Rosler MURR2 Schunk

Detekční systémy pomáhají ve skladech

Ve skladu často dochází k poškození produktu, když se vidlice robotizovaného vysokozdvižného vozíku „netrefí“ do otvorů palet. Proto dostaly vozíky pomoc v podobě systému detekce palet.

 

Ve snaze o rychlost jsou palety někdy umístěny pod mírným úhlem nebo kolmo k uličce, což neumožňuje vozíku dobrý přístup pro vkládání vidlice do kapes palety. Tyto situace komplikují provoz autonomních vysokozdvižných vozíků (AFT), které sledují předprogramované dráhy. Spolehlivé řešení, jak AFT „vidí“ regál pomocí technologie detekce palet, může významně snížit kolize s regály a poškození zboží. Systém 3D snímání, který vyvinula společnost ifm electronic, může pomoci automatizovaným vysokozdvižným vozíkům dosáhnout až 98,5% přesnosti vychystávání a zjednodušit náročné operace s vysokými regály.

Systémy detekce palet
Strojové vidění zvyšuje celkovou účinnost zařízení (OEE), což je zlatý standard pro měření produktivity výroby založený na dostupnosti zařízení, míře výkonu a kvality. Uživatelé AFT mají několik možností snímání pro operace pick-and-rack, přičemž každá technologie nabízí různé výhody i nevýhody.
Komerčně dostupné automatizované systémy detekce palet (PDS) používají celou řadu technologií dálkového rozpoznávání. Špičková vestavěná řešení Time-of-Flight (ToF) nabízejí rychlost stereoskopických systémů bez vyšších nákladů a dalších požadavků na počítač, zároveň poskytují schopnost plného 3D snímání v celém zorném poli.
Na rozdíl od lidarových skenovacích systémů, které poskytují pouze 3D průřez stojanu nebo palety a kde zaměření vysokých sloupců naskládaného zboží může představovat problém, dokáže PDS „vycítit“ celý tvar skládané 3D palety nebo regálu. Navíc se data z lidarových systémů dále snižují výpočetními algoritmy, které odfiltrují světla, odlesky a další odlehlé datové body způsobené reflexními materiály, jako je obalová fólie, což má za následek méně dat pro spolehlivé vedení vozíku a potenciální snížení metrik OEE. PDS kamery na bázi ToF disponují silným osvětlovacím systémem, který dokáže lépe proniknout do těchto lesklých materiálů než lasery.

Stále chytřejší software
Klíčovým prvkem PDS je software, který dodává senzorickému systému AFT inteligenci. Vývoj detekčních algoritmů PDS vyžadovalo testování stovek různých typů palet, podmínek a konfigurací, roky vývoje a miliony vyzvednutí. Software PDS musí být schopen rychle lokalizovat jakoukoli kapsu palety, ať už na paletě GMA nebo CHEP, ale i na poškozené nebo pootočené paletě. A protože se palety a jejich kombinace neustále mění, musí být software vyladitelný, aby se přizpůsobil měnícím se rozměrům palet a odlišil paletové struktury od jiných objektů a konfigurací.
PDS musí být např. schopen rozlišovat mezi dvěma kapsami na jedné paletě jedinečných rozměrů a vzhledem „fiktivní“ palety vytvořené kapsami sousedních palet. Takové situace mohou rychle zkomplikovat situaci běžným řešením pro detekci.
Řešení PDS ze všech stran a perspektiv nejen pomáhá vyvíjet robustní algoritmy, ale zvyšuje i celkovou účinnost systému. Vývojáři navrhli algoritmus pro běh přímo na kameře O3D3O3, v jádru svého PDS. Toto vysoce integrované řešení běží rychleji než konkurenční systémy, protože veškeré zpracování probíhá v rámci AFT, což snižuje potřebu robota komunikovat se vzdálenými servery a naváděcími systémy.

Garrett Place

 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 183 článek mě zaujal 38
Zaujal Vás tento článek?
Ano