Rosler MURR2 Schunk

Nadčasové priority zůstávají i v krizi

Pandemie zkomplikovala nebo i na čas zastavila fungování i velkých průmyslových gigantů, ale nezměnila jejich strategické cíle.

 

„Všichni zažíváme mimořádnou krizi. Pandemie koronaviru ukazuje naše omezení, ale i co je skutečně důležité. K pozitivním zprávám tak patří široké zapojení a využívání digitálních technologií, které umožňují našim zaměstnancům občas pracovat z domova. Internet pomáhá udržovat provoz i v době sociálního distancování,“ konstatoval Dr. Volkmar Denner, CEO společnosti Bosch, na výroční tiskové konferenci společnosti, na níž management firmy seznámil s výsledky i strategickými záměry. Upozornil však, že si nelze dělat iluze o rozsahu ztrát, a i když bude nutné důsledně se podívat na kritické závislosti v dodavatelském řetězci, plošný izolacionismus není řešením a měl by za následek ještě větší ztráty, než jaké již kvůli pandemii hrozí.

Globální vývoj v roce 2020: neradostné vyhlídky
S ohledem na koronavirovou pandemii očekává Bosch v současném obchodním roce značné výzvy pro globální ekonomiku. Jak uvedl prof. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel společnosti, na výkon v roce 2020 bude mít značný dopad aktuální globální recese. Na základě dosud známých dat firma letos předpokládá nejméně pětinový pokles automobilové výroby, která je pro Bosch klíčovým zákazníkem (jen v prvním čtvrtletí letošního roku poklesly tržby skupiny o 7,3 % a za březen o 17 %), ale vzhledem k mnoha nepředvídatelným vlivům nelze zodpovědně predikovat celoroční výhled. „Bosch vyvine maximální úsilí k dosažení alespoň vyváženého výsledku,“ uvedl finanční ředitel s tím, že v této těžké krizi je pro firmu výhodou vysoký stupeň diverzifikace s různými obchodními sektory.
V současné době je kladen důraz na rozsáhlá opatření ke snížení nákladů a zajištění likvidity, což zahrnuje zkrácení pracovní doby a omezení výroby na mnoha místech po celém světě, snížení platů pro specialisty a manažery (včetně výkonného managementu) a prodloužení časových rámců pro investice. Firma již zahájila komplexní program pro zlepšení své konkurenceschopnosti.

Inovace na vlastní kůži
Bosch si zakládá na inovativním charakteru společnosti už od dob jejího vzniku před 130 lety. V posledních letech přihlašuje každoročně na 6 tis. patentů (např. 2017: 5812, 2018: 5996, 2019: 5926).
Ve své strategii vytyčil Bosch 10 hlavních oblastí inovací:

-    Sebeuvědomující se a autonomně se rozvíjející systémy
-    Přeměna energie a infrastruktura
-    Budoucnost řešení zdravotní péče
-    Elektrická mobilita
-    Kvantové technologie
-    Uživatelsky zaměřené výpočty
-    Propojené a inteligentní systémy
-    Plně autonomní systémy
-    Průlomové materiály a udržitelnost
-    Čistý vzduch, voda a potraviny

Příkladem inovačních projektů je technologie palivových článků, jíž Bosch posouvá kupředu – nejen jako řešení v automobilech, ale i pro stacionární použití. Od roku 2018 s britskou firmou Ceres Power zkoumá možné aplikace tzv. palivových článků s pevným oxidem. Tato technologie díky svým aplikačním možnostem a škálovatelnosti stále více získává na významu jako mikroelektrárna. Může být použita pro distribuované, nízkoemisní dodávky elektřiny do nabíjecích míst, továren, datových center nebo i celých měst. První prototyp uvedl Bosch loni ve své továrně v německém Homburgu, aby technologii otestoval ve vlastním prostředí a rozvinul ji do připravenosti k výrobě.

