Rosler MURR2 Schunk

Konkurence nespí a je třeba reagovat

V obráběcích strojích s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace velmi složitá a koncepce zapojení samostatnými vodiči naráží na své meze. Proto se konstruktéři firmy TRIMILL spoléhají při stavbě strojů na sběrnicové systémy a komponenty značky Murrelektronik.

 

Každý, kdo se pohybuje ve strojírenství, se již určitě setkal nebo slyšel o obráběcích strojích TRIMILL. Tento český výrobce se specializuje hlavně na vývoj a konstrukci portálových obráběcích center, jejich montáž i uvádění do provozu. Stroje jsou určeny zejména pro obrábění nástrojů, forem a zápustek, ale také pro produkci a letecký průmysl.
Využívání komponent značky Murrelektronik nevzniklo ze dne na den, ale potřebami zákazníků. Bylo zapotřebí přehodnocení rozvodů pro sběr signálů po strojích a snaha o sjednocení a zjednodušení systému stávajících kabelových rozvodů. Jako nejvhodnější řešení se ukázaly již v roce 2007 pasivní slučovače Murrelektronik, které se začaly nasazovat na všech strojích spolu s konfekciovanými kabely pro vstupy a výstupy s konektory M12 dle standardu DESINA. Díky tomu se podařilo uspořit místo v rozvaděčích, minimalizovat montážní a servisní časy a také snížit náklady na výrobu.
S vývojem nové řady obráběcích center v roce 2013 přestaly u složitějších strojů pasivní slučovače stačit. Z výběrového řízení na sběrnicový systém PROFIBUS DP u nového obráběcího stroje vzešly vítězně opět komponenty Murrelektronik, konkrétně řada IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFIBUS DP. Součástí byly kromě zmíněných komponent také kabely, konektory a repeatery. Komponenty Murrelektronik pro sběrnice PROFIBUS DP se staly pro všechny další vyráběné stroje standardem.
„Velkou výhodou těchto komponentů je otevřenost systému, díky kterému se bez problémů připojí i produkty jiných výrobců. Na strojích je pak možné vytvořit téměř jakoukoliv topologii. Kromě produktů s krytím IP67 nám velkou službu poskytuje i modul IMPACT20, který se výborně hodí do rozvaděčů a svorkovnicových skříněk, což každý nemá," říká Pavel Novák, vedoucí elektrokonstrukce společnosti TRIMILL, a dodává: „Murrelektronik má všechno, co je pro konstrukci strojů v krytí IP67 a IP20 potřeba."

Nasazení sběrnice PROFINET
V roce 2018 se začalo ve firmě uvažovat o dalším zdokonalení diagnostiky strojů, především díky potřebě připojení senzorů a akčních členů s rozhraním IO-Link, kde vedle hodnoty procesní veličiny je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení. Rozhodlo se o postupném nasazování sběrnice PROFINET na nových strojích a budování systému pro Průmysl 4.0. To by mělo opět povýšit diagnostiku strojů a umožnit realizaci flexibilnější síťové topologie.
Z nového výběrového řízení a testování produktů různých výrobců byly zvoleny pro svou spolehlivost a odolnost osvědčené produkty Murrelektronik řady IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFINET.
„Konkurence nespí a je třeba reagovat, PROFINET je pro rychlý a velkoobjemový sběr dat tzv. Průmyslu 4.0 v dnešní době nutností. Sběrnicové moduly Impact67 nebo MVK s PROFINET se dokonale hodí pro snadnou integraci IO-link zařízení do našich strojů, protože se instalují přímo bez nutnosti použití dalších svorkovnicových skříní nebo rozvaděčů. To nám velmi usnadňuje montáž a spoří čas," vysvětluje Pavel Novák.
Důvodem snadné integrace je „IODD on Board“, progresivní technologie společnosti Murrelektronik. Data senzorů a akčních členů uložená v IODD (popis zařízení IO) jsou vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových modulů řady Impact67 a MVK. Když se připojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k těmto datům přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních softwarových nástrojů, zcela prakticky s již instalovanými nástroji řídicí jednotky PLC. Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi, což představuje značné usnadnění práce.

Mico Pro jsou zárukou
Kromě sběrnicových systémů používá TRIMILL na svých strojích mnoho dalších produktů Murrelektronik. Jedním z nich jsou elektronické jističe Mico Pro ke  sledování proudové zátěže v aplikacích v oblasti 12 a 24 V DC s patentovaným vypínacím procesem. Mico Pro monitoruje zátěže a řídicí proudy a identifikuje kritické momenty. Pokud je na příslušné proudové větvi kritická hodnota, dojde k celému vypnutí větve. Velký důraz je kladen i na diagnostické funkce Mico Pro. Každý kanál je vybaven LED indikací stavu zařízení a digitální stavové signály lze přenést přímo do PLC.
Na obráběcích strojích se také využívají rozhraní Modlink MSDD, která umožňují jednoduchý a bezpečný přístup k řídicímu systému. Jde o modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy a s různými datovými zásuvkami (např. D-SUB, RJ45 nebo USB). Dále se využívají převodníky Pt100/0..10 V, převodníky pro IO-link, odrušovací moduly pro motory a další montážní materiál.
„Intuitivní a téměř bezporuchová montáž komponent Murrelektronik nám přináší velkou úsporu času. Neocenitelná je i spolehlivá technická podpora a servis. Díky těmto komponentům jsme také dokázali sjednotit dokumentaci ke strojům, což nám přineslo další výhody. Budoucnost našich obráběcích strojů vidíme v kompletním nasazení PROFINET pomocí komponent Murrelektronik a následném napojením do průmyslové sítě a cloudu," doplňuje Pavel Novák.
V TRIMILLu se tak plně potvrzují cíle vizionářské společnosti Murrelektronik – přinášet zákazníkům úspory v elektrických instalacích na strojích a zařízeních díky svým uceleným systémovým řešením a využít potenciál strojů na maximum, bez dlouhých odstávek, díky zkracování doby instalace a uvádění strojů do provozu. Taková řešení významně snižují i zbytečné finanční náklady.

Více informací na www.trimill.cz a na www.murrelektronik.cz.

 
Publikováno: 15. 12. 2020 | Počet zobrazení: 224 článek mě zaujal 30
Zaujal Vás tento článek?
Ano