Rosler MURR2 Schunk

Zaměřeno na malé firmy

Aliance DIGITAL SME, která je společným úsilím 30 národních a regionálních sdružení malých a středních podniků z členských států EU a sousedních zemí, je největší sítí SME v oblasti ICT v Evropě.

 

Aliance čítá zhruba 20 000 digitálních malých a středních firem. A jak napovídá její název, je orientována na digitalizaci a zařazení SME do unijní agendy. Mezi projekty, do nichž je DIGITAL SME zapojena, patří např.:

i3-MARKET – Inteligentní, interoperabilní, integrovatelný a snadno nasaditelný otevřený zdroj MARKETplace s důvěryhodnými a bezpečnými softwarovými nástroji pro stimulaci datové ekonomiky v tomto odvětví. V rámci tříletého projektu spolufinancovaného EU bude i3-MARKET vyvíjet chybějící technologie, nástroje a řešení pro důvěryhodnou (bezpečnou, samosprávnou a auditovatelnou), interoperabilní (sémanticky řízenou) a decentralizovanou (škálovatelnou) infrastrukturu pro spolupráci firem založenou na datech a začlenění platformy stávajícího i nového budoucího trhu. Backplane i3-MARKET bude stimulovat a umožňovat vytvoření důvěryhodnějšího evropského trhu s daty – umožní SME sdílet a obchodovat svá datová aktiva a také je používat a nakupovat od ostatních.

KYKLOS 4.0 – Pokročilý výrobní ekosystém na principech tzv. cirkulární ekonomiky je založený na rychlém rekonfigurovatelném výrobním procesu a individuálních preferencích zákazníků. Čtyřletý projekt si klade za cíl vyvinout ekosystém, který vytváří a podporuje konfigurace, metodiky, výrobní techniky, rozhodnutí a akce ve všech úrovních a fázích hodnotového řetězce výroby tak, aby bylo dosaženo zvýšení energetické účinnosti, redukce surovin až po druhé použití dílů nebo materiálů (včetně odpadu z výroby) a možnosti „výroby na vyžádání“ nejlépe splňující cíle průmyslové excelence v rámci Průmyslu 4.0. Přinese sadu inteligentních nástrojů pro analýzu a predikci v reálném čase a doporučení umožňující zvyšovat efektivitu a konkurenceschopnost, omezovat plýtvání, zvyšovat a snižovat náklady evropských výrobců, zejména SME.

SABINA – Tento projekt ke snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu OZE na spotřebě elektřiny je zaměřen na nejlevnější možný zdroj flexibility v systému řízení energie – existující tepelnou setrvačnost v budovách. Cílem je vyvinout metodiku pro automatickou identifikaci tepelné setrvačnosti budov, algoritmy predikce spotřeby a výroby energie v nich a algoritmy řízení pro optimalizaci integrace OZE. DIGITAL SME odpovídá v rámci programu za všechny činnosti spojené se standardizací.
Na standardizaci je zaměřeno i zapojení do aliance v programu Small Business Standards (SBS), což je evropské neziskové sdružení s cílem zastupovat a prosazovat zájmy malých a středních podniků v procesu normalizace na evropské a mezinárodní úrovni. DIGITAL SME je zakládajícím členem SBS a zodpovídá za odvětvový přístup ICT – soubor iniciativ, zaměřených na zlepšení zastoupení zájmů digitálních SME v evropských normalizačních činnostech souvisejících s ICT.
Jejím cílem je umožnit prostřednictvím norem ICT dostupné proprietární technologie všem uživatelům za spravedlivou cenu a nabídnout SME příležitost inovovat a získat přístup na nové trhy.
Od loňského roku je DIGITAL SME i členem konsorcia CHAISE zahrnujícího přední evropské poskytovatele blockchainu a výzkumné organizace, iniciovaného Evropskou komisí pro vývoj nové strategie rozvoje dovedností, která by řešila nedostatek talentů v technologiích blockchainu v celé Evropě. Čtyřletý projekt vyvine příslušný certifikovaný vzdělávací program a také první profesní profil „specialisty na blockchain,“ aby byl zaručen společný jazyk pro popis digitálních dovedností.
V rámci projektu bude vyvíjen 5semestrový program odborného vzdělávání a přípravy v 11 jazycích EU. Vedle technických dovedností specifických pro blockchain / DLT budou součástí studijního plánu CHAISE i netechnické měkké dovednosti reagující na konkrétní potřeby moderních pracovních prostředí (řešení problémů, týmová práce a zákaznické a podnikatelské myšlení).

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 149 článek mě zaujal 27
Zaujal Vás tento článek?
Ano