Rosler MURR2 Schunk

Jaké jsou hlavní trendy v moderní logistice?

V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes probíhá rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto odvětví závisí na inovacích a zlepšování technologií.

 

Nejnovější technologie logistické branže se většinou týkají rychlosti, přesnosti, zabezpečení a nepřetržitého doručování. Mezi ty klíčové, které identifikovali analytici jako významné faktory pro vysoce výkonnou logistiku patří zejména:

3D tisk
Tento revoluční pokrok výrazně rozšiřuje výrobní proces, zvyšuje nezávislost na specializovaných průmyslových odvětvích a dodavatelských firmách, zkracuje dodací lhůty a eliminuje potřebu skladovat velké množství hotových výrobků ve skladech. Použití 3D tisku tam může vést k dramatickým změnám v oblasti logistiky. Firmy budou místo mnoha hotových výrobků dodávat suroviny a mohou tak poskytovat služby 3D tisku na výdejních místech, což bude dalším zdrojem příjmů.

Inteligentní systémy a IoT
Internet věcí (IoT) je založen na použití čipů vysokofrekvenční identifikace (RFID) připojených k zásilkám, které spolu komunikují a přenášejí data vztahující se k dodávkám, jako je např. identifikace produktu, umístění, teplota, tlak a vlhkost ve skladovacím či přepravním prostoru. Senzory ale slouží i jako ochrana proti krádeži či před poškozením.
Podle očekávání má překročit do konce letošního roku počet připojených zařízení 50 mld. a mezi odvětví, kde má jejich nasazení stěžejní význam, patří právě výroba, nákladní doprava a logistika, kde inteligentní zařízení mohou přenášet a ukládat důležitá data, jako např. technické požadavky, jména zákazníků či dodací adresy. Díky inteligentním paletám a dálkovým kontejnerům je mnohem jednodušší sledovat nebo lokalizovat přepravované zboží, zaměstnancům skladu usnadní vyhledávání a distribuci zboží a odeslání objednávek. Pomohou ale i výrobcům provádět s vyšší efektivitou údržbu a zpracování zboží na konci data spotřeby. Časem se většina logistických procesů může stát poloautomatickými.
V současné době je sledování zboží na cestě jedním z hlavních problémů logistických služeb. Sledování přepravovaných zásilek pomocí zařízení připojených k síti tyto problémy odstraní, a navíc bude možné kontrolovat, zda vozidla potřebují opravu, nebo získat informace o nesprávné manipulaci se zbožím. Nasazení IoT spolu s využitím cloudových GPS systémů umožní snadné sledování jednotlivých zásilek včetně získávání komplexních informací o nich.

Cloudové služby
Jak se data přesouvají do cloudu, logistické služby jsou k dispozici prostřednictvím platby na vyžádání. Malé firmy tak již nemusí utrácet za složitá IT řešení, platí pouze za to, co zrovna potřebují. Polovina poskytovatelů logistických služeb již využívá cloudové služby, 20 % to plánuje.
Mnoho firem řeší své aktivity v dodavatelském řetězci interně, ale popularita nových obchodních modelů Supply Chain as a Service (SCaaS) a outsourcingu činností, jako je výroba, logistika a správa zásob roste. Firemní týmy pro řízení dodavatelského řetězce (SCM) se tak brzy vyvinou do formy skupin kvalifikovaných specialistů zaměřených na strategická rozhodování ke zlepšení dodavatelského řetězce. Cloudová technologie umožňuje správcům dodavatelského řetězce komplexní pohled na něj a přístup k potřebným datům, ať jsou kdekoli, a stejně tak technologie podpory pro SCM budou brzy k dispozici „na kliknutí“. Tato metoda, původně uplatňovaná v softwaru SaaS, umožňuje firmám snížit režijní výdaje tím, že se vyhnou fixním nákladům na infrastrukturu, upgrady a údržbu.

