Rosler MURR2 Schunk

Inovace pro udržitelné zemědělství

Společnost BASF představila plán inovací se zaměřením na agrotechnický sektor, kde mezi novými produkty uvede i pozoruhodná digitální řešení.

 

Zemědělství má problém. Od roku 1950, kdy plocha orné půdy na člověka činila 5100 m2 a bylo nutné zajistit obživu pro zhruba 2,8 mld. lidí, bylo v roce 2016 už nutné uživit na 7 mld. obyvatel v podmínkách, kdy na člověka připadala necelá polovina z hodnoty roku 1950 – jen 2100 m2.
A bude hůř. Při současném vývojovém trendu by v roce 2050 zbývalo na jednoho člověka něco kolem 1500 m2 zemědělské půdy, která by celkově musela zajistit obživu pro ca 9,7 mld. lidí. Nemluvě o tom, že aktuálně je využitelná pouze z 68 % – třetinové (32%) ztráty mají na svědomí nejrůznější choroby zemědělských plodin, 12,6 % jde na konto škůdců a zhruba desetinu (9,4 %) zlikvidují plevele.
Abychom do roku 2050 nasytili téměř desetimiliardovou populaci, musíme zvýšit produktivitu zemědělství o polovinu. Současně však zemědělství musí čelit změnám klimatu a omezenému množství orné půdy. Firma BASF se proto snaží najít řešení, jež umožní dosáhnout u stávajících odrůd vyšší produkci a zlepšit odolnost rostlin. Mezi připravovanými klíčovými produkty jsou tak osiva s novými užitnými vlastnostmi a přípravky na ochranu rostlin či pokročilé digitální nástroje, zaměřené právě na plodiny s vyšším výnosem, lepší schopností zvládnout stressové faktory, teplo a sucho, které díky aplikaci těchto řešení budou vyžadovat méně vody či přípravků na ochranu (jež budou nasazovány cíleně a jen tam, kde je to potřeba).

Zelená revyluce
Začátkem roku 2021 uvede BASF na český trh novou účinnou látku Revysol a fungicidy na jeho bázi, které dostaly registraci pro použití – čeští zemědělci budou moci tuto novinku využít už na jaře. „Inovace na bázi Revysolu – Revycare a Tango Flex – nabízejí vyšší úroveň účinnosti proti chorobám a větší nezávislost na nepříznivých podmínkách, jako jsou déšť, nízké teploty nebo extrémní sluneční záření. Proto novinku nazýváme revylucí,“ uvádí Johannes Weimer, ředitel divize BASF Řešení pro zemědělství pro ČR a Slovensko.
Součástí výzkumných iniciativ na podporu moderní zemědělské výroby jsou i tzv. udržitelné farmy BASF a pilotní projekty v různých zemích včetně ČR, kde je partnerem farma Lukavec. Ve výzkumu prováděném se soukromými farmáři a nezávislými zemědělci, do něhož jsou zapojeny i univerzity, výzkumné ústavy a průmyslové firmy nejde o vzorové farmy v ideálních podmínkách. V rámci spolupráce s partnery zapojenými do programu jsou využívány méně perspektivní plochy, těžko využitelné či dostupné oblasti, kde se testují různé postupy a technologie, jejichž úspěšnost vyhodnocují externí odborníci, a prověřená řešení se pak dostávají do širší praxe.
Během celého životního cyklu přípravků na ochranu rostlin (od vývoje až po konečnou likvidaci) dodržuje BASF etické principy, tzv. produktový stewardship. Firma se proto podílela i na vývoji nového uzavřeného manipulačního systému CTS (Closed Transfer System), díky němuž je zacházení s přípravky pro zemědělce snazší a bezpečnější. Jak uvedl Filip Dvořák, jednatel české pobočky společnosti BASF, pilotní uvedení systému CTS v ČR je ve spolupráci s partnerskými firmami Adama, Certis, Corteva, Nufarm a Syngenta plánováno na rok 2021.

Zaměření na digitalizaci
Využití provozních zdrojů pomáhají zemědělcům optimalizovat digitální nástroje, jako jsou nové produkty řady xarvio. Aplikace xarvio SCOUTING umožňuje pořízením fotografie a její analýzou pomocí umělé inteligence detekovat faktory, které způsobují stress u zemědělských plodin, na základě získaných informací lze určit např. druh plevele, hmyzu, choroby rostlin, poškození listů apod. a zvolit přesněji vhodná opatření. Aplikace xarvio FIELD MANAGER zajišťuje, že ochrana plodin se uplatňuje v přesně požadovaném množství jen tam, kde bylo zjištěno skutečné napadení chorobou, což snižuje použití přípravků na ochranu rostlin o ca 30 %.
Digitální řešení BASF pro zemědělství jsou koncipována tak, aby mohla být využívána v moderních agrosystémech budoucnosti, kde se počítá s využitím automatizace, např. v podobě zemědělských robotů.

 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 228 článek mě zaujal 37
Zaujal Vás tento článek?
Ano