Rosler MURR2 Schunk

Pomáháme digitalizovat stavebnictví

Česko se stalo iniciátorem vzniku nového klasifikačního systému CCI, který má zajistit jednotné pojmenování všech prvků stavby, srozumitelné napříč obory i různým používaným softwarem.

 
Mezinárodní spolupráce rozšíří využívání systému CCI i do dalších zemí (nejen) EU a usnadní sdílení digitálních dat. V Evropě jsou nejpopulárnější dva hlavní klasifikační systémy – dánský CCS a z něj odvozený švédský systém CoClass. Právě ten se podle České agentury pro standardizaci (ČAS) ukázal jako nejvhodnější, ovšem s jeho využíváním byly spojeny licenční poplatky a možnosti jeho přizpůsobení českým podmínkám byly omezené.
Ukázalo se, že před podobným dilematem stojí i další státy, a tak vznikla iniciativa Construction Classification International Collaboration (CCIC), v níž byla ČR jednou ze zakládajících zemí. Iniciativa vzbudila velký zájem, takže lze předpokládat, že k ní přistoupí řada dalších zemí, které chtějí spolupracovat na vytvoření mezinárodního klasifikačního systému CCI pro sdílení digitálních stavebních informací.
Zakládající země se dohodly, že základním principem bude otevření systému, který bude poskytován všem uživatelům bez omezení licenčních či jiných poplatků. Je volně dostupný a bude průběžně aktualizován (v českém i anglickém jazyce) na portálu KoncepceBIM.cz.
 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 374 článek mě zaujal 61
Zaujal Vás tento článek?
Ano