Autonomní vozidla a drony
Bezpilotní vzdušná i pozemní vozidla, ať už dálkově ovládaná, nebo fungující v autonomním režimu, budou hrát v logistických systémech budoucnosti významnou roli – zejména pokud jde o řešení tzv. poslední míle. Tyto robotické systémy jsou malé, lehké a jejich provoz je poměrně levný a mohou se dostat i tam, kde je to pro jiné dopravní prostředky problematické. Díky jejich rychlosti a přesnosti je možné redukovat dodavatelský řetězec a výrazně snížit náklady na dopravu. Operátoři budou používat drony k okamžitému doručování menších zásilek ve městech i vzdálených oblastech, autonomní vozidla ale zvládají už i dopravu větších balíků.
Ve skladech mohou autonomní mobilní roboty v kombinaci s efektivním softwarem pro správu skladu výrazně zlepšit produktivitu dodavatelského řetězce. Rostoucí využívání robotů a softwaru pro automatizaci procesů však nemá primárně nahradit lidský personál, jejich úkolem je pomoci urychlit jednoduché a opakující se úkoly, takže lidé se mohou zaměřit na úkoly s vyšší hodnotou.

e-AWB
Elektronický letecký nákladní list (e-AWB) je prvním krokem k digitalizaci odvětví. Jde o elektronickou verzi stávajícího leteckého nákladního listu, který doprovází náklad od odesílatele k dodání. Zlepšuje efektivitu sledování a zpracování údajů o nákladu a také transparentnost a bezpečnost trasy a snižuje riziko zpoždění. Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA ohlásila přechod na e-AWB počátkem roku 2019, hlavní letecké společnosti již elektronický letecký nákladní list zavedly a do konce roku 2020 by mělo být 80 % leteckých nákladních listů elektronických.

Blockchain
V logistice může usnadnit výměnu citlivých dat pro různé přepravce a blockchainové nástroje pro zpracování informací umožní dosáhnout větší transparentnost dodavatelského řetězce. Technologie blockchainu a transakcí distribuovaných mezi počítači v síti může pomoci minimalizovat poruchy a zlepšit zákaznický servis. Prostřednictvím blockchainu lze prakticky všechny komponenty dodavatelského řetězce integrovat do jedné platformy, kterou mohou dopravci a poskytovatelé logistických služeb používat k aktualizaci společností a zákazníků na cestě zboží. Fakturaci a platby lze provádět také ze stejného systému. Tato integrace zefektivňuje celý dodavatelský řetězec a pomáhá jeho manažerům identifikovat problémy dříve, než k nim dojde. Blockchain také poskytuje bezkonkurenční ochranu informací, protože decentralizační princip chrání data před nežádoucími nepovolenými úpravami, což znemožňuje napadení systému.

Digitální dvojčata
Elektronické kopie fyzického objektu nebo procesu jsou jedním z nejzajímavějších trendů v logistických technologiích. Systém digitálních dvojčat umožňuje fyzický a digitální svět spojit do jednoho a komunikovat s e-modelem objektu nebo jeho části stejným způsobem jako s jejich fyzickými protějšky. Potenciál jejich využití v logistice je značný – v odvětví dopravy lze tuto novinku použít ke sběru údajů o produktu a balení, získat informace k identifikaci potenciálních slepých míst či opakujících se trendů ke zlepšení budoucích operací.

Analýza velkých dat a umělá inteligence
Díky integraci nástrojů pro analýzu velkých dat mohou logistické společnosti získat řadu cenných údajů, např., které produkty jsou z hlediska zákazníků nejvíce atraktivní nebo která oblast, přístav, sklad se pro logistické operace ukazuje jako lukrativní, stanovovat optimální trasy pro sběrnou službu apod. K významným faktorům nejen v této oblasti patří i využití umělé inteligence (AI). Díky její integraci mohou manažeři logistiky proaktivně zvládat kolísavé požadavky napříč operacemi dodavatelského řetězce, předvídat problémy a rizika a aplikovat potřebná řešení, čímž eliminují další provozní náklady.

 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 183 článek mě zaujal 37
Zaujal Vás tento článek?
Ano