Rosler MURR2 Schunk

Na volbě NDT metody může záviset efektivita celého výrobního programu

Společnost ÚJV Řež se pokročilému materiálovému inženýrství věnuje už přes 65 let. Obor diagnostiky a nedestruktivního zkoušení za tu dobu prošel bouřlivým technologickým vývojem.

 

Vzhledem k tomu, že v Řeži se řeší NDT zakázky převážně pro vysoce náročné prostředí jaderné energetiky, je tady na využití nejlepší mezinárodní praxe a aplikaci nejnovějších poznatků kladen speciální důraz.  
Kontrola spolehlivosti a životnosti strojírenských komponent samozřejmě není jen výhradní doménou jaderných provozů. Na nedestruktivní zkušební a kontrolní mechanismy spoléhají výrobci strojírenských dílů pro řadu dalších odvětví. Každá taková výroba vyžaduje pečlivý výběr vhodných diagnostických metod a zpracování detailní metodiky pro jejich aplikaci. Právě díky tomuto know-how se ÚJV Řež v posledních letech stále více profiluje i v oblasti specializovaného poradenství a tvorby metodik pro nedestruktivní zkušebnictví v nejaderných provozech.

Zrychlit testování při zachování vysoké spolehlivosti
Jednou ze zajímavých referenčních zakázek ÚJV Řež z poslední doby byla práce pro výrobce svarových konstrukcí tlakových nádob. Zadavatel do té doby používal kapilární a magnetickou metodu zkoušení. Toto běžné řešení je sice relativně levné, nicméně výsledky testování mohou být ovlivněny mnoha faktory při aplikaci, a hlavně je nutné následně materiál pečlivě očistit před návaznými technologickými kroky. Při výrobě tím vznikají prostoje a zkoušení se i obtížněji automatizuje.
NDT specialisté z Řeže tedy stáli před zadáním navrhnout a ověřit alternativní metodu, která by při zachování vysoké míry spolehlivosti testování výrobků zrychlila, nevyžadovala dodatečné technologické kroky a byla vhodná i pro vyšší míru automatizace procesů. ÚJV Řež navrhl, i díky pozitivním zkušenostem z jiných projektů, model zkoušení vířivými proudy, které pro detekci a charakterizaci povrchové a podpovrchové vady vodivých materiálů využívá princip elektromagnetické indukce. Výhodami této metody je rychlá a bezkontaktní aplikace, možnost automatizovaného využití několika různých vířivoproudých sond současně a také uplatnění i pro materiály, které nejsou feromagnetické (např. pro hliník).

Zakázková výroba vzorků i detailní návrh metodiky
Proces zavádění metody do výrobní praxe zadavatele zahájil ÚJV Řež výrobou sady speciálních zkušebních vzorků, ve kterých byly uměle vytvořeny (vyjiskřeny) typizované vady. Dílny pro zakázkovou výrobu atypických zkušebních těles a vzorků jsou ostatně pracovištěm, které má vysoké renomé i v zahraničí. Na základě ověření, že metoda vířivých proudů zachytila ve vzorcích detekovatelné vady určených rozměrů, byly tyto vzorky předány zákazníkovi, který je dále využívá pro kalibraci sond. Celý proces předání technologie byl završen vypracováním podrobné dokumentace k metodice testování a samozřejmě také zaškolením personálu u zákazníka.
„Optimalizace nedestruktivních zkušebních metod může výrobním firmám ušetřit citelné částky a často i zabránit velkým provozním škodám. Rostoucí poptávka po našich NDT službách svědčí o tom, že si to výrobci z různých oborů dobře uvědomují,“ poznamenává Ing. Daniel Dopjera, PhD., vedoucí oddělení Diagnostika a měření ze společnosti ÚJV Řež.

Ing. Alena Rosáková

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 200 článek mě zaujal 36
Zaujal Vás tento článek?
Ano