory, jež pomocí moderní hydrauliky, pneumatiky a elektroniky napodobují.
Novinkou letošního ročníku byla robotická ruka ExoHand – systém kopírující schopnosti lidské ruky pomocí vyspělé elektroniky. Nemenší pozornost budil i systém ovládání pomocí myšlenek, resp. elektrických procesů v mozku snímaných pomocí specializovaných senzorů.
Veletrhů Hannover Messe se tradičně účastní i řada českých vystavovatelů, a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Řada z nich využila možnosti společné expozice ČR. Největší koncentrace českých firem tak byla k vidění v hale 3, kde se prezentovali subdodavatelé – na „mediaboardech“ stáncích s odborným tiskem zde byl přítomen i TechMagazín. 
České barvy v Hannoveru hájilo letos 56 firem a organizací, zejména strojírenské firmy, výrobci elektrotechniky a měřicí techniky, ale i Svaz sléváren, Asociace Inovačního podnikání, agentury Czech Trade a CzechInvest, HK ČR. Z výrobců např. Kovosvit MAS, ŽDAS Žďár n. Sázavou, ČKD Kutná Hora, CAG Český Brod, Strojírny Kukleny, Strojírny Třinec, Kdynium Kdyně, Slévárny Jindra a Metaz Týnec, slévárny Kuřim a Dolní Benešov, Promet Ostrava, KMB Systém Liberec, Prakab Praha, Sanborn a Silent z Valašského Meziříčí, Unitherm jablonec n. Nisou, UXA Brno, Alucast Tupesy, Conel Ústí n. Orlicí, Elektropřístroj Modřany, Elis Plzeň, EGE České Budějovice. Nováčky byly letos B+R automatizace, BMR Rychnov n. Kněžnou, Dinel Zlín, uherskohradišstké FIMES a Mesit, VUHZ Dobrá, Labara Velká Bíteš, Orbit Merret, ZEZ Silko Žamberk aj. A v neposlední řadě i výrobce stavebnic Merkur z Police nad Metují – a ne, že by o ně nebyl zájem…
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2167 článek mě zaujal 469
Zaujal Vás tento článek?
Ano