Rosler MURR2 Schunk

Trendy v podnikových systémech

Poslední roky přinesly výrazný posun v oblasti systémů řízení firem a pro podporu výroby, jako jsou např. ERP či SCM řešení a další specializované informační systémy.

 

Tyto systémy vyzrály do podoby komplexních robustních ekosystémů integrovaných do fungování většiny společností v různé míře od běžné podpory hlavních podnikových procesů až po komplexní řízení výrobní firmy s často vysoce automatizovaným režimem. Zahrnují už nejen příslušný software, ale často i specializovaný dedikovaný hardware v podobě počítačového vybavení, úložných zařízení a síťových prvků výkonově i kapacitně optimalizovaných pro dané účely této kategorie s dnes již nezbytnou vysokou úrovní zabezpečení výrazně překonávající běžné systémy.

ERP i v mobilu
Trendem poslední doby je především „mobilizace“, tj. úsilí o to, aby i komplexní a sofistikované systémy typu ERP nebo jejich dílčí části byly dostupné na běžných mobilních zařízeních, jako jsou smartphony, notebooky a tablety, a umožňovaly tak jednoduše oprávněným pracovníkům přístup k datům v systému a práci s nimi odkudkoli. To umožňuje nejen poskytovat vedení firmy či obchodníkům aktuální informace pro kvalifikované rozhodování, ale neméně významnou roli má funkčnost vzdáleného přístupu i pro servisní pracovníky a údržbu. Ti mohou na základě dálkového monitoringu nejen zjišťovat stav zařízení, ale pohotově reagovat na nestandardní situace, na které je systém okamžitě upozorní.
Významnou roli má v tomto ohledu technický rozvoj a nástup nových prostředků souvisejících s rozvojem mobilních sítí nové generace – např. vysokorychlostního internetu LTE a sítí 5G, které dávají výrobním systémům zcela nové možnosti, např. vzdálené řízení či správu, condition monitoring apod., a umožňují vysokou míru jejich automatizace.

Data z provozu v reálném čase
Další významnou kapitolou v rozvoji ERP systémů, která se začíná psát právě nyní, je integrace nových technologií v podobě IoT (především průmyslové verze IIoT) umožňující sběr dat z průmyslových zařízení ve výrobě a důležitých aktuálních informací z nich v reálném čase. To zcela mění parametry výroby, protože na veškeré události je možné reagovat okamžitě, zatímco dříve bylo nutné čekat na vyhodnocení zaznamenaných dat, což způsobovalo nežádoucí časovou prodlevu a riziko, že na řadu významných změn bude následovat reakce až „ex post“ s menšími nebo dokonce už nulovými účinky na následný vývoj.
Významnou úlohu má zejména v oblasti preventivní údržby, kdy systém vyhodnocuje na základě získaných dat možnost rizika poruch, což umožňuje zasáhnout v předstihu ještě dříve, než nastane kritický stav, kdy k poruše reálně dojde, a předejít tak situacím, které znamenají časově i finančně nákladné přerušení provozu.

Podniky pomáhá řídit AI
S tím souvisí i další z nových trendů v ERP branži, v kterém je výrazné zapojování prvků umělé inteligence (AI). Ta se navíc dokáže učit z předchozího vývoje a reagovat tak stále přesněji a rychleji i na komplikovanější situace, které by dříve nezřídka vyžadovaly lidský zásah. Řada analytických a rozhodovacích procesů se tak může odehrávat zcela automaticky v režii specializovaného software, jehož schopnosti výrazně překonávají možnosti těch lidských, i když na určité situace je stále potřeba (či je výhodnější) využívat vyškolený lidský personál.
V neposlední řadě je tu i další, již obecnější trend, který lze sledovat ve většině průmyslových odvětví, byznysu i ekonomice obecně: koncentrace trhu. Větší a finančně silnější podniky akvírují menší firmy specializované na určitý segment trhu či technologii, čímž se mohou intenzivněji zaměřovat na rozvoj svého stěžejního produktu. To se samozřejmě hodí „velkým hráčům“, kteří působí spíše v roli systémových integrátorů, pokud i tuto roli nesvěří specializovaným firmám ve svých službách v roli distributorů či partnerů. Menší týmy špičkových odborníků jsou totiž obvykle schopny zvládnout řešení dílčího problému či určité kategorie operací na technicky elegantnější úrovni než velký kolos, pro který daná oblast nepatří mezi jeho „core business“. Tak se stávalo, že i pro komplexní řešení významných značek na poli ERP si řada firem ponechávala dílčí moduly ve formě řešení od jiného, osvědčeného dodavatele, což dominantní poskytovatelé typu IBM, Oracle, SAP aj. obvykle řešili následnou akvizicí příslušné firmy a zařazením jejích produktů do svého portfolia.

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 157 článek mě zaujal 29
Zaujal Vás tento článek?
Ano