Propojená výroba pod taktovkou AI
Na segment IoT zaměřená dceřiná společnost Bosch.IO má více než 900 odborníků, kteří úzce spolupracují s 30 000 vývojářů firmy Bosch ve více než 250 mezinárodních projektech. S programem Bosch IoT Suite sleduje vizi „Připojujeme vše“. Tato sada nabízí standardizovaný technologický základ, jenž umožňuje propojení na 10 mil. senzorů, zařízení a strojů s jejich uživateli a podnikovými aplikacemi: od svařovacích robotů po inteligentní domácí brány, nákladní vlaky a dobíjecí místa pro elektrická vozidla.
Ve spolupráci s dodavatelem energie EnBW vyvíjí Bosch řešení pro síťovou městskou infrastrukturu, ať už jde o pouliční lampy s nabíjecími body pro e-vozidla, nebo pozemní senzory, určující, která parkovací místa jsou obsazena. Služba „baterie v cloudu“ s inteligentními softwarovými funkcemi prodlužuje životnost baterií v elektromobilech.
V posledních čtyřech letech dosáhl Bosch s tržbami z aplikací 4.0 obratu přesahujícím 1,5 mld. eur a do roku 2022 si firma klade za cíl generovat tržby v této oblasti ročně více než miliardu eur. Její aplikace usnadňují, zefektivňují a flexibilují práci ve výrobě i logistice – např. nový autonomní přepravní systém firmy Bosch Rexroth propojuje sklady s výrobou a zajišťuje spolehlivost při plánování i během provozu, nebo software Nexeed zjednodušuje harmonizaci výrobních dat shromažďováním informací a jejich systematickým zpřístupňováním. To umožnilo zvýšit produktivitu v pobočkách firmy Bosch, kde své aplikace využívá, až o 25 %.
Klíčovou technologií pro Bosch je umělá inteligence (AI) a její uplatnění ve všech odvětvích. Cílem do roku 2025 je, aby všechny výrobky Bosch byly vybaveny AI, nebo aby hrála roli v jejich vývoji. Firma provádí výzkum, aby byla AI bezpečnější, robustnější a srozumitelnější pro lidi a také řeší pokyny pro odpovědné používání AI, pro niž Bosch vytvořil vlastní etický kodex zabývající se otázkami bezpečnosti a etiky AI.

Životní prostředí na prvním místě
Přes ekonomické problémy, kterými svět v současné době prochází, neslevuje Bosch ze své strategie zaměřené na životní prostředí, které patří k absolutním prioritám. Na základě konceptu uzavřené nebo oběhové ekonomiky od roku 2017 systematicky provádí hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) pro všechny hlavní skupiny produktů. Společnost neustále pracuje i na identifikaci látek vzbuzujících obavy (Substances of Concern – SoC) ve svých produktech a procesech, používá náhrady a v dlouhodobém horizontu omezuje nebezpečné látky, nebo se jim zcela vyhýbá, pokud je to technicky možné. Ve vývoji produktů definuje požadavky na zacházení se SoC interní standard Design for Environment (DfE).
S ohleduplností k životnímu prostředí úzce souvisí i odpadové hospodářství. V roce 2019 se relativní objem odpadu v rámci skupiny Bosch snížil o 1 % a absolutní objem odpadu klesl meziročně o 1,4 % na 701 190 metrických tun. Z tohoto množství bylo možné recyklovat 80 %. Samostatnou kapitolou je nebezpečný odpad, který se u firmy Bosch skládá hlavně z chladicích maziv, prací vody, olejů a paliv. Loni se podařilo snížit jejich objem zhruba o desetinu na 80 562 tun. Použití vakuové destilace a ultrafiltrace umožnilo snížit chladicí maziva a promývací vodu téměř o polovinu, olej, který má být odstraněn, byl redukován o téměř 10 % prostřednictvím odstředivého zpracování.
Deklarovaným cílem společnosti Bosch je být do roku 2020 celosvětově klimaticky neutrální. Pro dosažení tohoto cíle zavádí širokou škálu opatření. Za čtyři klíčové faktory považuje: energetickou účinnost, novou čistou energii, zelenou elektřinu a uhlíkové kompenzace.
Inteligentní správa energie pomocí energetické platformy firmy umožňuje významné úspory na více než 80 místech a do roku 2030 usiluje o úsporu 1,7 TWh energie zlepšením energetické účinnosti ve svých provozech, kde bude využívat maximum zelené energie a zvýší vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Díky instalaci 69 GWh bylo již ke konci loňského roku nainstalováno 17 % cílové kapacity.
Bosch zároveň povzbuzuje k instalaci nových kapacit obnovitelné energie i své obchodní partnery a snaží se vytvářet zodpovědné dodavatelské řetězce. Dodavatelské vztahy má v přibližně 50 zemích a nakupuje od zhruba 40 000 dodavatelů. Obvykle bylo každodenně do logistických prostor 270 výrobních továren Bosch dodáváno přes 300 milionů dílů, od vysoce přesných součástí až po jednoduché obalové materiály. Aby firma zajistila, že bude moci nadále spolehlivě zásobovat své zákazníky, musí neustále analyzovat, kde jsou úzká místa v nabídce a poptávce a kde je omezená výrobní a přepravní kapacita. Intenzivně pracuje i na synchronizaci plánů na obnovení svých dodavatelských řetězců – po úspěšném provedení této platformy v Číně hodlá nyní jít stejnou cestou i v Evropě.

 
Publikováno: 14. 7. 2020 | Počet zobrazení: 371 článek mě zaujal 67
Zaujal Vás tento článek?
Ano