Rosler MURR2 Schunk

Kde kvalifikovat technický personál

Certifikační sdružení pro personál – APC, je nejstarší akreditovanou společností v České republice, která se věnuje certifikaci personálu v širokém počtu metod nedestruktivního zkoušení (NDT).

 

Jedná se o metody, které uvádíme v populárním jazyce:
- tradiční objemové (zkoušení na přítomnost vad uvnitř i na povrchu součástí) jsou metody využívající ultrazvuk (UT) nebo rentgen (RT),
- tradiční povrchové (zkouší přítomnost vad na povrchu součástí magnetických stejně jako nemagnetických, vodivých, nevodivých, ale i nekovových materiálů) zahrnují metody: magnetické (MT), kapilární (PT), vizuální (VT), těsností (LT) a vířivými proudy (ET) a
- speciální metody: akustická emise (AT) zjišťuje vady v objemných součástech stejně jako složitých a náročných konstrukcích včetně leteckých. Zkoušení lan (FT) je speciálně zaměřeno na lanové dráhy, lyžařské vleky, důlní výtahy a jeřáby.
Certifikujeme dle zavedených standardů platných mezinárodních norem (Std. 101 a Std. 301)  nejen výše uvedené klasické NDT metody v portfoliu našeho sdružení.

Pro jednodušší i složitou kontrolu
Narůstající specializace ve výrobních a údržbových provozech vytváří zájem o získávání i jednodušší formy odbornosti personálu ke zkoušení produktů převážně ve vstupní a výstupní kontrole:
- zjednodušené zkoušení tlouštěk materiálů ultrazvukem (UTT) spočívá ve využití speciálních tloušťkoměrů (Std 201 a 202)
- zjednodušené vizuální zkoušení svarových spojů (VTP), které redukuje metodu VT pouze na tento výrobkový sektor v již zmíněném Standardu 101.

Pro potřeby průmyslu se zaměřením na životnosti jejich výrobků vzrůstá poptávka po kvalitativně vyšší úrovni personálu, zabývající se povrchovými úpravami v oblasti koroze a protikorozní ochrany (Std 401). Podobně se zvyšuje zájem o odbornou způsobilost personálu v oblasti tepelného zpracování kovů (Std 402).
Pro všechny výše uvedené metody a standardy má sdružení a vrcholový orgán APC schválená školicí a zkušební střediska s jednotnou metodikou a postupy pro procesy kvalifikace a certifikace.Činnost sdružení APC
Sdružení má základ již od poloviny minulého století, ve kterém tyto metody rozvíjel Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) Praha v Běchovicích. V roce 1994 se tyto činnosti postupně transformovaly do dnešní podoby sdružení, jehož členové byly nebo nadále jsou významnými vývojovými, obchodními, výrobními nebo uživatelskými institucemi zmiňovaných činností. Seznam stávajících členů APC naleznete na www.apccz.cz/cz/o-nas-2/clenove.

V současné době tvoří základnu 31 velkých, velmi významných firem, ale i drobných zahraničních společností, které nesou každá svůj podíl na funkci a naplňování procesu kvalifikace NDT v APC. Všichni členové mají rovná práva a povinnosti. Nutno zmínit i odborníky z technických vysokých škol společně s ČAV a dalšími nadšenci, podílejícími se na kompletaci a průběžné validaci školicího a zkušebního systému. Z mezinárodního hlediska je velmi důležitým členem APC německý certifikační orgán SEKTOR Cert, GmbH, který je od letošního roku společně s  APC  spoluvlastníkem pověřeného kvalifikačního orgánu QC Plzeň. Tento kvalifikační orgán nepřetržitě, od počátku vzniku sdružení, zaštiťuje mimo jiné i nejvyšší kvalifikace Level 3 v některých metodách NDT dle požadavků zahraničních zákazníků.
Od roku 1994 pokračujeme v původní myšlence zakladatelů sdružení spojeně s nedocenitelnou prací a nasazením mnoha kolegů a velkého množství bezejmenných nadšenců, kteří jsou ochotni věnovat i své osobní volno ku prospěchu a rozvoji činností, které jsou společenskou zárukou kvality a bezpečnosti výrobků i služeb.
Počátkem roku 2020 došlo ke změně sídla sdružení, a tak po více než pětadvaceti letech se vracíme na místa, kde v minulém století začala epocha kvalifikace personálu nedestruktivního zkoušení. Tentokrát však v přívětivějším prostředí školicích a zkušebních prostor včetně exteriéru budovy.

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.
Provozovna: Podnikatelská 565/13A
Praha 9-Běchovice
www.apccz.cz

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 210 článek mě zaujal 41
Zaujal Vás tento článek?
Ano